Grid star
litigii

SALARIILE ANGAJATILOR DIN INVATAMANT – Inalta Curte a admis sesizarea. Iata cum se acorda banii (Document)

Lumea Banilor prezinta Decizia 64/2020 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie-Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept condus de presedinta instantei, Corina Corbu (foto).

Curtea de Apel Cluj - Sectia a IV-a pentru litigii de munca si asigurari sociale a dispus, prin incheierea din 20 iulie 2020, in Dosarul 2316/100/2019, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in temeiul art. 519 din Codul de procedura civila, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la urmatoarea chestiune de drept:

In interpretarea art. 39 alin. (6) coroborat cu art. 38 alin. (1), alin. (3) lit. d), alin. (4/1) si alin. (8) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilirea salariului de baza pentru personalul didactic din sistemul national de invatamant incadrat anterior intrarii in vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017 se face, pe durata aplicarii tranzitorii a acestui act normativ, prin utilizarea gradatiei de vechime de 5 ani, prevazuta in anexa nr. 1 pct. 5 la Legea-cadru nr. 153/2017 sau a gradatiei de vechime de 4 ani prevazuta in anexa la Hotararea Guvernului nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare?

Cererile reclamantului

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Maramures la data de 19 noiembrie 2019, cu nr. 2.316/100/2019, reclamantul Sindicatul Liber A, in numele membrilor de sindicat B, C, D si E, a solicitat obligarea paratului Liceul Tehnologic F:
a) la calcularea si plata drepturilor salariale restante, constand in diferenta dintre drepturile salariale incasate si drepturile salariale cuvenite, prin acordarea salariului de baza conform art. 39 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, respectiv prin acordarea salariilor de baza prevazute in anexa la H.G. nr. 38/2017, incepand cu 1 septembrie 2018, pentru transa de vechime in invatamant 22-25 ani, in favoarea membrilor de sindicat B, C, D si pentru transa de vechime in invatamant 18-22 ani in favoarea membrului de sindicat E;
b) la calcularea si plata drepturilor salariale restante, constand in diferenta dintre drepturile salariale incasate si drepturile salariale cuvenite, prin aplicarea sporurilor si indemnizatiilor prevazute de Legea-cadru nr. 153/2017 la valoarea salariului de baza, stabilit conform capatului de cerere anterior, incepand cu 1 septembrie 2018, pentru toti membrii de sindicat;
c) la actualizarea cu indicele de inflatie a sumelor calculate conform capetelor de cerere anterioare si la plata sumelor rezultate;
d) la plata dobanzii legale penalizatoare aferente drepturilor banesti calculate conform capetelor de cerere anterioare, incepand cu data de la care se cuvin diferentele salariale si pana la achitarea integrala a acestora.

Motivarea actiunii

In motivare, reclamantul a sustinut ca membrii de sindicat reprezentati in prezenta cauza sunt angajati ai paratului in functia de profesor, avand o vechime de 18 ani, respectiv de 22 ani in aceasta functie.
Reclamantul a aratat ca raportarea pentru stabilirea salariului de baza trebuie sa se faca pentru un post similar, astfel cum acesta era in plata la data de 30 iunie 2017, conform H.G. nr. 38/2017.
Pornind de la principiile sistemului de salarizare, incepand cu 1 septembrie 2017, angajatii din sistemul de invatamant trebuie incadrati pe functie, studii, grad didactic, transe de vechime in invatamant din 5 in 5 ani si gradatia corespunzatoare vechimii in munca conform Legii-cadru nr. 153/2017.
Salariul de baza trebuie insa stabilit conform H.G. nr. 38/2017 pentru o functie similara, pe transe de vechime in invatamant din 4 in 4 ani, la care se vor adauga majorarile salariale prevazute de art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017.
Pentru a elimina discriminarile salariale din sistemul de invatamant, legiuitorul a reglementat exceptia prevazuta la art. 39 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, prin care s-a prevazut ca, pana la aplicarea integrala a acestui act normativ, salariul de baza pentru personalul didactic se stabileste conform transelor de vechime in invatamant din H.G. nr. 38/2017, care prevede transe din 4 in 4 ani, la care se aplica majorarile salariale prevazute de art. 38 alin. (3) si (4) din Legea-cadru nr. 153/2017.
A mai sustinut ca paratul datoreaza dobanda legala penalizatoare de la data nasterii dreptului la plata diferentelor salariale si pana la data achitarii acestor diferente.

Cerere respinsa de instanta de fond

Prin Sentinta civila nr. 259 din 11 martie 2020, Tribunalul Maramures - Sectia I civila a respins cererea de chemare in judecata, ca neintemeiata.
Impotriva sentintei primei instante, reclamantul a declarat apel, prin care a solicitat schimbarea sentintei atacate, in sensul admiterii actiunii, si a fost sesizata Inalta Curte.

Sesizare admisa

Inalta Curte a admis sesizarea formulata de Curtea de Apel Cluj - Sectia a IV-a pentru litigii de munca si asigurari sociale, in Dosarul nr. 2.316/100/2019, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile si a stabilit ca:
In interpretarea art. 39 alin. (6) coroborat cu art. 38 alin. (1), alin. (3) lit. d), alin. (4/1) si alin. (8) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilirea salariului de baza pentru personalul didactic din sistemul national de invatamant incadrat anterior intrarii in vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017 se face, pe durata aplicarii tranzitorii a acestui act normativ, prin utilizarea gradatiei de vechime de 4 ani prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare.

Iata pasaje din decizia Inaltei Curti, pe care o atasam integral la finalul articolului:

„O prima concluzie ce se poate trage este aceea ca, incepand cu data de 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de baza, precum si cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor, premiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiaza personalul didactic din unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat, inclusiv unitatile conexe, precum si personalul din cadrul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, se majoreaza cu 20% fata de nivelul acordat pentru luna februarie 2018, care corespundea cu cel stabilit prin art. 34 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2015, majorat incepand cu data de 1 ianuarie 2017, in medie cu 15%, dupa distinctiile facute de H.G. nr. 38/2017, iar reincadrarea personalului salarizat potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 se face, astfel cum prevede expres art. 36 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, pe noile functii, grade/trepte profesionale, gradatie corespunzatoare vechimii in munca si vechime in specialitate/vechime in invatamant avute (potrivit unei noi grile de salarizare), cu stabilirea salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare si indemnizatiilor lunare potrivit art. 38.

Gradatia reprezinta salariul de baza

Astfel, conform art. 7 lit. j) din Legea-cadru nr. 153/2017, gradatia reprezinta salariul de baza corespunzator functiei, acordat in raport cu vechimea in munca, in conditiile prezentei legi, iar potrivit art. 10 alin. (4) din acelasi act normativ: ‘Transele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5 gradatii, precum si cotele procentuale corespunzatoare acestora, calculate la salariul de baza avut la data indeplinirii conditiilor de trecere in gradatie si incluse in acesta, sunt urmatoarele: a) gradatia 1 - de la 3 ani la 5 ani - se determina prin majorarea salariului de baza prevazut in anexele la prezenta lege cu cota procentuala de 7,5%, rezultand noul salariu de baza; b) gradatia 2 - de la 5 ani la 10 ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 5%, rezultand noul salariu de baza;
c) gradatia 3 - de la 10 ani la 15 ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 5%, rezultand noul salariu de baza; d) gradatia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 2,5%, rezultand noul salariu de baza; e) gradatia 5 - peste 20 de ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 2,5%, rezultand noul salariu de baza’.

Stabilirea drepturilor salariale

Asadar, noul act normativ prevede o stabilire a drepturilor salariale ale personalului platit din fonduri publice, prin acordarea unor gradatii la transe de vechime calculate din 5 in 5 ani, spre deosebire de reglementarea art. 34 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2015 si H.G. nr. 38/2017, care acorda gradatii la transe de vechime calculate din 4 in 4 ani, insa, asa cum s-a statuat anterior, prevederile art. 38 din Legea-cadru nu au facut altceva decat sa acorde majorari salariale salariilor aflate in plata personalului didactic la data de 1 martie 2018.
Ca urmare a reincadrarii, potrivit art. 36 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, a personalului salarizat pe noile functii, grade/trepte profesionale, gradatie corespunzatoare vechimii in munca si vechime in specialitate/vechime in invatamant avute si stabilirii unei noi grile de salarizare, in mod firesc, avand in vedere modul diferit de acordare a gradatiei pe transe de vechime, exista o diferenta fata de incadrarea anterioara, insa legiuitorul a prevazut expres in partea finala a acestei dispozitii, ‘cu stabilirea salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare si indemnizatiilor lunare potrivit art. 38’.
Prin art. 38 alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 s-a prevazut ca se mentin in plata la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, pana la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie si indemnizatiilor de incadrare, precum si cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizatia bruta de incadrare, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
Potrivit art. 38 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017, incepand cu data de 1 ianuarie 2018 se acorda cresteri salariale, prin majorarea cu 25% a acestui cuantum, fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, iar in ceea ce priveste personalul didactic din unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat, inclusiv unitatile conexe, precum si personalul din cadrul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, prin majorarea cu 20% fata de nivelul acordat pentru luna februarie 2018. Practic in cazul acestei din urma categorii de personal bugetar cresterea salariala s-a aplicat incepand cu 1 martie 2018.

Mentinerea in plata

Astfel, desi legiuitorul a prevazut o noua reincadrare salariala prin acordarea unor gradatii la transe de vechime calculate din 5 in 5 ani, a optat din punctul de vedere al cuantumului drepturilor salariale pentru mentinerea in plata la nivelul anterior si cu acordarea unei majorari salariale la date diferite.
De altfel, aceasta concluzie este confirmata inclusiv de norma tranzitorie de la art. 39 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, care excepteaza de la aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) personalul didactic din sistemul national de invatamant nou-incadrat, personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, inclusiv personalul promovat in functii sau in grade/trepte profesionale pentru care salarizarea se stabileste in raport cu nivelul utilizat la data de 30 iunie 2017 potrivit H.G. nr. 38/2017, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 38 alin. (3) si (4) din Legea-cadru nr. 153/2017.

Prevederile legale

Se observa ca, prin norma tranzitorie de la art. 39 alin. (1) si (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, legiuitorul a prevazut pentru tot personalul platit din fonduri publice ca: ‘(1) Pana la aplicarea integrala a prevederilor prezentei legi, pentru personalul nou- incadrat, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, inclusiv pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru functii similare din cadrul institutiei/autoritatii publice in care acesta este numit/incadrat sau din institutiile subordonate acestora, in cazul in care nu exista o functie similara in plata.
(2) In situatia in care prin aplicarea alin. (1) nu exista functie similara in plata, nivelul salariului de baza, soldei de functie/salariului de functie, indemnizatiei de incadrare pentru personalul nou-incadrat, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, inclusiv pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte profesionale, se stabileste prin inmultirea coeficientului prevazut in anexe cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare, la care se aplica, dupa caz, prevederile art. 10 privind gradatia corespunzatoare vechimii in munca’.
Dupa cum s-a retinut anterior, la art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 s-a prevazut ca, in perioada 2019-2022 se va acorda anual o crestere a salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare, fiecare crestere reprezentand 1/4 din diferenta dintre salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare prevazute de lege pentru anul 2022 si cel/cea din luna decembrie 2018, urmand ca respectiva crestere si data de aplicare sa se stabileasca prin legea anuala a bugetului de stat, cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h), cu exceptia prevazuta la alin. (41) pentru personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere si personalul de indrumare si control.

Drepturile salariale

Dispozitiile art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privesc drepturile salariale aflate in plata la data intrarii in vigoare a legii noi, in sensul de cuantum al acestora, precum si acordarea unor cresteri salariale pana in anul 2022, iar art. 39 - dispozitii tranzitorii -, dupa ce stabileste ca personalului nou-incadrat, incadrat in aceeasi institutie intr-o functie de acelasi fel sau care a fost promovat in trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru functii similare din cadrul institutiei/autoritatii publice in care acesta este numit/incadrat sau din institutiile subordonate acestora, in cazul in care nu exista o functie similara in plata, prevede cu caracter de exceptie ca pentru personalul didactic din sistemul national de invatamant salarizarea se stabileste in raport cu nivelul utilizat la data de 30 iunie 2017 potrivit H.G. nr. 38/2017, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 38 alin. (3) si (4).
Interpretand sistematic si gramatical dispozitiile art. 36-39 din Legea-cadru nr. 153/2017, se observa ca, in cuprinsul art. 36 alin. (1) din acelasi act normativ, legiuitorul foloseste notiuni diferite atunci cand vorbeste despre ‘reincadrarea personalului’, salarizat potrivit prezentei legi, care se face pe noile functii, grade/trepte profesionale, gradatie corespunzatoare vechimii in munca si vechime in specialitate/vechime in invatamant avute, cu stabilirea salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare si indemnizatiilor lunare potrivit art. 38, aceasta operatiune de stabilire a salariilor de baza etc. putand fi contestata potrivit art. 37 din Legea-cadru nr. 153/2017, despre ‘aplicarea legii’ careia ii este alocat art. 38, in care se prevede aplicarea etapizata, incepand cu data de 1 iulie 2017, cu mentinerea in plata la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, pana la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de baza etc. si acordarea unor cresteri salariale, precum si despre ‘aplicarea tranzitorie’, avand continutul de principiu prevazut de art. 39 alin. (1) si (2).
Dispozitia de la alin. (6) al art. 39 excepteaza de la prevederile alin. (1) si (2) personalul didactic din sistemul national de invatamant, pentru care foloseste expresia ‘salarizarea se stabileste’ in raport cu nivelul utilizat la data de 30 iunie 2017 potrivit H.G. nr. 38/2017, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 38 alin. (3) si (4), respectiv cu acordarea cresterilor salariale pe perioada 2018-2022.

Concluzia

Concluzia care se impune este aceea ca, la fel ca in cazul celorlalte categorii de personal, nu se aplica sistemul de reincadrare prevazut de Legea-cadru nr. 153/2017, pe durata aplicarii tranzitorii a acestui act normativ, pentru personalul didactic din sistemul national de invatamant. Asadar, intentia legiuitorului a fost aceea de a ramane la sistemul de reglementare utilizat la data de 30 iunie 2017 potrivit H.G. nr. 38/2017, in ceea ce priveste aplicarea transelor de vechime si gradului de salarizare, urmand a se aplica din noua reglementare doar acordarea cresterilor salariale pe perioada 2018-2022.
Nu se poate accepta ideea ca personalul didactic sa fie reincadrat potrivit Legii-cadru nr. 153/2017, stabilindu-se gradatia pe transe de vechime din 5 in 5 ani, iar stabilirea salariului sa se faca pe transe de vechime din 4 in 4 ani, atata vreme cat gradatia este un element al salariului de baza, iar dispozitia de exceptie de la art. 39 alin. (6) prevede ca ‘salarizarea se stabileste’ in raport cu nivelul utilizat la data de 30 iunie 2017 potrivit H.G. nr. 38/2017.
Potrivit art. 7 lit. g) din Legea-cadru nr. 153/2017, ‘functia similara reprezinta o functie de acelasi fel din cadrul aceleiasi institutii sau autoritati publice, care implica aceleasi conditii de studii, grad/treapta profesionala, gradatie, vechime in functie sau vechime in specialitate, dupa caz, si conditii de munca’.
Or, daca functia similara in plata implica si gradatia identica, respectiv vechimea in munca similara, in conformitate cu art. 39 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, se realizeaza o reincadrare salariala nu numai la promovarea in functie sau in grade ori trepte profesionale, ci si la modificarea gradatiei, in conditiile in care art. 10 alin. (2) din acelasi act normativ prevede ca fiecarei functii, fiecarui/fiecarei grad profesional/trepte profesionale ii corespund 5 gradatii.
Prevederea de exceptie de la art. 39 alin. (6) din Legea- cadru nr. 153/2017, care se refera la personalul nou-incadrat, incadrat in aceeasi institutie intr-o functie de acelasi fel sau care a fost promovat in trepte profesionale, se coreleaza cu cea de la art. 38, care priveste personalul existent la data intrarii in vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017, si au ca scop eliminarea eventualelor discriminari pentru personalul nou-angajat sau promovat, ‘avand in vedere dificultatea de incadrare a personalului didactic fara studii de specialitate pe functii similare, motivat de faptul ca acestei categorii de personal i se intrerupe contractul individual de munca la sfarsitul fiecarui an scolar’, conform expunerii de motive a O.U.G. nr. 91/2017”.

*Cititi aici integral decizia Inaltei Curti

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani