Grid star
eveniment

ORDONANTA TRENULET VA FI MODIFICATA – La nici o saptamana dupa ce OUG 115/2023 privind unele masuri fiscale a fost publicata in Monitorul Oficial, Guvernul pregateste modificarea acesteia. Proiectul noii Ordonante de Urgenta prevede exceptii de la majorar

La nici o saptamana dupa ce mult discutata Ordonanta de Urgenta nr. 115/2023 privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative (cunoscuta sub denumirea de “Ordonanta trenulet” intrucat modifica numeroase acte normative dintr-o data) a fost publicata in Monitorul Oficial (click aici pentru a citi), Guvernul pregateste modificarea acesteia.

Ministerul Finantelor condus de Marcel Bolos (foto centru) a pus in dezbatere joi, 21 decembrie 2023, “proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru prorogarea unui termen”. Modificand si completand anumite dispozitii din “Ordonanta trenulet”, proiectul noii OUG stabileste excluderea magistratilor, grefierilor, a personalului din Justitie si a demnitarilor de la cresterile salariale de 5% care vor avea loc incepand cu 1 ianuarie 2024, cresteri cuprinse in bugetul pe anul viitor adoptat de Parlament in urma cu o zi (click aici pentru a citi). In cazul personalului din Justitie exceptarea de la majorarea salariala de 5 la suta este justificata prin faptul ca acesta a beneficiat deja de cresteri ale veniturilor dispuse prin acte administrative ale ordonatorilor de credite.

Astfel, proiectul “Ordonantei de Urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru prorogarea unui termen” stabileste plafonarea salariilor pentru magistrati si demnitari la nivelul lunii decembrie 2023:

Art.I - La articolul I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2023 privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative precum si pentru prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1139 din 15 decembrie 2023, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alin. (6) si (7) cu urmatorul cuprins:

(6) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2024, incepand cu data de 1 ianuarie, indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica si functiile asimilate acestora, prevazute in anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat cele prevazute la alin. (3), se mentin la nivelul aferent lunii decembrie 2023.

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) pentru personalul din sistemul de justitie pentru care in cursul anului 2023, prin acte administrative ale ordonatorilor de credite, au fost acordate majorari ale salariilor de baza/indemnizatiilor de incadrare, in anul 2024, incepand cu data de 1 ianuarie, nivelul salariilor de baza/indemnizatiilor de incadrare se mentine la nivelul aferent lunii decembrie 2023”.

Modificari la o alta Ordonanta de Guvern si prorogarea unui termen privind ocuparea posturilor vacante

Totodata, noua OUG aduce modificari si la Ordonata Guvernului 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara. Totodata, noua OUG proroga un termen referitor masurile pe care conducatorii agentiilor, institutiilor si autoritatilor autonome sunt obligati sa le ia in legatura cu ocuparea posturilor vacante.

Iata prevederile din proiectul de OUG pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru prorogarea unui termen:

Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Parrtea I, nr. 549 din 29 august 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'a) institutiilor de credit, institutiilor financiare, societatilor definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, bancilor de dezvoltare care sunt constituite si functioneaza potrivit Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor masuri privind cadrul general aplicabil constituirii si functionarii bancilor de dezvoltare din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia fondurilor de garantare si contragarantare care indeplinesc conditiile de la art. 1;'

2. La articolul 4 dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alin. (6) - (8), cu urmatorul cuprins:

'(6) Bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici se transmit la Ministerul Finantelor in vederea avizarii in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a legii anuale a bugetului de stat si se aproba, in conditiile alin.(1)-(3), in termen de 150 zile de la data intrarii in vigoare a legii anuale a bugetului de stat'.

(7) Exceptie de la prevederile alin.(6) fac operatorii economici nou infiintati, ale caror bugete de venituri si cheltuieli se aproba, in conditiile alin.(1)-(3) pana la finele exercitiului financiar al anului curent.

(8) In situatia nerespectarii termenului de aprobare prevazut la alin. (1), se suspenda alocarea de fonduri de la bugetul de stat pentru operatorii economici respectivi.

Art. III - Termenul prevazut la alin. (7) al art. XLVII din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung se proroga pana la data de 30 iunie 2024”.

Art. XLVII din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, al carui alin. (7), care va fi modificat prin noua OUG stabileste ca:

"(1) Ocuparea posturilor vacante existente la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi care urmeaza a fi ocupate prin concurs sau potrivit metodologiei existente la nivelul agentiilor/autoritatilor/institutiilor publice autonome din coordonarea Parlamentului Romaniei se face numai cu aprobarea consiliilor de administratie/organelor de conducere ale acestora și nu poate depași o creștere a numarului de personal de maximum 7,5% din numarul total de posturi vacante existente pana la sfarșitul anului 2023.

(2) Restul de posturi vacante la data intrarii in vigoare a prezentei legi la nivelul agentiilor/autoritatilor/institutiilor publice autonome dupa aplicarea alin. (1) se anuleaza și nu se pot reinfiinta pe o perioada de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(3) Salariile de baza, platile de ore suplimentare, inclusiv sporurile personalului incadrat in cadrul agentiilor/autoritatilor/ institutiilor autonome, care nu au sistemul de salarizare reglementat prin lege, care se afla in coordonarea/subordonarea Parlamentului Romaniei, precum și orice alte drepturi banești nu pot depași maximum 80% din nivelul remuneratiei brute lunare a conducatorului agentiilor/autoritatilor/institutiilor autonome.

(4) Structurile organizatorice ale agentiilor/autoritatilor/ institutiilor autonome se pot organiza numai daca sunt indeplinite urmatoarele normative de personal:

a) organizarea de departamente/servicii de specialitate, indiferent de denumirea acestora, numai pentru un numar minimum de 10 posturi in subordine;

b) organizarea de directii de specialitate/structuri organizatorice superioare departamentelor/serviciilor prevazute la lit. a) numai pentru un numar de minimum 20 de posturi in subordine;

c) organizarea de directii generale de specialitate/structuri organizatorice superioare directiilor de specialitate prevazute la lit. b) numai pentru un numar de minimum 35 de posturi in subordine.

(5) Numarul functiilor de conducere din structurile organizatorice ale agentiilor/autoritatilor/institutiilor autonome este de maximum 8% din numarul total de posturi aprobate pentru acestea.

(6) Personalul cu functii de conducere eliberat din functia de conducere detinuta ca urmare a neincadrarii in procentul de functii de conducere prevazut la alin. (5) are dreptul de a ocupa o pozitie vacanta de conducere, daca exista. Daca nu exista o pozitie de conducere vacanta corespunzatoare, postul ocupat de acesta se transforma in post de executie care corespunde studiilor și vechimii in specialitatea acestuia.

(7) Conducatorii agentiilor/autoritatilor/institutiilor autonome sunt obligati pana la data de 31 decembrie 2023 sa ia toate masurile legale care se impun pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(5)”.

Noua OUG va fi adoptata de Executiv pana la finalul anului

Noua Ordonanta de Urgenta, care modifica “Ordonanta trenulet”, va fi adoptata de Guvern pana la finalul acestui an. Precizarea a fost facuta joi, 21 decembrie 2023, de purtatorul de cuvant al Guvernului:

S-a vehiculat majorarea cu 5% a salariilor personalului din institutiile publice. Ei bine, acest procent de majorare nu se va aplica celor care au beneficiat deja in acest an de majorari salariale sau care au normative separate, cum ar fi domeniul educatiei. Ma mai gandesc si la cel juridic, care are un procedeu administrativ prin care si-a majorat salariile; si mai sunt si alte domenii, ANAF-ul, daca nu ma insel, CNAS-ul. Aceste categorii de bugetari nu vor beneficia de aceasta majorare, care insa se va aplica de la 1 ianuarie tuturor celorlalti bugetari. Este un principiu luat astazi in discutie si, repet, proiectul va intra spre aprobare in anul acesta, intr-o sedinta ulterioara”.

*Cititi aici Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru prorogarea unui termen

*Cititi aici Nota de Fundamentare a Ordonantei de Urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru prorogarea unui termen

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani