Grid star
eveniment

AVERTISMENTUL LUI DAIANU – Consiliul Fiscal trage semnalul de alarma privind bugetul pe 2024: “Este foarte posibil ca deficitul bugetar pe anul 2024 sa depaseasca semnificativ deficitul pentru 2023” (Document)

Consiliul Fiscal condus de Daniel Daianu (foto) trage un semnal de alarma privind proiectul de buget elaborat de Guvern pentru 2024. Examinarea de catre Consiliu a primului set de documente trimis in 9 decembrie 2023 conduce la concluzia ca “este foarte posibil ca deficitul bugetar pe anul 2024 sa depaseasca semnificativ deficitul pentru 2023, existand riscuri majore cu privire la procesul de consolidare bugetara”.

Institutia arata ca in evaluarile pe care le face nu poate lua in considerare venituri ipotetice avand drept sursa cresterea eficientei colectarii/reducerea evaziunii fiscale/digitalizarea administratiei fiscale. Potrivit Consiliului, deficitul bugetar in 2023, conform documentelor transmise de Ministerul Finantelor este 5,9% din PIB in metodologie cash si 6,0% din PIB in metodologie europeana/ESA2010. In ceea ce priveste cadrul fiscal-bugetar proiectat pe termen mediu, consolidarea bugetara in perioada 2025-2027, asa cum este prevazuta in documentele primite in 9 decembrie, este proiectata a se realiza exclusiv pe partea de cheltuieli, ponderea veniturilor bugetare in PIB indicand un trend descendent in perioada analizata.

Iar aceasta strategie ridica semne de intrebare in privinta atingerii tintelor de consolidare bugetara. Se mai arata ca in 13 decembrie, Finantele au transmis un nou set de documente privind proiectul de buget pe anul 2024 si strategia fiscal-bugetara pe termen mediu care modifica semnificativ traiectoriile variabilelor bugetare pe intreg orizontul de prognoza, fiind practic pus in imposibilitatea revizuirii opiniei extinse, motiv pentru care a decis emiterea unei opinii preliminare.

Iata anuntul Consiliului Fiscal:

Opinia preliminara a Consiliului Fiscal privind Legea bugetului de stat pe anul 2024, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2024 si Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2024-2026

In seara zilei de 9 decembrie, Ministerul Finantelor (MF) a transmis Consiliului Fiscal (CF), prin adresa nr. 468.605/09.12.2023, proiectul Bugetului general consolidat pe perioada 20242027, Raportul privind situatia macroeconomica pentru anul 2024 si proiectia acesteia in perioada 2025-2027, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024, Expunerea de motive si proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2024, Expunerea de motive si proiectul Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024 si Strategia fiscal-bugetara (SFB) pentru perioada 2024-2026 solicitand, in baza art. 53, alin. (2) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010 (LRFB) republicata, opinia CF cu privire la acestea.

Potrivit art. 53, alin. (4) al LRFB, Guvernul si Parlamentul au obligatia de a analiza opiniile si recomandarile CF la elaborarea strategiei fiscal-bugetare, a legilor bugetare anuale, precum si la elaborarea altor masuri determinate de aplicarea LRFB si, respectiv, la insusirea/aprobarea acestora. CF a examinat documentele care i-au fost inaintate in seara zilei de 9 decembrie, in scopul formularii unei opinii pana la proxima sedinta de guvern – 14 decembrie. Perioada de analiza pentru emiterea unei opinii a fost scurta avand in vedere ca aceste documente nu vizeaza doar proiectul de buget pe anul 2024, ci si traiectoria agregatelor fiscal-bugetare pe termen mediu.

Venituri ipotetice

CF a redactat o opinie pe baza setului de documente transmis in data de 9 decembrie. In evaluarile pe care le face, CF nu poate lua in considerare venituri ipotetice avand drept sursa cresterea eficientei colectarii/reducerea evaziunii fiscale/digitalizarea administratiei fiscale. Drept consecinta, examinarea de catre CF a primului set de documente conduce la concluzia ca este foarte posibil ca deficitul bugetar pe anul 2024 sa depaseasca semnificativ deficitul pentru 2023, existand riscuri majore cu privire la procesul de consolidare bugetara. Deficitul bugetar in 2023, conform documentelor transmise de Ministerul Finantelor, este 5,9% din PIB in metodologie cash si 6,0% din PIB in metodologie europeana/ESA2010.

In ceea ce priveste cadrul fiscal-bugetar proiectat pe termen mediu, consolidarea bugetara in perioada 2025-2027, asa cum este prevazuta in documente primite in 9 decembrie, este proiectata a se realiza exclusiv pe partea de cheltuieli, ponderea veniturilor bugetare in PIB indicand un trend descendent in perioada analizata. Aceasta strategie ridica semne de intrebare in privinta atingerii tintelor de consolidare bugetara.

Angajamentele din cadrul PNRR si situatia bugetului public din Romania implica, pe latura veniturilor, adoptarea unor recomandari ale Bancii Mondiale, ale altor institutii internationale, ale unor analize autohtone care sa conduca la sporirea veniturile fiscale, iar, pe latura cheltuielilor, adoptarea unei noi legi a salarizarii unitare. Masuri ce decurg din aceste recomandari nu se regasesc in proiectiile perioadei 2025-2027. CF a subliniat in opiniile si analizele sale ca ajustarea macroeconomica si consolidarea fiscala au nevoie de o crestere semnificativa a veniturilor fiscale, care sunt la un nivel foarte jos in raport cu nevoile Romaniei si comparativ cu reperele UE.

Al doilea set de documente

In dupa-amiaza zilei de 13 decembrie, prin adresa nr. 468.791/13.12.2023, MF a transmis un nou set de documente privind proiectul de buget pe anul 2024 si strategia fiscal-bugetara (SFB) pe termen mediu care modifica semnificativ traiectoriile variabilelor bugetare pe intreg orizontul de prognoza, atat ca urmare a unor schimbari in ipotezele avute in vedere, cat si ca urmare a unei Ordonante de Urgenta a Guvernului ce urmeaza a fi aprobata impreuna cu proiectul de buget pe 2024 si SFB 2024-2026. Avand in vedere intinderea si complexitatea schimbarilor realizate asupra proiectului de buget si SFB 2024-2026 prin documentele trimise pe 13 decembrie si intentia Guvernului de a aproba documentele mai sus mentionate in cursul unei sedinte anuntata pentru ziua de joi, 14 decembrie, ceea ce reprezinta un interval de timp extrem de scurt pentru o analiza temeinica, CF, fiind practic pus in imposibilitatea revizuirii opiniei extinse, a decis emiterea unei opinii preliminare.

CF subliniaza si cu aceasta ocazie necesitatea ca documente atat de importante sa fie trimise cu un timp adecvat inainte pentru examinare. CF intelege presiunea mare sub care expertii din MF au redactat proiectul de buget pentru 2024 si SFB, dar o evaluare serioasa nu se poate face in cateva zile, cu atat mai putin in 24 de ore. In perioada urmatoare CF va analiza noul set de documente primite si va emite o opinie extinsa, revazand opinia deja realizata pe setul de date trimis pe 9 decembrie a.c.

Opinia extinsa va cuprinde:

(i) evaluarea contextului global si al celui din economia romaneasca; (ii) conformarea cu regulile fiscale prevazute de LRFB;

(iii) o analiza a cadrului macroeconomic ce fundamenteaza proiectul de buget pe 2024 si SFB 2024-2026;

(iv) o analiza a noului cadru fiscal-bugetar, a proiectului de buget pentru 2024 si a perspectivei pentru perioada 2025-2027;

(v) evolutii in absorbtia fondurilor europene si a celor aferente PNRR. La acestea se vor adauga

-(vi) detalii privind realizarea de spending reviews de catre MF si ministere de linie din Romania;

-(vii) consideratii asupra decalajului de colectare a TVA, inclusiv realizand comparatii internationale;

(viii) o sinteza a propunerilor de reforma fiscala recomandate de institutii financiare internationale;

(ix) aspecte privind piata muncii din Romania. Aceasta opinie preliminara a CF a fost aprobata de Presedintele Consiliului Fiscal, conform prevederilor art. 56, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010 republicata, in urma insusirii acesteia de catre membrii Consiliului, prin vot, in sedinta din data de 14 decembrie 2023”.

*Cititi aici  Opinia Consiliului Fiscal

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani