Grid star
banci

BNR TAIE IN CARNE VIE – A radiat o institutie financiara nebancara

Banca Nationala a Romaniei condusa de Mugur Isarescu (foto) taie in carne vie.

BNR a hotarat radierea din Registrul general institutii financiare nebancare a Societatii SUPORT REAL IFN si interzicerea desfasurarii activitatii de creditare de catre aceasta societate.

Iata anuntul BNR:

„Luand in considerare aspectele consemnate in Nota Directiei supraveghere nr. VI/5/13.239/22.09.2020 privind propunerea de radiere din registrul general tinut la Banca Nationala a Romaniei a institutiei financiare nebancare SUPORT REAL IFN - S.A. si, implicit, interzicerea desfasurarii activitatii de creditare, intocmita in baza constatarilor actiunii de inspectie off-site, privind verificarea modului in care institutia financiara nebancara SUPORT REAL IFN - S.A. a respectat sanctiunea suspendarii activitatii de creditare (garantare) pana la remedierea tuturor deficientelor constatate, instituita prin Ordinul prim-viceguvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 78/2.08.2019 si avand in vedere sanctiunile dispuse anterior pentru deficiente constatate in desfasurarea activitatii, prin ordinele prim-viceguvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 92/24.09.2019 si nr. 9/1.01.2020, cu amenda aplicata institutiei financiare nebancare si, respectiv, cu amenda aplicata conducatorului institutiei, luand act de faptul ca Societatea SUPORT REAL IFN - S.A. nu a respectat prevederile art. 1 din Ordinul prim-viceguvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 78/2.08.2019 privind suspendarea activitatii de creditare (garantare), precum si ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 27 alin. (2) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 20 alin. (5) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 3 lit. b) din Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2012 referitor la raportarea privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plata si necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferente acestora, aplicabil entitatilor supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, altele decat institutiile de credit, pentru:

 • reluarea activitatii de creditare (garantare) fara a fi remediate toate deficientele pentru care Banca Nationala a Romaniei a aplicat sanctiunea suspendarii activitatii;
 • netransmiterea documentelor solicitate de Banca Nationala a Romaniei (balanta de verificare, intocmita pentru data de 31 martie 2020, precum si situatia la zi a scrisorilor de garantie emise);
 • transmiterea fara a fi semnate de persoanele in drept a Situatiei indicatorilor privind criteriile de inscriere in registrul special, a Situatiei privind volumul creditelor nou-acordate, a Situatiei privind raportarea privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plata si necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferente acestora, aplicabil entitatilor supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, altele decat institutiile de credit, intocmite pentru data de 31 martie 2020, fapte ce intra sub incidenta prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare,

  in temeiul prevederilor art. 59 alin. (2) lit. e), coroborate cu cele ale art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare,

  Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta din data de 15.10.2020, hotareste:

  Art. 1. - Se radiaza din Registrul general institutii financiare nebancare Societatea SUPORT REAL IFN - S.A., cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, bl. corp D1, et. 6, ap. camera 10 (663), sectorul 1, Bucuresti, inregistrata la oficiul registrului comertului cu nr. J40/12748/2013, avand cod unic de inregistrare 32356937, inscrisa in Registrul general institutii financiare nebancare tinut la Banca Nationala a Romaniei la sectiunea k) 'Activitati multiple de creditare' cu nr. RG-PJR-41-110281/19.12.2013, si, implicit, se interzice desfasurarea activitatii de creditare de catre aceasta societate.

  Art. 2. - Societatea SUPORT REAL IFN - S.A. are drept de contestatie la Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentei hotarari, in conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art. 275 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 3. - Prezenta hotarare isi produce efectele incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I”

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani