Grid star
banci

S-A MODIFICAT REGULAMENTUL BNR - Cum va fi utilizata procedura de stergere a riscurilor

Banca Nationala a Romaniei condusa de Mugur Isarescu (foto) anunta ca s-a modificat Regulamentul privind organizarea si functionarea Centralei Riscului de Credit.

Iata comunicatul BNR:

"Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), ale art. 3 alin. (6), ale art. 24 si ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,
in temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament

Art. I. - Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscului de Credit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 si 49 bis din 20 ianuarie 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

La articolul 10, punctul 4 va avea urmatorul cuprins:

'4. Procedura de stergere a riscurilor trebuie utilizata in cazul in care un risc raportat anterior nu mai este inregistrat in evidentele persoanei declarante, precum si in cazul riscurilor raportate anterior care cad sub incidenta prevederilor art. 5 alin. (31) din Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, cu modificarile si completarile ulterioare. Stergerea informatiei de risc de credit prin aceasta procedura se face utilizandu-se formularul F3 A'.

Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'Art. 11. - Informatia de risc de credit raportata la CRC este cea inscrisa in evidentele persoanei declarante in ultima zi a lunii pentru care se face raportarea, cu exceptia riscurilor de credit care cad sub incidenta prevederilor art. 5 alin. (31) din Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, cu modificarile si completarile ulterioare'.

Formularul F3 A din anexa nr. 3 se inlocuieste cu formularul F3 A prevazut in anexa nr. 1 la prezentul regulament si formularele F4 A si F4 B din anexa nr. 4 se inlocuiesc cu formularele F4 A si F4 B din anexele nr. 2 si 3 la prezentul regulament.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul regulament.
Art. III. - Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii".

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani