Grid star
banci

BNR A PRIMIT DIRECTIVELE - “Zero la suta”

Banca Nationala a Romaniei condusa de Mugur Isarescu (foto) a primit directivele in urma sedintei din 14 octombrie 2020 a Consiliului general al Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM).

In urma dezbaterilor, au fost aprobate, cu unanimitate de voturi, mai multe masuri de politica macroprudentiala, printre care si recomandarea privind amortizorul anticiclic de capital.

Astfel, CNSM a recomandat ca Banca Nationala a Romaniei sa mentina rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 (zero) la suta. De asemenea, se recomanda BNR continuarea monitorizarii evolutiei situatiei economice si a creditarii la nivel agregat si sectorial, cu urmarirea atenta a impactului pandemiei COVID-19 asupra finantarii populatiei si companiilor de catre institutiile de credit.

Iata anuntul Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala

“In data de 14 octombrie 2020 s-a desfasurat, prin procedura scrisa, a treia sedinta din acest an a Consiliului general al Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM).

In cadrul sedintei, au fost supuse analizei si deciziei membrilor CNSM lucrari care vizeaza politica macroprudentiala si riscul sistemic, respectiv: (i) analiza periodica de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital si (ii) modul de implementare al amortizorului de capital pentru alte institutii de importanta sistemica in cursul anului 2021.

De asemenea, Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la: (i) rezultatele analizei periodice referitoare la amortizorul de capital pentru riscul sistemic, (ii) implementarea
Recomandarii CERS/2020/8 referitoare la monitorizarea implicatiilor asupra stabilitatii financiare ale masurilor privind moratoriile pentru credite, schemele publice de garantare a creditelor si alte masuri de natura fiscala luate pentru a proteja economia reala de efectele pandemiei COVID-19, (iii) riscurile sistemice identificate la nivelul sistemului financiar national, (iv) masurile implementate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in contextul pandemiei COVID-19 si (v) perspectiva riscurilor in viziunea CERS si propunerile de politici recomandate.

In urma dezbaterilor, au fost aprobate, cu unanimitate de voturi, urmatoarele masuri de politica macroprudentiala:

 1. Recomandarea CNSM nr. R/7/2020 privind amortizorul anticiclic de capital – Tinand cont ca nivelul indatorarii totale continua sa se mentina sub pragul de semnal, precum si de incertitudinile cu privire la evolutiile economico-financiare la nivel national si international generate de raspandirea infectiilor COVID-19, se recomanda ca Banca Nationala a Romaniei sa mentina rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 (zero) la suta.

  De asemenea, se recomanda BNR continuarea monitorizarii evolutiei situatiei economice si a creditarii la nivel agregat si sectorial, cu urmarirea atenta a impactului pandemiei COVID-19 asupra finantarii populatiei si companiilor de catre institutiile de credit.
 2. Recomandarea CNSM nr. R/8/2020 privind modul de implementare in cursul anului 2021 a amortizorului de capital pentru institutiile sistemice (amortizorul O-SII) – In conformitate cu prevederile legale nationale si utilizand metodologia armonizata cu Ghidul Autoritatii Bancare Europene privind criteriile de stabilire a conditiilor de aplicare a articolului 131 alineatul (3) din Directiva 2013/36/EU (CRD) in ceea ce priveste evaluarea altor institutii de importanta sistemica (O-SII), se recomanda Bancii Nationale a Romaniei sa impuna, incepand cu data de 1 ianuarie 2021, pe baza individuala sau consolidata, dupa caz, un amortizor de capital aferent altor institutii de importanta sistemica (O-SII), calculat pe baza valorii totale a expunerii la risc, fiecarei institutii de credit identificate ca avand un caracter sistemic pe baza datelor raportate pentru 31.12.2019.

  Nivelul amortizorului pentru fiecare banca sistemica urmeaza a fi publicat pe website-ul CNSM pana la data de 1 decembrie 2020, conform reglementarilor europene si nationale aplicabile.

  In plus, Consiliul general al CNSM a decis infiintarea unui grup de lucru avand ca mandat identificarea unor posibile solutii pentru sprijinirea finantarii verzi (green finance).

  Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala a fost infiintat in baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national, asigurandu-se astfel implementarea Recomandarii Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudential al autoritatilor nationale.

  Din cadrul CNSM fac parte reprezentanti ai Bancii Nationale a Romaniei, ai Autoritatii de Supraveghere Financiara si ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea in domeniul supravegherii macroprudentiale a sistemului financiar national, prin stabilirea politicii macroprudentiale si a instrumentelor adecvate pentru punerea in aplicare a acesteia”.

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani