Grid star
eveniment

CITU ISI BAGA MINISTRII IN SEDINTA – Iata ce se intampla la Palatul Victoria

Guvernul condus de Florin Citu se reuneste in sedinta miercuri, 28 aprilie 2021.
Pe ordinea de zi se afla Proiectul privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A, sau Proiectul privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Nationala LOTERIA ROMANA. Dar nu numai acestea.

Iata ordinea de zi:

I. PROIECTE DE LEGI

 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2007 privind unele masuri pentru consolidarea cooperarii judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene in vederea facilitarii aplicarii de catre Romania a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agentia Uniunii Europene pentru Cooperare in Materie de Justitie Penala (Eurojust) si de inlocuire si abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/LG-4.pdf

II. PROIECTE DE HOTARARI

 1. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private romane in cadrul procedurii adoptiei interne, precum si metodologia de autorizare a acestora si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizatiilor private straine de a desfasura activitati in domeniul adoptiei internationale
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-44.pdf
 2. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 76/2005 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-45.pdf
 3. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui ajutor umanitar din Rezerva Ministerului Sanatatii, cu titlu gratuit, pentru Tunisia, in conformitate cu prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HGNF.pdf
 4. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Construirea unui centru de arsi si reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai buna pozitionare si conectare a Departamentelor Urgenta, ATI si chirurgie pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures”
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-46.pdf
 5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-47.pdf
 6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-48.pdf
 7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunarii Fluviale” S.A. Giurgiu, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-49.pdf
 8. PROIECT DE HOTARARE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevazute ca justa despagubire aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 499/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica “Largire la 4 benzi - Centura Bucuresti Sud intre A2 (km 23+600) si A1 (km 55+520)”, precum si modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 499/2010
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-50.pdf
 9. PROIECT DE HOTARARE privind inscrierea unor bunuri imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Administratiei Nationale ”Apele Romane” prin Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral, institutie publica in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-51.pdf
  10.PROIECT DE HOTARARE privind inscrierea unor bunuri mobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor - Regia Nationala a Padurilor - Romsilva
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-52.pdf
  11.PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale ”Apele Romane” prin Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-53.pdf
  12.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Nationala LOTERIA ROMANA S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NFHG-9.pdf
  13.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului pe anul 2021
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-54.pdf
  14.PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1915/2006
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-55.pdf
  15.PROIECT DE HOTARARE privind acordarea cetateniei romane domnului „Gonzalez Montero Asley”
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-56.pdf
  16.PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Construire si dotare Sediu DGPI, strada Razoare nr. 5, sector 6, Bucuresti”
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-57.pdf
  17.PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea stemei comunei Agrij, judetul Salaj
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-58.pdf
  18.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Valcau de Jos, judetul Salaj
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-61.pdf
  19.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Rus, judetul Salaj
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-59.pdf
  20.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Nusfalau, judetul Salaj
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-60.pdf
  21.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Dumbraveni, judetul Constanta
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-62.pdf
  22.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea stemei orasului Cehu Silvaniei, judetul Salaj
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-63.pdf
  23.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Bicaz, judetul Maramures
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-64.pdf
  24.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Lunca de Jos, judetul Harghita
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-65.pdf
  25.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Semlac, judetul Arad
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-66.pdf
   
  III. MEMORANDUMURI

  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de catre Guvern a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat ale caror cheltuieli vor fi prezentate in Strategia fiscal bugetara pentru perioada 2022-2024
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/MEMO-1.pdf

  MEMORANDUM cu tema: Propuneri privind preluarea in administrare a imobilului teren, aflat in domeniul public al statului si administrarea Bancii Nationale a Romaniei situat in municipiul Bucuresti, str. Straulesti nr. 60B, sector 1
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/MEMO-2.pd

  MEMORANDUM cu tema: Planul de actiuni elaborat in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piata interna de energie electrica
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/MEMO-3.pdf
   
  IV. NOTE

  NOTA referitoare la Conferinta privind viitorul Europei: stadiul dezbaterii la nivel UE si participarea Romaniei la proces
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NOTA-4.pdf

V. RAPOARTE

 1. RAPORT privind datoria publica guvernamentala

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani