Grid star
eveniment

ORBAN A CONVOCAT SEDINTA DE GUVERN – Actele pe care ar putea sa le semneze

Guvernul PNL condus de Ludovic Orban (foto) se va intruni in sedinta joi, 5 octombrie 2020.

Pe ordinea de zi se afla, printre altele, Proiectul pentru aprobarea cadrului general necesar in vederea implicarii autoritatilor si institutiilor din Romania in procesul de programare si negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027, Proiectul pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021 – 2025 si Proiectul privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.

Iata ordinea de zi:

I. PROIECTE DE ORDONANTA DE URGENTA

 1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului national de clasificare a carcaselor de bovine, porcine si ovine, precum si monitorizarea, controlul si raportarea preturilor de piata ale carcaselor si ale animalelor vii
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUGANEXE.pdf
 2. PROIECT DE ORDONANTA privind derogarea de la prevederile tezei finale a alineatului (1) al articolului II din Legea nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUG.pdf

  II. PROIECTE DE HOTARARI
 3. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea cadrului general necesar in vederea implicarii autoritatilor si institutiilor din Romania in procesul de programare si negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 si a cadrului institutional de coordonare, gestionare si control al acestor fonduri
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG.pdf
 4. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021 - 2025
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-1.pdf
 5. PROIECT DE HOTARARE pentru completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 581/2019 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ”Autostrada Sibiu-Pitesti” - sectiunea 1 Sibiu – Boita, precum si suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevazute ca justa despagubire aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 581/2019
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-2.pdf
 6. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii “Extinderea infrastructurii portului Calafat (km 795) si sistematizarea dispozitivului feroviar al portului – etapa I”
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HGANEXA.pdf
 7. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea masurilor privind nivelul de siguranta si securitate in functionare a Sistemului electroenergetic national, precum si masurile in legatura cu realizarea stocurilor de siguranta ale Sistemului electroenergetic national in ceea ce priveste combustibilii si volumul de apa din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-3.pdf
 8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Compania Nationala a Uraniului S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/NFHG.pdf
 9. PROIECT DE HOTARARE privind inscrierea in inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului si darea in administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara - RATEN, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-4.pdf
 10. PROIECT DE HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in Legea bugetului de stat nr.5/2020, in vederea platii contributiei voluntare a Romaniei la bugetul Coalitiei pentru Inovarea Pregatirii Epidemiologice (CEPI) pentru anul 2020
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-5.pdf
 11. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit protectie internationala sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-6.pdf
  10.PROIECT DE HOTARARE pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Academia de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza”, schimbarea unitatii de administrare pentru o parte din acesta si pentru trecerea unor constructii din domeniul public al statului in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HGANEXE.pdf
  11.PROIECT DE HOTARARE privind modul de constituire, organizare si functionare a comisiilor paritare, componenta, atributiile si procedura de lucru ale acestora, precum si normele privind incheierea si monitorizarea aplicarii acordurilor colective
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-7.pdf
  12.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Colceag, judetul Prahova
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-8.pdf
  13.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea unor modificari in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, si trecerea unor parti de imobile aflate in administrarea Ministerului AparariiNationale, constituite din constructii si amenajari la terenuri, situate in judetele Neamt, Bacau, Iasi, Ilfov, Bistrita-Nasaud, Salaj, Cluj, Brasov si Alba din domeniul public in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-9.pdf
  14.PROIECT DE HOTARARE privind pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lucrari de infrastructura necesare functionarii Colegiului National Militar «Tudor Vladimirescu» in cazarma 878 Craiova”
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-10.pdf
  15.PROIECT DE HOTARARE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lucrari de interventie la pavilioane si la retele de utilitati in cazarma 807 Craiova”
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-11.pdf
  16.PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii „Modernizare radare FPS-117”
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-12.pdf
  17.PROIECT DE HOTARARE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile transmise din domeniul public al judetului Teleorman si din administrarea Consiliului Judetean Teleorman in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale „Apele Romane” prin Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, precum si actualizarea valorilor de inventar ca urmare a reevaluarii
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-13.pdf
  18.PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Fondului pentru Mediu, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-13.pdf
  19.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national „Perdele forestiere de protectie a Autostrazii A2, judetul Calarasi, pozitiile kilometrice: 44+000 – 46+000; 55+500 – 56+500; 59+000 – 60+000; 65+500 – 70+750, de pe raza localitatilor Sarulesti, Nicolae Balcescu, Lehliu, Lehliu Gara, Lupsanu si Dor Marunt, judetul Calarasi”
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-15.pdf
  20.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Nationale „Imprimeria Nationala” - S.A., companie aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-16.pdf
  21.PROIECT DE HOTARARE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului prin institutiile subordonate, prevazute in Anexa nr.30 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a indreptarii unei erori materiale si a restituirii acestora persoanelor indreptatite, in conditiile legii
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-17.pdf
  22.PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar, datelor tehnice si denumirii unui imobil aflat in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului prin Complexul Sportiv National ”Lia Manoliu” Bucuresti
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-18.pdf
  23.PROIECT DE HOTARARE privind acordarea cetateniei romane domnului ''Kulyash Denis''
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-19.pdf
  24.PROIECT DE HOTARARE privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri imobile si mobile
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-20.pdf
  25.PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Listei serviciilor esentiale
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-21.pdf
  26.PROIECT DE HOTARARE pentru completarea Anexei nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare in unele situatii speciale, precum si pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru modificarea Anexei nr.  la Hotararea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-22.pdf
  27.PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-23.pdf
  28.PROIECTE DE HOTARARI privind eliberari/numiri de prefecti si/sau subprefecti

  III. MEMORANDUMURI
 12. MEMORANDUM cu tema: Acordarea unui ajutor de stat individual de restructurare Societatii Comerciale ''Compania nationala de transporturi aeriene romane -TAROM ''- S.A, in vederea restabilirii viabilitatii companiei pe termen lung
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/MEMO.pdf
 13. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Acordului pentru modificarea Acordului privind transferul si mutualizarea contributiilor la Fondul Unic de Rezolutie (IGA) si acordarea deplinelor puteri pentru semnarea acestuia
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/MEMO-1.pdf
 14. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii doamnei Simona COJOCARU – Secretar de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale la Ministerul Apararii Nationale si a domnului Marius BALU – Secretar de stat pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului la Ministerul Apararii Nationale, in calitate de membri ai Consiliilor de administratie ale Companiei Nationale „ROMTEHNICA” - S.A. si filialelor sale.
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/MEMO-2.pdf

  IV. NOTE
 15. NOTA privind transmiterea unei cereri catre Consiliul Local al Comunei Cotmeana, judetul Arges, in scopul adoptarii unei hotarari ce are ca obiect transmiterea unui imobilin suprafata de 187 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Cotmeana, identificat in cartea funciara a comunei Cotmeana nr. 80453, nr. cadastral 80453, din domeniul public al comunei Cotmeana, in domeniul public al statului, in vederea darii in administrare Ministerului Apararii Nationale, pentru desfasurarea activitatilor specifice domeniului apararii nationale
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/NOTA.pdf
   
  V. RAPOARTE
 16. RAPORT privind creantele Romaniei la 30 iunie 2020 provenite din activitatea de export, cooperare economica internationala si alte actiuni externe, derulate inainte de 31 decembrie 1989
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/RAPORT.pdf

  VI. INFORMARI
 17. INFORMARE privind stadiul pregatirii si organizarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020-2 noiembrie 2020

  VII. PUNCTE DE VEDERE
 18. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 7 initiative legislative
  Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/PUNCTE-DE-VEDERE.pdf

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani