Grid star
eveniment

ORDONANTA AUSTERITATII - Ministerul de Finante a pus in dezbatere publica noul proiect de OUG privind reducerea cheltuielilor bugetare. Iata masurile propuse (Document)

Ministerul de Finante a pus in dezbatere publica proiectul OUG privind reducerea cheltuielilor bugetare.

Astfel, se propune ca in 2023, incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor, ordonatorii de credite sa nu incheie angajamente legale aferente categoriilor de cheltuieli prevazute la urmatoarele articole de cheltuieli bugetare:

a) ”Bunuri si servicii” pentru alineatele ”Furnituri de birou” si ”Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare” ;

b) Reparatii curente;

c) Bunuri de natura obiectelor de inventar;

d) Carti, publicatii si materiale documentare;

e) Consultanta si expertiza;

f) Pregatire profesionala;

g) Studii si cercetari;

h) Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere;

i) Alte cheltuieli, cu exceptia alineatelor ”Chirii” si ” Executarea silita a creantelor bugetare”;

j) Asociatii si fundatii, cu exceptia angajamentelor ce vizeaza domeniile ”Sanatate” si ”Asistenta sociala”.

Prevederi privind platile

Potrivit proiectului, conducatorii autoritatilor si institutiilor publice au obligatia de a dispune masurile necesare asfel incat platile lunare efectuate in perioada noiembrie-decembrie la titlul ”Bunuri si servicii” sa fie de cel mult media platilor efectuate in perioada ianuarie-septembrie, in limita bugetului aprobat la aceasta natura de cheltuieli.

Aceste prevederi nu se aplica pentru cheltuielile cu medicamentele si materialele sanitare, cu serviciile medicale, pentru cheltuielile cu actiuni si programe de sanatate, precum si in cazul cheltuielilor aferente unitatilor de invatamant preuniversitar si universitar.

Derogare de la reguli in situatii exceptionale

"In situatii exceptionale si temeinic justificate Guvernul Romaniei, poate aproba pe baza de memorandum depasirea limitelor de plati la titlul de cheltuieli bugetare ”Bunuri si servicii”, initiat de ordonatorii principali de credite, iar in cazul unitatilor/subdiviziunilor administrativ- teritoriale, initiat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, la solicitarea justificata a acestora. In anul 2023, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, institutiile si autoritatile publice locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, nu pot finanta din fonduri publice, cu exceptia celor provenite din donatii si sponsorizari, organizarea de evenimente comunitare cum ar fi festivaluri, concerte, competitii locale, festivitati, sarbatori tematice, dar fara a se limita la acestea.

Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de modul de finantare si subordonare, au obligatia de a dispune masurile necesare asfel incat platile lunare efectuate in perioada noiembrie-decembrie la cheltuielile de investitii sa fie cel mult la nivelul mediei platilor efectuate in perioada ianuarie-septembrie, in limita bugetului aprobat. In situatii exceptionale si temeinic justificate Guvernul Romaniei, poate aproba pe baza de memorandum depasirea limitelor de plati pentru cheltuielile de investitii. Pentru autoritatile administratiei publice locale memorandumul este initiat de Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei”, se arata in expunerea de motive.

*Cititi aici Nota de Fundamentare

*Cititi aici proiectul OUG

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani