Grid star
eveniment

ORBAN A SEMNAT – Ce s-a decis in sedinta de Guvern

Guvernul Orban a adoptat in sedinta din 1 octombrie 2020 mai multe proiecte de acte normative.

Printre cele mai importante acte semnate de Ludovic Orban (foto centru) se numara Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele masuri pentru protejarea intereselor nationale in activitatea economica (click aici pentru a citi) Hotararea pentru modificarea unor acte normative privind infiintarea aeroporturilor de interes national si Proiectul pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Iata ce acte normative a semnat Ludovic Orban:

I. PROIECTE DE LEGE

 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 2. PROIECT DE LEGE privind participarea Romaniei la majorarea asimetrica de capital a Bancii Europene de Investitii in conformitate cu decizia Consiliului Uniunii Europene 2019/1255 din data de 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr. 5 privind Statutul Bancii Europene de Investitii

  II. ORDONANTE DE URGENTA
 3. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele masuri pentru protejarea intereselor nationale in activitatea economica
 4. ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri pentru sustinerea activitatii unor aeroporturi regionale, in contextul crizei economice generata de pandemia COVID – 19 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societatii "Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM"- S.A. si Societatii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite in contextul pandemiei de COVID-19
 5. ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea Ordonantei de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 6. ORDONANTA DE URGENTA privind mandatul acordat ministerelor pentru identificarea, selectarea si rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale unor agentii sau centre europene nou infiintate

  III. HOTARARI
 7. HOTARARE privind stabilirea pentru anul 2020 a cuantumului per hectar al platii unice pe suprafata, al platii redistributive si a intervalelor de suprafata pentru care se acorda aceasta, al platii pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu, al platii pentru tinerii fermieri si a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru masura din sectorul zootehnic, speciile ovine si caprine
 8. HOTARARE pentru modificarea art.2 alin.(1) din Hotararea Guvernului nr.230/2020 privind aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Societatii Nationale de Inchideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2020
 9. HOTARARE pentru modificarea art.2 alin.(1) din Hotararea Guvernului nr.229/2020 privind aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Societatii Complexul Energetic Hunedoara – S.A.” in insolventa”, pentru anul 2020
 10. HOTARARE privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului – cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul programelor nationale de sanatate, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-Cov – 2
 11. HOTARARE privind actualizarea Anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si scaderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei parti dintr-un imobil aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militara 0654 Craiova, ca urmare a restituirii acesteia catre persoanele indreptatite
 12. HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza", scaderea din inventarul domeniului public al statului a unei parti din acest imobil, ca urmare a restituirii persoanelor indreptatite, precum si trecerea unor constructii din domeniul public al statului in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii
 13. HOTARARE privind transmiterea unei parti dintr-un imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Curtii de Conturi in administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Mehedinti din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
 14. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Pavilioane noi, demolari, imprejmuire, amenajare infrastructura rutiera si retele de utilitati in cazarma 2698 Ranca”
 15. HOTARARE privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Justitiei, respectiv Ministerului Apararii Nationale, transmiterea unui imobil aflat in domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justitiei in administrarea Ministerului Apararii Nationale si modificarea anexelor nr. 4 si nr. 11 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 16. HOTARARE privind transmiterea unei parti din imobilul 2985 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Craiova, judetul Dolj si modificarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 17. HOTARARE pentru completarea Hotararii Guvernului nr.518/2016 privind transmiterea unei parti dintr-un imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, in administrarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
 18. HOTARARE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Mehedinti de catre doamna Dobre Doina
 19. HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Arges de catre domnul Soare Emanuel
 20. HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Bistrita-Nasaud de catre domnul Dolha Nechita-Stelian
 21. HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Mehedinti de catre domnul Pavel Cristinel
 22. HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Mehedinti de catre doamna Dobre Doina
 23. HOTARARE privind acordarea unor ajutoare de urgenta
 24. HOTARARE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil aflat in domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
 25. HOTARARE privind modificarea si completarea, dupa caz, a datelor de identificare a unor bunuri imobile apartinand domeniului public al statului aflate in administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si in concesiunea Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunarii Maritime” – S.A. Galati, din Portul Tulcea si Portul Chilia Veche prevazute in anexa nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executarii lucrarilor de cadastru si publicitate imobiliara
 26. HOTARARE pentru modificarea unor acte normative privind infiintarea aeroporturilor de interes national

  IV. DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE
 27. CARTA Alba a Apararii

  V. MEMORANDUMURI
 28. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participarii domnului Daniel BACIU, Presedinte, cu rang de Secretar de Stat, al Casei Nationale de Pensii Publice si Presedinte al Consiliului de Administratie al C.N.P.P. pentru un mandat de 5 ani, numit in baza Deciziei Prim-Ministrului Guvernului Romaniei nr. 238/05.05.2020, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361/06.05.2020, ca membru in Consiliul de Administratie al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala ”Elie Carafoli” - I.N.C.A.S. Bucuresti
 29. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si a semnarii Acordului de imprumut intre Uniunea Europeana, in calitate de Creditor si Romania, in calitate de Imprumutat, in valoare de 4.099.244.587 EUR; si semnarea acestuia de catre ministrul finantelor publice

  VI. INFORMARI
 30. INFORMARE privind stadiul pregatirii si organizarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020

  VII. NOTE
 31. NOTA privind rezultatele aplicarii schemelor de ajutor de stat administrate de Ministerul Finantelor Publice din noiembrie 2019 si pana in prezent
 32. NOTA DE INFORMARE cu tema: Stadiul apelului de proiecte INNOTECH STUDENT
 33. NOTA DE INFORMARE cu tema: Apelul de proiecte POIM/819/9/1/ Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19

  VIII. PUNCTE DE VEDERE
 34. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 26 initiative legislative

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani