Grid star
eveniment

CODUL FISCAL SE MODIFICA – Ministerul de Finante a facut public proiectul. Iata principalele schimbari (Document)

Ministerul de Finante a pus in dezbatere publica proiectul pentru modificarea Codului Fiscal.

Astfel, se propune extinderea facilitatii privind scutirea de impozit a profitului investit si pentru investitiile in active utilizate in activitatea de productie si procesare, activele reprezentand retehnologizare, pentru stimularea contribuabililor de a dezvolta noi capacitati de productie, si de a le moderniza pe cele existente.

Impozitul pe dividende

Se fac schimbari si cu privire la Regimul fiscal aplicabil dividendelor platite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane/persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al UE.
Se propune majorarea cotei impozitului pe dividende, de la 5% la 8%, pentru dividendele distribuite/platite intre persoane juridice romane, precum si pentru cele distribuite/platite nerezidentilor. Totodata, pentru evitarea declansarii procedurii de infringement impotriva Romaniei, din perspectiva nerespectarii principiului nediscriminarii prevazut de TFUE, se propune modificarea prevederilor art. 43 alin. (4) si a dispozitiilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul asigurarii unui regim national de scutire, egal si echitabil, pentru dividendele interne si transfrontaliere, platite de un rezident roman, in situatii comparabile.
Astfel, pentru acordarea regimului de scutire a dividendelor platite intre persoane juridice romane, la data platii dividendelor, se solicita indeplinirea urmatoarelor conditii:

Pentru persoana juridica beneficiara a dividendelor:

-detine minimum 10% din titlurile de participare ale persoanei juridice romane care plateste dividendele, pe o perioada de un an implinit pana la data platii acestora inclusiv;
-este constituita ca o „societate pe actiuni”, „societate in comandita pe actiuni”, „societate cu raspundere limitata”, „societate in nume colectiv”, „societate in comandita simpla” sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflata sub incidenta legislatiei romane;
-plateste, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie impozitul pe profit.

Pentru persoana juridica care plateste dividendele:

-este constituita ca o "societate pe actiuni”, "societate in comandita pe actiuni”, "societate cu raspundere limitata”, "societate in nume colectiv”, "societate in comandita simpla” sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflata sub incidenta legislatiei romane;
-plateste, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie impozitul pe profit.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor


-reducerea plafonului veniturilor obtinute in anul precedent, de la 1 000 000 euro la 500 000 euro;
-instituirea conditiei ca microintreprinderea sa aiba cel putin un salariat, situatie in care este necesara eliminarea cotei de impozitare de 3%;
-instituirea unei conditii de detinere de titluri de participare de catre acelasi actionar/asociat la cel mult trei microintreprinderi, in cazul actionarilor asociatilor care detin mai mult de 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;
-limitarea la 20% a veniturilor obtinute din consultanta si management;
-excluderea din sfera de aplicare a impozitului pe veniturile microintreprinderilor a persoanelor juridice care desfasoara activitati: in domeniul bancar, in domeniul asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, inclusiv activitati de intermediere in aceste domenii, in domeniul jocurilor de noroc, precum si a persoanelor juridice romane care desfasoara activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor de petrol si gaze naturale;
-eliminarea posibilitatii de optiune pentru aplicarea impozitului pe profit in situatia in care erau indeplinite conditiile legate de valoarea capitalului social si a numarului de salariati;
-mentinerea cotei de impozitare de 1%;
-efectuarea unor corelari tehnice pentru integrarea noilor conditii de incadrare in regulile fiscale in vigoare;
-pentru aplicarea conforma a Directivei 2011/96/UE, instituirea unei reguli de scadere din baza impozabila a dividendelor primite, din state membre ale UE, de catre microintreprinderi, daca sunt indeplinite anumite conditii; -eliminarea unor prevederi care au devenit caduce in raport cu perioada in care s-au aplicat, respectiv in anul 2017;
-stabilirea ordinii de scadere din impozitul pe veniturile microintreprinderilor a sumelor reprezentand sponsorizari pentru sustinerea entitatilor nonprofit, unitatilor de cult, cheltuieli pentru UNICEF si alte organizatii internationale, precum si achizitii de aparate de marcat electronice fiscale puse in functiune;
-modificarea termenului de depunere a declaratiei informative privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizarilor, corelat cu termenul de depunere a declaratiei de impozit pentru trimestrul IV, reglementat de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor masuri fiscale de stimulare a mentinerii/cresterii capitalurilor proprii, precum si pentru completarea unor acte normative.

*Proiectul

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani