Grid star
eveniment

ZECI DE ACTE NORMATIVE ADOPTATE DE GUVERN – Pe ce si-a pus semnatura premierul Ciuca. Decizie cu privire la medicamentele compensate

Guvernul condus de Nicolae Ciuca a aprobat miercuri, 5 ianuarie 2021, zeci de acte normative. Executivul a facut si o analiza asupra progreselor inregistrate in realizarea reformelor si atingerea tintelor si jaloanelor din PNRR, o informare asupra gradului de absorbtie a fondurilor de coeziune aferente cadrului financiar multianual 2014-2020. Premierului s-a documentat si asupra gradului de absorbtie a fondurilor europene prevazute pentru Romania in derularea cadrului financiar multianual 2021-2027.


Guvernul a decis, printre altele, si introducerea a noi medicamente pe lista celor compensate si gratuite, pentru tratarea pacientilor cu afectiuni grave.

Iata actele adoptate de Guvern:

HOTARARI

 1. HOTARARE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 17 septembrie 2021 si la 25 octombrie 2021 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut (finantare aditionala pentru Proiectul privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016
  Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 48 milioane de euro, are ca obiectiv finantarea aditionala a proiectului privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti, promovarea investitiilor in comunitatile locale pentru reducerea deversarilor de nutrienti in corpurile de apa, precum si promovarea schimbarilor comportamentale si bunelor practici agricole la nivelul comunitatilor locale. Suma trasa din imprumut se ridica la 26,65 milioane euro, iar data finala de tragere a sumelor imprumutului este 31 martie 2022. Pana in acest moment, au fost aprobati indicatorii tehnico-economici si au fost semnate contracte de finantare cu beneficiarii pentru toate cele 86 de obiective de investitii incluse in Proiect.
  Urmare a discutiilor cu BIRD, s-a convenit extinderea datei-limita de tragere a finantarii cu 15 luni, de la 31 martie 2022, la 30 iunie 2023, decizie statuata prin Hotararea adoptata de Guvern.

Medicamente compensate

 1. HOTARARE privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate
  La propunerea Ministerului Sanatatii, Guvernul a decis introducerea a noi medicamente pe lista celor compensate si gratuite, pentru tratarea pacientilor cu afectiuni grave. Actualizarea listei de medicamente gratuite si compensate prevede introducerea unui numar de 29 molecule inovative destinate pacientilor cu afectiuni oncologice - leucemii si limfoame, muscoviscidoza, hipertensiune arteriala, afectiuni pulmonare cronice, hemofilie si talasemie, boli rare, hepatite cronice, Parkinson, psoriazis cronic sever, poliartrita reumatoida. Actualizarea listei de medicamente compensate si gratuite intra in vigoare de la 1 februarie 2022 si 1 martie 2022, dupa caz.
 2. HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor de infiintare a posturilor in afara organigramei pentru activitatea prestata in Task Force - Unitatea de Management al Programelor de Transformare Digitala pe durata derularii Planului National de Redresare si Rezilienta
  Actul normativ aprobat de Guvern are scopul sa asigure capacitatea administrativa a Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii precum si a utilizarii fondurilor dedicate pentru managementul programelor de transformare digitala pe durata derularii Planului National de Redresare si Rezilienta. Pentru Task Force - Unitatea de Management al Programelor de Transformare Digitala, organizata cu personal incadrat suplimentar, in afara organigramei, cheltuielile cu salariile sunt rambursate integral din PNRR, in baza mecanismului aprobat.
 3. HOTARARE privind aprobarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chisinau la 20 mai 2021
  La propunerea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, a fost aprobat Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte cu subtraversarea raului Prut pentru alimentare cu apa potabila din judetul Iasi (Romania) in raioanele Nisporeni, Ungheni, Glodeni si Falesti (Republica Moldova).
  Tinand cont de faptul ca Republica Moldova face parte din categoria tarilor cu insuficienta de apa si cu risc sporit la impactul schimbarilor climatice, cooperarea privind integrarea europeana reprezinta una din prioritatile Romaniei, prin sprijinirea autoritatilor nationale si locale din Moldova in implementarea directivelor europene din domeniul apei, in special, a celei privind calitatea apei destinate consumului uman. In ultimii ani, in Romania, au fost realizate investitii majore in domeniul infrastructurii de apa potabila si apa uzata, existand acum capacitati suplimentare care ar putea fi utilizate pentru furnizarea de servicii in localitati din zona de granita a Republicii Moldova.
  Vor fi furnizate resurse naturale pentru alimentarea cu apa potabila a populatiei din raioanele Ungheni, Nisporeni, Glodeni si Falesti din Republica Moldova unde nu exista surse si retele centralizate in exploatare de apa potabila pentru aprovizionarea consumatorilor casnici si de menire sociala. In concluzie, in perspectiva urmatorilor ani, dupa inceperea proiectului, vor putea fi deservite cu apa potabila cel putin 4 orase din Republica Moldova (Glodeni, Nisporeni, Ungheni si Falesti) si aproximativ 100 de comune, cu o populatie de aproximativ 250.000 de persoane.
 4. HOTARARE privind reaprobarea obiectivului de investitii „Marirea gradului de siguranta a acumularii Colibita, judetul Bistrita-Nasaud” precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestuia
  Realizarea obiectivului de investitii „Marirea gradului de siguranta a acumularii Colibita, judetul Bistrita-Nasaud”, prin aducerea la parametrii optimi de functionare, va conduce la reducerea riscului de producere a inundatiilor in bazinul hidrografic Bistrita. Hotararea a fost aprobata de Guvern.
 5. HOTARARE privind aprobarea obiectivului de investitii „Apararea complexa a localitatilor situate in Delta Dunarii pentru minimizarea riscului inundatiilor asupra vietii judetul Tulcea” precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestuia
  Proiectul are scopul sa scoata de sub efectul inundatiilor localitatile din Delta Dunarii, grav afectate de viiturile din ultima perioada produse in bazinul hidrografic al fluviului Dunarea.
  Obiectivele generale ale investitiei sunt urmatoarele:
  -Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, a bunurilor materiale si obiectivelor social – economice;
  -Reducerea riscului la inundatii asociat schimbarilor climatice;
  -Reducerea efectelor datorita undelor de viitura pe Dunare si a pagubelor cu efect asupra populatiei, a bunurilor materiale si obiectivelor social – economice, din Delta Dunarii;
  Protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata. Valoarea obiectivului de investitii este de 42,825 milioane lei si a fost avizata in Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte.
  Finantarea investitiei se realizeaza din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului, Mediului, Apelor si Padurilor, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, din veniturile proprii ale Administratiei Nationale “Apele Romane” precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

  Organizarea ministerelor
 6. HOTARARE privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale
 7. HOTARARE privind organizarea si functionarea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse
 8. HOTARARE privind organizarea si functionarea Ministerului Sportului
  Guvernul a aprobat Hotararile de Guvern de organizare si functionare pentru Ministerul Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Sportului, precum si pentru ministerul nou-infiintat, Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, urmare a modificarii structurii Executivului, in conformitate cu Hotararea Parlamentului Romaniei de acordare a increderii Guvernului din data de 25 noiembrie 2021.
 9. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale isi schimba denumirea in Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si isi redimensioneaza domeniile de activitate ca urmare a reorganizarii. Avand in vedere implicarea directa a Ministerului Muncii in implementarea PNRR-ului, este necesara introducerea unor noi atributii in domeniul fondurilor europene si crearea unei noi structuri in acest sens.
 10. Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse (MFTES) preia parti de patrimoniu, activitati, personal si posturi de la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de la Ministerul Tineretului si Sportului. Potrivit hotararii, Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse are ca principala atributie realizarea politicilor nationale, corelate cu cele europene si internationale, in domeniul familiei, tineretului, protectiei drepturilor copilului si adoptiei, violentei in familie si egalitatii de sanse. De asemenea, in subordinea MFTES vor functiona Directiile judetene de tineret, respectiv Directia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti, in urma reorganizarii acestor directii. Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, Autoritatea pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptiei, Casele de cultura ale studentilor si Complexul Cultural Sportiv Studentesc "Tei" Bucuresti se transfera in subordinea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse.
 11. Ministerul Tineretului si Sportului isi schimba denumirea in Ministerul Sportului. O prioritate pentru Ministerul Sportului o constituie crearea si implementarea de sisteme informatice integrate pentru managementul activitatii sportive, cresterea nivelului de digitalizare a serviciilor publice pentru sport.
 12. HOTARARE privind acordarea cetateniei romane domnului „Araujo Carreteiro Daniel”
  Hotararea de Guvern a fost aprobata.
 13. HOTARARE pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 791/2020 privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national „Drum Expres Craiova-Pitesti si legaturile la drumurile existente”, tronsonul 3, aflate pe raza localitatilor Valea Mare, Priseaca, Scornicesti, Optasi-Magura, Tatulesti, Colonesti si Barasti din judetul Olt
  Hotararea de Guvern a fost aprobata.
 14. HOTARARE privind actualizarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui imobil aflat in domeniul public al statului si transmiterea acestuia din administrarea Consiliului Superior al Magistraturii in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale
  Hotararea de Guvern a fost aprobata.

  Noi puncte de frontiera cu Ungaria
 15. HOTARARE pentru aprobarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ungariei, semnat la Gyula, la 28 aprilie 2021, privind modificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare, semnat la Bucuresti la 21 decembrie 2006, pentru aplicarea Conventiei intre Romania si Republica Ungara privind controlul traficului rutier si feroviar, semnata la Bucuresti la 27 aprilie 2004 si aprobarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ungariei, semnat la Gyula, la 28 aprilie 2021, privind modificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ungariei privind legaturile rutiere peste frontiera de stat romano-ungara, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2014
  Prin adoptarea Hotararii de Guvern se va permite demararea procesului de operationalizare a doua noi puncte de tranzitare a granitei romano-ungare, la frontiera de Vest a Romaniei, in judetul Arad, si anume punctul de trecere a frontierei Variasul Mic-Dombegyhaz si punctul de trecere a frontierei Graniceri-Elek, cu program de lucru zilnic, in intervalul 08.00 - 20.00, ora Romaniei, respectiv 07.00 - 19.00, ora Ungariei.
  Aceasta hotarare de guvern este rezultatul cooperarii romano-ungare in folosul propriilor cetateni, astfel incat sa se reduca timpii de asteptare a trecerii frontierei de stat si pentru o fluidizare mai buna a traficului international de persoane si de marfuri, pana la limita de greutate totala de 3,5 tone.
  In prezent, cele doua puncte de tranzit mentionate functioneaza o singura zi pe saptamana, sambata, in intervalul orar 09.00-17.00.
  De asemenea, la granita de vest a Romaniei sunt deschise 12 puncte de trecere in regim international, dupa cum urmeaza:
  -pe raza judetului Arad: PTF Nadlac, PTF Nadlac II, PTF Turnu si PTF Varsand,
  -pe raza judetului Bihor: PTF Salonta, PTF Bors, PTF Bors II, PTF Valea lui Mihai si PTF Sacuieni,
  -pe raza judetului Satu Mare: PTF Petea si PTF Urziceni
  -pe raza judetului Timis: PTF Cenad.

  14 prefecti, numiti in functie
 16. HOTARARE privind eliberarea doamnei Lungu Tudorita din functia de prefect al judetului Bacau
 17. HOTARARE privind eliberarea domnului Rosca Nicusor din functia de prefect al judetului Dolj
 18. HOTARARE privind eliberarea domnului Grigoras Marian din functia de prefect al judetului Iasi
 19. HOTARARE privind eliberarea domnului Zamfir Daniel-Tudorel din functia de prefect al judetului Ilfov
 20. HOTARARE privind eliberarea domnului Sirop Flavius-Adrian din functia de subprefect al judetului Dolj
 21. HOTARARE privind numirea domnului Bogdanel Lucian-Gabriel in functia de prefect al judetului Bacau
 22. HOTARARE privind numirea doamnei Barbu Gheorghita-Daniela in functia de prefect al judetului Dolj
 23. HOTARARE privind numirea domnului Marin Constantin in functia de prefect al judetului Ialomita
 24. HOTARARE privind numirea domnului Cojocaru Petru-Bogdan in functia de prefect al judetului Iasi
 25. HOTARARE privind numirea doamnei Neculae Simona in functia de prefect al judetului Ilfov
 26. HOTARARE privind numirea doamnei Lungu Tudorita in functia de subprefect al judetului Bacau
 27. HOTARARE privind numirea domnului Pavel Emilian in functia de subprefect al judetului Bihor
 28. HOTARARE privind numirea domnului Patrascu Lucian in functia de subprefect al judetului Brasov
 29. HOTARARE privind numirea domnului Cucu Sebastian in functia de subprefect al judetului Covasna
 30. HOTARARE privind numirea doamnei Popescu Mariana-Venera in functia de subprefect al judetului Dolj
 31. HOTARARE privind numirea domnului Rosca Nicusor in functia de subprefect al judetului Dolj
 32. HOTARARE privind numirea domnului Grigoras Marian in functia de subprefect al judetului Iasi
 33. HOTARARE privind numirea domnului Ojog Costin-Alexandru in functia de subprefect al judetului Ilfov
 34. HOTARARE privind numirea domnului Floreanu Cosmin in functia de subprefect al judetului Olt
 35. HOTARARE privind numirea doamnei Calin Florentina in functia de subprefect al judetului Valcea
  Hotararile de Guvern au fost aprobate.

  III. MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Desemnarea domnului Iulian Alexandru Muraru, consilier onorific, reprezentant special al Guvernului Romaniei pentru promovarea politicilor memoriei si combaterea antisemitismului si a xenofobiei, ca reprezentant al Guvernului Romaniei in Boardul reprezentantilor guvernamentali din cadrul proiectului Infrastructurii Europene de Cercetare a Holocaustului (EHRI).


Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani