Grid star
eveniment

RECTIFICAREA BUGETARA, IN LINIE DREAPTA – Iata ministerele care primesc mai multi bani. Printre acestea se numara Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii (Document)

Ministerul de Finante a facut public proiectul privind rectificarea bugetara. Ministerul Muncii, al Investitiilor si Proiectelor Europene, ministerul Sanatatii, ministerul Energiei si ministerul Finantelor vor primi cei mai multi bani.

La ministerul Finantelor, potrivit Notei de Fundamentare, este prevazuta o crestere cu peste 9,330 miliarde de lei, din care:
-4 miliarde de lei dobanzi, un miliard de lei Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, 866,8 milioane lei contributia Romaniei la bugetul UE, peste 1,130 miliarde de lei Transferuri catre intreprinderi in cazul schemelor de ajutor de stat, +2,283 miliarde de lei la Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinantarii proiectelor pentru beneficiari si/sau continuarii finantarii proiectelor in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor europene.

Ministerul Muncii

La Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale se propune o suplimentare cu 5,25 miliarde de lei per sold.

"S-a suplimentat titlul 'Asistenta sociala” cu +7,3 miliarde lei destinate drepturilor de asistenta sociala pentru familii si copii, ajutoare pentru compensarea pretului la energie, indemnizatii si drepturi cu caracter reparatoriu, ca efect al masurilor aprobate in acest an, concomitent cu diminuarea in principal a transferurilor intre unitati ale administratiei publice (-370 milioane lei) si a fondurilor pentru proiectele cu finantare externa nerambursabila aferente cadrului financiar 2014-2020 (-171,3 milioane lei) urmare a economiilor inregistrate la aceste titluri de cheltuieli”, se precizeaza in nota de fundamentare a proiectului de rectificare bugetara.

Ministerul Investitiilor

La Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene se propune o crestere cu 2,719 miliarde de lei, per sold. S-au asigurat fonduri la cheltuieli de personal (+20 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+1.850 milioane lei) si pentru derularea proiectelor cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (+850,0 milioane lei).

Ministerul Sanatatii

Pentru ministerul Sanatatii, suma va creste in urma rectificarii cu 2,642 miliarde de lei per sold prin:
-suplimentarea transferurilor acordate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate cu 3,277 miliarde de lei lei (din care 781,3 milioane lei pentru acoperirea deficitului in vederea asigurarii serviciilor medicale si a medicamentelor si 2,496 miliarde de lei pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate);
-transferurilor intre unitati ale administratiei publice (+200 de milioane lei), concomitent cu diminuarea in principal a fondurilor pentru proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-542,0 milioane lei) si a cheltuielilor cu bunuri si servicii (-283,4 milioane lei) ca urmare a economiilor inregistrate la aceste titluri de cheltuieli.

Ministerul Energiei

In ceea ce priveste ministerul Energiei, institutia condusa de Virgil Popescu va primi in plus 2,482 miliarde de lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+5 milioane lei), pentru finantarea schemei de sprijin de compensare/plafonare preturi energie electrica/gaze naturale (+2,5 miliarde de lei).

Ministerul Transporturilor

Pentru Ministerul Transporturilor, proiectul prevede 2 miliarde de lei, per sold. Se propune asigurarea de sume suplimentare pentru subventii:

- (+155,9 milioane lei), transferuri intre unitati ale administratiei publice (+264,5 milioane lei), proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (+70,0 milioane lei), asistenta sociala (+100,0 milioane lei), proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (+49,1 milioane lei), alte cheltuieli (+2,3 milioane lei), proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (+950,9 milioane lei) si pentru participarea la capitalul social al operatorilor economici aflati sub autoritatea ministerului (+411,3 milioane lei).

Ministerul Justitiei

Ministerul Justitiei va primi la rectificare 864,4 milioane lei per sold, in principal pentru asigurarea de sume suplimentare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotarari judecatoresti si acte administrative.

Ministerele Agriculturii, Turismului si Economiei

Proiectul prevede pentru ministerul Agriculturii 716,3 milioane lei, iar pentru Ministerul Dezvoltarii, 649,2 milioane lei. La Ministerul Antreprenoriatului si Turismului se aloca 648,3 milioane lei, per sold, la Secretariatul General al Guvernului de 241,5 milioane lei per sold, ministerul Cercetarii primeste 203,5 milioane lei, ministerul Public, 201 milioane lei, per sold, Ministerul Economiei +125,6 milioane lei.

*Nota de Fundamentare

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani