Grid star
eveniment

LISTA CONTRIBUABILILOR BUNI-PLATNICI, PUBLICATA DE ANAF – Agentia anunta conditiile ce trebuie indeplinite cumulativ. Evidentierea se face trimestrial

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) condusa de Lucian Heius (foto) va publica, trimestrial, lista contribuabilor, persoane juridice, care au declarat si au achitat la scadenta obligatiile fiscale de plata si care nu au obligatii restante.

Conditiile ce trebuie indeplinite cumulativ de catre contribuabili la intocmirea listei:


a) sunt depuse, pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data intocmirii listei. Aceasta conditie se considera indeplinita si in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal;
b) au achitate la scadenta/termenul de plata prevazut de lege, obligatiile fiscale principale si accesorii, in trimestrul pentru care se realizeaza publicarea listei;
c) nu inregistreaza obligatii bugetare restante la data intocmirii listei. In categoria contribuabililor care sunt cuprinsi in lista fac parte si contribuabilii care se incadreaza in situatiile prevazute la art. 157 alin. (2) si (3) din Codul de procedura fiscala, inlcusiv cei care beneficiaza de inlesniri la plata acordate potrivit legii, care se afla in derulare.

Termenul de depunere a declaratiei

"Avand in vedere faptul ca pentru o parte din obligatiile declarative nu exista un termen clar de depunere a declaratiei (declaratia de accize se depune la autoritatea competenta in termen de 5 zile calendaristice de la data eliberarii pentru consum, potrivit art. 346 alin. (3) din Codul fiscal – data cunoscuta doar de catre contribuabil), conditia de declarare se verifica la data intocmirii listei, respectiv daca pana la aceasta data, sunt depuse toate declaratiile, conform vectorului fiscal, indiferent de termenul legal de declarare", precizeaza ANAF.

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani