Grid star
antreprenoriat

ANAF, 16 masuri pentru implementarea facilitatilor fiscale oferite de Guvern (Document)

Agentia

Nationala de Administrare Fiscala a anuntat marti, 14 aprilie 2020,

ca a luat 16 masuri pentru implementarea facilitatilor fiscale

oferite de catre Guvern.

Printre

aceste masuri, se numara suspendarea executarilor silite, extinderea

rambursarii TVA cu control ulterior, preschimbarea unor termene de

prescriptie, precum si scutirea de unele dobanzi si penalitati.

Prezentam

comunicatul ANAF:

In

contextul instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei prin

Decretul presedintelui Romaniei nr. 195/2020, Ministerul Finantelor

Publice, impreuna cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala, a

intreprins o serie de masuri in vederea sprijinirii mediului de

afaceri, dar si pentru sustinerea conformarii voluntare.

In

temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020, precum si al

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2020 si al Ordonantei de

urgenta aprobata in sedinta de Guvern din data de 9.04.2020:

1.

Nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de

intarziere conform Codului de procedura fiscala, pentru obligatiile

fiscale scadente incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de

urgenta Guvernului nr. 29/2020 si neachitate pana la incetarea

acestor masuri.

2.

Nu sunt considerate obligatii fiscale restante, potrivit legii,

obligatiile fiscale scadente incepand cu data intrarii in vigoare a

Ordonantei de urgenta Guvernului nr. 29/2020 si neachitate pana la

incetarea acestor masuri.

3.

Se suspenda sau nu incep masurile de executare silita, prin somatie,

poprire si valorificarea bunurilor la licitatie, a creantelor

bugetare, cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru

recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti

pronuntate in materie penala.

4.

Nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati, conform

Codului de procedura fiscala, pentru plata cu intarziere a ratelor

din graficele de esalonare neachitate pana la implinirea termenului

de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta. In acest caz,

organul

fiscal competent, din oficiu, reface graficul de esalonare, cu

respectarea perioadei de esalonare aprobate. Noul grafic de esalonare

se comunica debitorului prin decizia organului fiscal.

5.

Se suspenda conditiile de mentinere a valabilitatii esalonarilor la

plata acordate potrivit legii. Aceste conditii se considera

indeplinite daca debitorii achita obligatiile aferente in termen de

30 de zile de la incetarea perioadei de aplicare a acestor masuri

fiscale.

6.

Pentru obligatiile care reprezinta conditie de mentinere a

valabilitatii inlesnirilor la plata, contribuabilii pot solicita

modificarea esalonarii la plata, cu conditia ca cererea sa fie depusa

pana la expirarea termenului mentionat la pct. 5, prevederile art.

195 din Codul de procedura fiscala aplicandu-se in mod corespunzator.

7.

Obligatiile bugetare care reprezinta conditie de mentinere a

valabilitatii inlesnirilor la plata, inclusiv cele cuprinse in ratele

din graficele de esalonare, nu sunt considerate obligatii fiscale

restante.

8.

Extinderea rambursarii TVA cu control ulterior.

9.

Termenele de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili

creante fiscale si de a cere executarea silita, precum si cel al

contribuabilului/platitorului de a cere restituirea creantelor

fiscale, prevazute de Codul de procedura fiscala, se suspenda sau nu

incep sa curga pana la implinirea termenului de 30 de zile de la

incetarea starii de urgenta.

Masurile

fiscale mai sus mentionate se aplica pe perioada starii de urgenta si

30 de zile de la incetarea acesteia.

10.

Se acorda o bonificatie calculata asupra impozitului pe profit

datorat, daca contribuabilii platitori de impozit pe profit platesc

impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, pana la

termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv. Bonificatia este de 5%

pentru contribuabilii mari si 10% pentru contribuabilii mijlocii si

ceilalti contribuabili.

Categoriile

de contribuabili beneficiari ai bonificatiilor prezentate anterior

sunt urmatoarele:

a)

contribuabilii platitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul

de declarare si plata

prevazut

de art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu

modificarile si completarile ulterioare;

b)

contribuabilii care intra sub incidenta Legii nr. 170/2016 privind

impozitul specific unor activitati, pentru impozitul pe profit

aferent trimestrului I al anului 2020, determinat pentru activitatile

desfasurate, altele decat cele corespunzatoare codurilor CAEN

prevazute de lege;

c)

contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin.

(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si

completarile ulterioare, respectiv contribuabilii care initial au

optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic,

iar ulterior au optat ca anul fiscal sa corespunda exercitiului

financiar. Aceasta categorie de contribuabili beneficiaza de

bonificatie daca platesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata

anticipata trimestriala pana la termenul scadent cuprins in perioada

25 aprilie - 25 iunie 2020.

11.

Se acorda o bonificatie de 10% calculata asupra impozitului datorat

pentru trimestrul I al anului 2020, pentru plata impozitului pe

veniturile microintreprinderilor aferent acestui trimestru, pana la

data de 25 aprilie 2020, inclusiv.

12.

Contribuabilii obligati la plata impozitului specific unor

activitati, potrivit Legii nr.170/2016 privind impozitul specific

unor activitati, pentru anul 2020, nu datoreaza impozit specific

pentru perioada in care acestia intrerup activitatea total sau

partial pe perioada starii de urgenta decretate.

13.

Pentru depunerea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului

financiar

2019,

respectiv a raportarilor contabile anuale incheiate la 31 decembrie

2019, termenele prevazute la art. 36 alin. (1) si (3), respectiv art.

37 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile

si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 iulie

2020

inclusiv.

14.

Deducerea sumelor reprezentand sponsorizari catre institutii publice

si alte organe ale autoritatii publice din impozitul pe veniturile

microintreprinderilor, in limita prevazuta de actul normativ, se

efectueaza in baza contractului de sponsorizare, fara a exista

obligatia inscrierii entitatilor beneficiare respective in Registrul

entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri

fiscale.

15.

Nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele

impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform Codului fiscal,

care importa, in

perioada

pentru care s-a instituit starea de urgenta si in urmatoarele 30 de

zile calendaristice de la data incetarii starii de urgenta,

medicamente, echipamente de protectie, alte dispozitive sau

echipamente medicale si materiale sanitare care pot fi utilizate in

prevenirea, limitarea, tratarea si combaterea COVID-19, prevazute in

anexa care face parte integranta din ordonanta de urgenta.

16.

Modificarea modului de calcul a platilor anticipate pentru

contribuabilii platitori de impozit pe profit care aplica sistemul

anual de plata a impozitului pe profit cu plati anticipate, in sensul

stabilirii nivelului acestora la valoarea stabilita pe baza

calculului trimestrial curent ,fata de 1/4 din impozitul anului

precedent(actualizat cu indicele preturilor de consum estimat cu

ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se

efectueaza plati anticipate), pentru a corela sarcina fiscala cu

incasarile reduse determinate de inchiderea activitatilor total sau

partial prin afectarea mediului economic de masurile de combatere a

epidemiei Covid -19.

De

asemenea, Ministerul Finantelor Publice si ANAF au adoptat si alte

masuri in vederea sprijinirii mediului de afaceri, cum ar fi:

1.

Implementarea obligatiilor de plata in platforma ghiseul.ro pentru

facilitatea indeplinirii obligatiilor de plata ale contribuabililor;

2.

Introducerea de noi documente pe baza carora contribuabilii persoane

fizice sa se poata identifica electronic in SPV (alte acte

administrative incepand cu 1.04.2020);

3.

Asigurarea cadrului legal impreuna cu MFP in vederea depunerii

electronice si a altor formulare specifice evitarii dublei impuneri

si acorduri fiscale internationale (OMFP 1830/2020);

4.

Solutionarea la distanta a solicitarilor contribuabililor de catre

900 de inspectori, care au acces la bazele de date necesare

desfasurarii unor activitati specifice (ex. certificate de atestare

fiscala, rambursari TVA, alte categorii de solicitari);

5.

Aprobarea, pe perioada starii de urgenta, a sustinerii contestatiei

in fata organelor de solutionare a contestatiilor si prin intermediul

mijloacelor electronice de comunicare la distanta/telefon, directia

de specialitate mentinand legatura permanent cu contribuabilii pentru

gasirea celor mai bune solutii;

6.

Asigurarea de la distanta a serviciului de asistenta a

contribuabililor in domeniul fiscal si IT in vederea indeplinirii

obligatiilor fiscale (SPV, Call - Center si Formularul de Contact)

pentru asigurarea conformarii fiscale;

7.

Directia Generala a Vamilor si Directia Generala Antifrauda Fiscala

lucreaza in prima linie pentru a pune in aplicare ordonantele

militare din perspectiva atributiilor ANAF;

8.

Desfasurarea de campanii in randul contribuabililor care au solicitat

rambursarea de TVA, pentru a fi pregatite cu rapiditate compensarile

si restituirile de taxe, necesare in derularea procedurii de

rambursare;

9.

Continuarea procesului de reorganizare a ANAF pentru ca analiza de

risc sa fie principalul mecanism de aplicare a procedurilor de

administrare fiscala;

10.

Constituirea Grupului de analiza fiscala pentru comunicarea rapida cu

reprezentantii mediului de afaceri si ai mediului academic, in care

se discuta si se propun masuri economice si fiscale care sa vina, in

continuare, in sprijinul contribuabililor”.

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani