Grid star
litigii

ALARMANT - 5,77 miliarde euro, nereguli la achizitiile publice

Neregulile constatate de Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor (CNSC) in 2019, in cadrul procedurilor de achizitie publica contestate, s-au ridicat 5,77 miliarde euro.

Potrivit CNSC, valoarea procedurilor anulate a depasit 244 milioane euro, iar a celor in care s-au dispus masuri de remediere a fost de 5,53 miliarde euro. De asemenea, valoarea totala estimata a procedurilor in care Consiliul s-a pronuntat a reprezentat 83,20% din valoarea totala estimata a procedurilor initiate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

Consiliul condus de Florentina Dragan (foto) arata ca in urma analizarii evolutiei numarului contestatiilor inregistrate pe parcursul anului 2019, s-a constatat o scadere cu 22,72% comparativ cu anul precedent, diminuarea avand drept cauza introducerea obligarii operatorilor economici de a constitui o cautiune pentru intreaga perioada cuprinsa intre data depunerii contestatiei si pana la expirarea perioadei de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii.
Din totalul contestatiilor formulate la CNSC in 2019, 495 (17,66%) au vizat documentatia de atribuire, iar 2.308 (82,34%) rezultatul procedurii.

In ceea ce priveste deciziile admise de Consiliu, in numar de 905, in cazul a 56 dintre acestea (6,19%) s-a dispus anularea procedurii de atribuire, iar in privinta celorlalte s-a dispus re­medierea procedurilor de atri­buire, astfel incat acestea sa poata continua cu respectarea prevederilor legale.

Iata comunicatul Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor:

NEREGULILE CONSTATE DE C.N.S.C. IN ANUL 2019 IN CADRUL PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA CONTESTATE S-AU RIDICAT LA 5,77 MILIARDE EURO

Valoarea procedurilor anulate de Consiliu a depasit 244 milioane EURO, iar a celor in care s-au dispus masuri de remediere a fost de 5,53 miliarde EURO.
Valoarea totala estimata a procedurilor in care C.N.S.C. s-a pronuntat a reprezentat 83,20% din valoarea totala estimata a procedurilor initiate in S.E.A.P.

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (C.N.S.C.), organism de jurisdictie specifica in domeniul achizitilor publice creat in scopul garantarii respectarii legislatiei de catre autoritatile contractante, a inregistrat in anul 2019 un numar de 2.803 contestatii formulate de operatorii economici, astfel ca de la infiintarea sa, in septembrie 2006, si pana la 31.12.2019, la Consiliu au fost inregistrate un numar de 67.824 de contestatii formulate de operatorii economici.

Analizand evolutia numarului contestatiilor (dosarelor) inregistrate la C.N.S.C. pe parcursul anului 2019 s-a constatat ca o scadere cu 22,72% comparativ cu anul precedent, diminuarea avand drept cauza introducerea obligarii operatorilor economici de a constitui o cautiune pentru intreaga perioada cuprinsa intre data depunerii contestatiei si pana la expirarea perioadei de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii, cautiune al carui cuantum se stabileste in functie de tipul si valoarea estimate/stabilita a contractului de urmeaza a fi atribuit si de tipul autoritatii contractante si care poate ajunge pana la valoarea maxima de 880.000 RON.

Din totalul contestatiilor formulate la C.N.S.C. in anul 2019, un numar de 495 (17,66%) au vizat documentatia de atribuire, iar 2.308 (82,34%) rezultatul procedurii.

Din cele 2.803 contestatii cu care C.N.S.C a fost investit legal in anul 2019, un numar de 405 (14,45%) au vizat proceduri de atri­buire finantate din fonduri europene, iar 2.398 (85,55%) proceduri finantate din fonduri publice interne.

In ceea ce priveste obiectul contractului de achizitie publica, contestatiile formulate in 2019 la Consiliu au vizat :

-proceduri de atribuire avand ca obiect executia de lucrari - 678 (24,19%);
-proceduri de atribuire avand ca obiect furnizarea de produse - 1.186 (42,31%);
-proceduri de atribuire avand ca obiect prestarea de servicii - 939 (33,50%).

Urmare a solutionarii contestatiilor formulate de catre operatorii economici pe parcursul anului 2019, completele de solutionare din cadrul C.N.S.C. au pronuntat un numar de 2.352 de decizii si 2.125 de incheieri, adica 4.477 hotarari.

Din totalul celor 2.352 de decizii emise de Consiliu in anul 2019, in cazul a 905 (38,49%) Consiliul a dispus admiterea contestatiilor, iar in cazul a 1.446 (61,51%) acesta a dispus respingerea contestatiilor formulate de operatorii economici.

Referindu-ne strict la deciziile admise (905), trebuie mentionat faptul ca in cazul a 56 dintre acestea (6,19%) Consiliul a dispus anularea procedurii de atribuire, in vreme ce in restul Consiliul a dispus re­medierea procedurilor de atri­buire, astfel incat acestea sa poata continua cu respectarea prevederilor legale.

Din punct de vedere valoric, pe parcursul anului 2019, C.N.S.C a pronuntat decizii in cadrul unor proceduri de atribuire avand o valoare totala estimata de 60.504.663.081,38 RON, echivalent a 12.750.708.733,33 EURO (n.n. – la un curs mediu anual leu – euro comunicat de BNR de 4,752 RON/EURO).

Din suma mentionata, valoarea totala estimata a procedurilor de atribuire in care C.N.S.C. a pronuntat decizii de admitere a contestatiilor formulate de catre operatorii economici s-a ridicat la 27.421.248.842,79 RON (echivalent a 5.778.734.056,05 EURO), in vreme ce valoarea totala estimata a procedurilor in care C.N.S.C. a emis decizii de respingere a contestatiilor a fost de 33.083.414.238,59 RON (echivalent a 6.971.974.677,27 EURO).

Din valoarea totala estimata a procedurilor in care C.N.S.C. a emis decizii de admitere a contestatiilor, valoarea estimata a procedurilor de atribuire in care Consiliul a dispus anularea acestora a fost de 1.159.767.529,74 RON (echivalent a 244.408.566,74 EURO), iar cea in care Consiliul a dispus masuri de remediere s-a ridicat la suma de 26.261.481.313,05 RON (echivalent a 5.534.325.489,56 EURO).

Trebuie mentionat ca din valoarea totala estimata a procedurilor de atribuire in care Consiliul a emis decizii de admitere a contestatiilor formulate de operatorii economici si a dispus anularea procedurilor de atribuire (244.408.566,50 EURO), un procent de 1,31% (echivalent a 3.195.886,36 EURO) a reprezentat valoarea unor proceduri de achizitie publica finantate din fonduri europene.

Facand o comparatie cu valoarea totala estimata a procedurilor initiate in S.E.A.P. (72.719.093.840 RON, echivalent a 15.324.768.996 EURO), se observa ca in anul 2019 valoarea totala estimata a procedurilor in care C.N.S.C. s-a pronuntat (60.504.663.081,38 RON, echivalent a 12.750.708.733,33 EURO) a reprezentat 83,20% din valoarea totala estimata a procedurilor initiate in S.E.A.P.

Studiind cifrele mentionate anterior reiese faptul ca C.N.S.C. s-a dovedit un filtru benefic pentru prevenirea cheltuirii ineficiente a banului public de catre autoritatile contractante.

Anul trecut, din totalul celor 2.352 de decizii emise de C.N.S.C., un numar de 557 au fost atacate cu plangere la Curtile de Apel competente, in a carei raza se afla sediul autoritatii contractante.

Dintre acestea, doar 53 de decizii emise de C.N.S.C. au fost casate/desfiintate in tot de instante (2,25% din totalul deciziilor emise de Consiliu), iar 45 au fost modificate in parte (1,41%). Rezulta astfel ca 2.254 de decizii emise in anul 2019 de Consiliu, adica un procent de 95,84%, au ramas definitive si irevocabile in forma emisa de institutia noastra, fapt ce mentine gradul de credibilitate si incredere foarte ridicat al acesteia.

Trebuie subliniat faptul ca in intervalul septembrie 2006 – 31 decembrie 2019 din cele 59.872 decizii pronuntate de Consiliu, un numar de 58.589 dintre acestea (97,86%) au ramas definitive in forma pronuntata de Consiliu.

Raportul de activitate al C.N.S.C. pentru anul 2019 poate fi consultat in integralitatea sa, in limbile romana si engleza, pe portalul institutiei (www.cnsc.ro), la sectiunea “Raport de activitate”.

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani