Grid star
litigii

CASA DE PENSII A PIERDUT IN INSTANTA – Judecatorii au dat dreptate reclamantului (Document)

Lumea Banilor prezinta Decizia 163/2022 prin care Curtea de Apel Targu Mures a obligat casa de pensii  la plata sumelor reprezentand diferentele de pensie.

Reclamantul a solicitat obligarea casei de pensii sa ii plateasca sumele reprezentand drepturi la pensie, neplatite de parata in perioada 26 iunie 2012 – 10 februarie 2020, prin aplicarea indicelui de corectie de 1,17 la fiecare drept de pensie lunar aferent acestei perioade si repararea prejudiciului suferit prin actualizarea sumelor cu rata inflatiei, la care se adauga plata dobanzii legale remuneratorii si a dobanzii legale penalizatoare, conform O.G. nr. 13/2011, pana la lata efectiva a capitalului.
Prin sentinta civila nr. 942 pronuntata la 17 iunie 2021, instanta a respins actiunea reclamantului ca neintemeiata.

Motivarea instantei de fond

Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut ca decizia nr. 702/2019 a Curtii Constitutionale se aplica exclusiv in privinta raporturilor juridice ce urmeaza a se naste dupa publicarea sa in Monitorul Oficial, prin urmare in mod intemeiat parata a procedat legal cand a stabilit ca acordarea drepturilor de pensie revizuite, incluzand in operatiunea de stabilire a cuantumului drepturilor de pensie si indicele de corectie, se cuvine reclamantului doar incepand cu data de 10.02.2020, data publicarii deciziei in Monitorul Oficial.

Apelul

Reclamantul a solicitat admiterea apelului anularea sentintei atacate si judecarea apelului cu evocarea fondului si drept urmare admiterea actiunii introductive, astfel cum aceasta a fost formulata.
Prin apelul formulat s-a aratat ca se impunea admiterea cererii avand in vedere ca prin art. IV din OUG nr. 1/2013 s-a stabilit ca indicele de corectie care se aplica in perioada punctajelor medii anuale este de 1,17 in situatia persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012 inclusiv, motiv pentru care majorarea retroactiva a dreptului se impunea sa opereze prin efectul legii si nu in aplicarea in mod retroactiv a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 702/2019.

Pozitia casei de pensii

Prin intampinare, parata intimata a solicitat respingerea apelului, sustinand ca in mod intemeiat a retinut prima instanta ca aplicarea indicelui de corectie se cuvine reclamantului doar incepand cu data de 10 februarie 2020, conform prevederilor art. 147 din constitutie, conform caruia deciziile Curtii Constitutionale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si sunt general obligatorii si au putere numai pe viitor.
In urma analizatii dosarului, Curtea de Apel Targu Mures a admis apelul reclamantului.

Iata decizia CA Targu Mures:

"Admite apelul declarat de catre reclamant. Schimba in tot sentinta apelata in sensul ca:
Obliga parata la plata sumelor reprezentand diferentele de pensie rezultate din aplicarea indicelui de corectie de 1,17 asupra punctajului mediu anual stabilit prin decizia nr. __/12.10.2012, calculate pentru perioada 16 septembrie 2017 – 09 februarie 2020.
Sumele mai sus mentionate vor fi actualizate in functie de rata inflatiei, calculata incepand cu data scadentei lunare a fiecarei diferente si pana la data platii efective.
La drepturile anterior mentionate se va adauga dobanda legala penalizatoare, calculata de la data scadentei lunare a fiecarui drept si pana la data platii efective”
.

Iata pasaje din decizia Curtii de Apel Targu-Mures, pe care o atasam integral la finalul articolului:

"Nemultumirea reclamantului din prezenta cauza a vizat exclusiv acordarea pensiei revizuite potrivit deciziei nr. /27 aprilie 2020 emisa de parata, de la data publicarii in Monitorul Oficial a Deciziei nr. 702/2019 a Curtii Constitutionale, iar nu in conformitate cu prevederile art. IV din O.U.G. nr. 1/2013, considerandu-se indreptatit sa primeasca drepturile de pensie revizuite de la data de 26.06.2012 (data de la care i s-a acordat pensia pentru limita de varsta). Prin decizia nr. /12.09.2012 emisa de B___ B________ B_ B_____ B____, reclamantul, beneficiar al unei pensii de invaliditate incepand cu data de 01 aprilie 2002, in baza Legii nr. 19/2000, a fost trecut la pensie pentru limita de varsta incepand cu data de 26 iunie 2012, in temeiul Legii nr. 263/2010.
Prin decizia nr. __/27.04.2021, parata a procedat la revizuirea drepturilor de pensie ale reclamantului, in baza dispozitiilor Deciziei Curtii Constitutionale nr. 702/2019, prin acordarea indicelui de corectie prevazut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 (1,17), drepturile fiind platite incepand cu data de 10 februarie 2020.
In ce priveste problema datei de la care se datoreaza drepturile de pensie revizuite prin aplicarea indicelui de corectie in situatia concreta a spetei de fata, instanta retine ca practic, singura discutie suscitata este relativa la data de la care se putea recunoaste beneficiul aplicarii indicelui de corectie in cazul reclamantului, fata de situatia pronuntarii deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 702/2019, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei la data de 10.02.2020.
Este adevarat ca potrivit dispozitiilor art. 147 al. 4 din Constitutie, deciziile Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor de la data publicarii acestora. In speta insa, nu se pune problema unei decizii prin care sa fi fost declarat neconstitutional un text de lege in ansamblul sau si prin aceasta sa fie scos din peisajul legislativ cu totul.

Interpretarea legii

Cazul din speta implica analiza modului de aplicare a unui text de lege cu privire la interpretarea caruia s-a pronuntat forul constitutional al tarii, astfel incat textul legal nu doar ca nu isi inceteaza aplicabilitatea ulterior publicarii deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei in monitor, dar se impune a fi aplicat in lumina singurei interpretari constitutionale pe care o poate avea, in raport de situatia beneficiarilor pensiilor de invaliditate.
Or, intrebarile de care depinde solutionarea apelului din prezenta cauza sunt cele privitoare la momentul de la care si modul cum se aplica o decizie asa-zis interpretativa a Curtii Constitutionale a Romaniei in materia speciala a asigurarilor sociale.

Cuantumul pensiei

In speta, situatia este particularizata in raport cu transarea generala asupra aplicabilitatii ex nunc a deciziilor Curtii Constitutionale prin aceea ca situatia juridica a unei pensii nu se poate descrie ca fiind definitiva sub aspectul cuantumului sau la un moment dat, ci beneficiarul pensiei poate oricand sa solicite indreptarea unor eventuale erori strecurate in modul de stabilire a cuantumului pensiei sau sa solicite recalcularea pensiei prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, nevalorificate la stabilirea acesteia.
Ca atare, nu se poate vorbi despre o aplicare retroactiva neautorizata in situatia recalcularii sau revizuirii unei pensii, ci regula este aceea a corectarii retroactive a oricaror deficiente constatate in modul de calcul al pensiei, fie ca ele decurg dintr-o eroare in aplicarea dispozitiilor legale de catre casele de pensii, fie din neprezentarea tuturor inscrisurilor relevante de catre parte, care prin ipoteza nu le detinea la un moment initial.
In acest sens, legiuitorul a reglementat in cuprinsul dispozitiilor art. 105 si 107 din Legea nr. 263/2010 aceste posibilitati de recalculare si revizuire a pensiilor, cu acordarea drepturilor de pensie astfel corectate retroactiv, de la data acordarii drepturilor de pensie, in cazul recalcularii, respectiv ‘in cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data constatarii diferentelor’, in cazul revizuirii.

Nu este cazul unei aplicari retroactive

Prin urmare, in speta, nu este cazul unei aplicari retroactive a dezlegarilor date in contenciosul constitutional, ci, din momentul publicarii Deciziei nr. 702/2019 in Monitorul Oficial, la data de 10.02.2020, aceste dezlegari au devenit obligatorii, astfel incat parata trebuia sa procedeze la revizuirea pensiei reclamantului, fie din oficiu , fie la cererea reclamantului, drepturile astfel rezultate urmand a fi acordate pe o perioada de 3 ani anteriori.
In ceea ce priveste sustinerea apelantului, potrivit careia se impunea acordarea drepturilor incepand cu data de 26.06.2012, data de la care i s-a acordat pensia pentru limita de varsta, nu in temeiul deciziei Curtii Constitutionale, ci in temeiul dispozitiilor art. prevederile art. IV din O.U.G. nr. 1/2013, instanta apreciaza ca este neintemeiata, avand in vedere dispozitiile art. 107 din Legea nr. 263/2010.

Diferente intre sumele stabilite

Astfel, asa cum am aratat si anterior, art. 107 din Legea privind sistemul unitar de pensii reprezinta o norma speciala, derogatorie de la dispozitiile art. 2523 din Codul civil, si prevede ca ‘in situatia in care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie, se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii opereaza, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire.
(2) Sumele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) se acorda sau se recupereaza, dupa caz, in cadrul termenului general de prescriptie’, de 3 ani.
In conditiile in care apelantul reclamant s-a adresat direct instantei cu solicitarea de obligare a intimatei parate la plata sumelor reprezentand drepturi de pensie, neplatite, potrivit art. 107 al. 2 din Legea nr. 263/2010, diferentele de drepturi de pensie ce se i se cuvin se vor acorda in cadrul termenului general de prescriptie, de trei ani, care se va calcula raportat la data introducerii cererii de chemare in judecata, respectiv de la data de 17 septembrie 2017
.

Referitor la capatul de cerere accesoriu privind actualizarea diferentelor de drepturi pensie cu indicele de inflatie, curtea retine ca in ambele situatii reglementate de art. 107 alin. 1 si 2 din Legea nr. 263/2010, respectiv atunci cand se acorda diferente de drepturi de pensie sau cand se recupereaza diferente de astfel de drepturi, culpa apartine casei judetene de pensii, ipotezele sunt substantial diferite, intrucat in a doua situatie asiguratii trebuie sa restituie drepturi primite cu titlu de pensie de la autoritatea statului cu competente in materie, autoritate care trebuie sa aplice corect legea si sa raspunda pentru erorile comise in stabilirea si/sau recalcularea pensiilor.(…).

Sentinta schimbata

In consecinta, in temeiul art. 480 alin. 2 Cod de procedura civila, se va admite in parte apelul declarat in cauza, va schimba sentinta in sensul ca va admite in parte actiunea si va obliga parata la plata sumelor reprezentand diferentele de pensie rezultate din aplicarea indicelui de corectie de 1,17 asupra punctajului mediu anual stabilit prin decizia nr. __/12.10.2012, calculate pentru perioada 16 septembrie 2017 – 09 februarie 2020.
Se va obliga parata sa plateasca reclamantului diferentele de drepturi de pensie actualizate cu rata inflatiei si cu dobanda legala penalizatoare de la scadenta lunara a fiecarei pensii pana la data platii efective”.

Decizia CA Targu-Mures

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani