Grid star
business capital

PRAPAD LA SIF OLTENIA – Patru fosti administratori, amendati a doua oara in 4 luni (Deciziile)

Patru fosti administratori ai SIF Oltenia (SIF5) au fost amendati de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) joi, 5 noiembrie 2020, a doua oara in decurs de numai patru luni.

Este vorba despre Tudor Ciurezu, Nicolae Stoian, Anina Radu si Carmen Popa. Doar Carmen Popa a primit o amenda mai mica (60.000 de lei), sanctiunea aplicata fiecaruia dintre ceilalti trei ridicandu-se la 130.000 de lei.

Mai exact, ASF ii acuza pe cei patru ca au refuzat sa puna pe ordinea de zi solicitarea primita inca din 11 iunie 2020 din partea SIF Banat-Crisana (SIF1) si SIF Muntenia (SIF4), fonduri care detin impreuna 5% din SIF 5. Mai exact, solicitarea formulata de SIF1 si SIF4 viza revocarea lui Ciurezu, Stoian, Radu si Popa din consiliul de administratie al SIF Oltenia.

Situatia din instanta este mult mai complicata

La randul lor, in loc sa puna pe ordinea de zi cererea mentionata, cei patru au pretextat ca asteapta „clarificarea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/2020, asfel incat ordinea de zi propusa sa fie corelata cu deciziile instantelor de judecata ce se vir pronunta in aceste dosore, in scopul evitarii convocarii unei AGOA care poate ramane fara obiect, [in scopul evitarii] riscurilor juridice, precum si bulversarii actionarilor”. De altfel, cauza nr. 6001/63/2019 tocmai asta vizeaza: solicitarea SIF Banat-Crisana si SIF Muntenia ca SIF Oltenia sa convoace Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA), in care sa poata fi revocati Tudor Ciurezu, Nicolae Stoian, Anina Radu si Carmen Popa din CA al SIF5.

Daca in prima instanta SIF1 si SIF4 au avut castig de cauza (la Tribunalul Dolj), situatia a fost rasturnata la Curtea de Apel Craiova, care a anulat sentinta si a dispus rejudecarea dosarului, tot de catre Tribunalul Dolj. Momentan, au avut loc doua termene ale rejudecarii (la 8 septembrie si 27 octombrie 2020), urmatorul fiind programat pentru data de 12 ianuarie 2021.

Inainte sa va prezentam minutele instantelor, mentionam ca intre timp grupul celor patru administratori a fost revocat, prin hotararea AGOA din 12 octombrie 2020.

Iata mai intai minuta sentintei nr. 721/2019 pronuntate de Tribunalul Dolj in 15 octombrie 2019:

Admite cererea. Admite cererea de interventie accesorie formulata de Ungureanu Liviu. Autorizeaza convocarea Adunarii Generale Ordinare a SIF OLTENIA SA de catre actionarii SIF BANAT-CRISANA SA si SIF MUNTENIA SA. Aproba ordinea de zi, respectiv:

1. Alegerea secretarilor sedintei adunarii generale a actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Marcel Gheorghe si Dub Bogdan Daniel, avand datele complete de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv al societatii pentru tinerea adunarii generale a actionarilor, dintre care dl Marcel Gheorghe va intocmi procesul-verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor.

2. Numirea notarului public Virgil Claudiu Faurar din cadrul Biroului Notar Public - SPN Doina Faurar din Craiova, judetul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunarii, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

3. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii, compusa din actionarii Marcel Gheorghe si Dub Bogdan Daniel propusi ca secretari de sedinta ai adunarii, avand datele complete de identificare disponibile la sediul societatii.

4. Aprobarea revocarii administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa si Nicolae Stoian, cu incetarea imediata a mandatului de administrator al acestora de la data aprobarii hotararii.

5. Constatarea incetarii mandatului de director general al SIF Oltenia SA detinut de administratorul Tudor Ciurezu.

6. Alegerea a patru administratori ca membri ai consiliului de administratie al SIF Oltenia SA pentru un mandat cu o durata egala cu perioada care incepe cu data alegerii acestora si care se termina la data de 21.04.2021.

7. Stabilirea drepturilor cuvenite administratorilor nou alesi pentru exercitarea mandatului de administrator al SIF Oltenia SA si a drepturilor cuvenite membrilor conducerii superioare (Director General si Director General Adjunct) la nivelul stabilit prin Hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor SIF Oltenia SA nr. 5/20.04.2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2562/15.05.2013.

8. Aprobarea imputernicirii secretarului de sedinta al adunarii generale a actionarilor desemnat pentru intocmirea procesului-verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor, cu drept de substituire, pentru a semna hotararile adunarii generale a actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la oficiul registrului comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S. A. si la orice alte autoritati.

9. Aprobarea instructiunii catre consiliul de administratie si catre conducerea superioara a societatii de a furniza prompt imputernicitului, respectiv secretarului de sedinta al adunarii generale a actionarilor desemnat pentru intocmirea procesului-verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor, precum si pentru efectuarea actelor si formalitatilor de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor, toate informatiile si documentele necesare si de a acorda acestuia tot sprijinul necesar in acest scop.

10. Aprobarea imputernicirii secretarului de sedinta al adunarii generale a actionarilor desemnat pentru intocmirea procesului-verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor, pentru a desemna unul sau mai multi avocati pentru apararea si reprezentarea SIF Oltenia SA in fata instantelor de judecata sau a oricaror institutii si autoritati in orice procese sau proceduri litigioase prezente sau viitoare in legatura cu hotararile adoptate de adunarea generala a actionarilor societatii in perioada mai-decembrie 2019, cu dreptul imputernicitului de a primi toate informatiile si documentele referitoare la procesele si procedurile litigioase respective.

11. Aprobarea instructiunii catre consiliul de administratie si catre conducerea superioara a societatii de a angaja pentru societate unul sau mai multi avocati desemnati de catre imputernicitul numit de adunarea generala a actionarilor pentru apararea si reprezentarea SIF Oltenia SA in fata instantelor de judecata sau a oricaror institutii si autoritati in orice procese sau proceduri litigioase prezente sau viitoare in legatura cu hotararile adoptate de adunarea generala a actionarilor societatii in perioada mai-decembrie 2019, pentru un onorariu de maximum 9000 de lei pentru fiecare proces sau procedura litigioasa.

Stabileste data tinerii adunarii generale in termen de cel mult 60 de zile de la ramanerea definitiva a prezentei sentintei. Stabileste data de referinta pentru depunerea actiunilor la purtator la Secretariatul SIF OLTENIA SA cu cel putin 5 zile inainte de data Adunarii Generale Ordinare. Stabileste ca actionarul SIF BANAT-CRISANA SA prin reprezentant legal sa prezideze sedinta Adunarii Generale Ordinare a SIF OLTENIA SA. Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Dolj”.

Redam minuta hotararii 351/2020 din 17 iulie 2020 a Curtii de Apel Craiova:

Respinge cererea de decadere a apelantei SIF MUNTENIA SA din dreptul de a invoca exceptiile lipsei de interes si nulitatii apelului declarat de apelanta SIF OLTENIA SA. Respinge exceptiile lipsei de interes si nulitatii apelului declarat de apelanta SIF OLTENIA SA. Respinge exceptia tardivitatii apelului declarat de apelantele SIF BANAT CRISANA SA si SIF MUNTENIA SA si repune apelantele din oficiu in termenul de declarare a apelului. Admite apelurile. Anuleaza sentinta apelata si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante. Definitiva. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor, prin intermediul grefei, azi, 17.07.2020”.

ASF i-a amendat si in iulie

Dupa cum spuneam mai sus, amenda de joi, 5 noiembrie 2020, este a doua primita de catre fiecare dintre cei patru fosti administratori. Prima le-a fost aplicata de catre ASF in 15 iulie 2020, dintr-un motiv similar: refuzarea completarii ordinii de zi a AGOA din 28/29 aprilie 2020 cu punctul privind revocarea acelorasi patru membri ai CA SIF5. De data aceea, cererea privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor fusese formulata de catre alti actionari ai SIF Oltenia: Fondul Deschis de Investitii Certinvest BET-Fl Index, Fondul Deschis de Investitii Certinvest XT Index si Fondul de Investitii Alternativ Certinvest Actiuni. Aceste fonduri detin impreuna 5,0056 la suta din capitalul social al SIF Oltenia.

Cu acea ocazie, ASF i-a amendat pe Tudor Ciurezu, Nicolae Stoian, Anina Radu si Carmen Popa cu aceeasi amenda: cate 60.000 de lei de fiecare.

* Cititi aici hotararile ASF din noiembrie 2020

* Cititi aici hotararile ASF din iulie 2020

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani