Grid star
eveniment

CIUCA A SEMNAT – Iata ce a aprobat premierul dupa sedinta de Guvern. Se cer trei miliarde de euro

Premierul Nicolae Ciuca a semnaat joi, 26 mai 2022, mai multe documente, in urma sedintei de guvern. Printre acestea se numara si actul normativ care face parte din pachetul necesar pentru pregatirea trimiterii catre Comisia Europeana a primei cereri de plata din PNRR in suma de aproximativ 3 miliarde de euro.


Guvernul a mai adoptat si hotararea pentru aprobarea Planului de urgenta pentru securitatea aprovizionarii cu gaze naturale in Romania. Aceasta prevede stabilirea unui set de masuri si proceduri pentru a anula, reduce sau elimina efectele unor posibile perturbari in aprovizionarea tarii noastre cu gaze naturale.

Iata actele adoptate in sedinta de Guvern din 26 mai:

ORDONANTE DE URGENTA

ORDONANTA DE URGENTA

privind prevenirea, verificarea si constatarea neregulilor/dublei finantari, a neregulilor grave aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate Romaniei prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora si recuperarea creantelor rezultate
Actul normativ aprobat de Guvern face parte din pachetul necesar pentru pregatirea trimiterii catre Comisia Europeana a primei cereri de plata din PNRR in suma de aproximativ 3 miliarde de euro.
Stabilirea cadrului financiar aplicabil fondurilor aferente reformelor si investitiilor finantate prin PNRR permite asigurarea unor proceduri de sistem si operationale adecvate pentru implementarea acestora si atingerea jaloanelor si tintelor, cu impact asupra potentialului de crestere economica pe termen lung.
Masurile incluse in PNRR au impact macroeconomic, contribuind la redresarea economica si sociala si la dezvoltarea pe termen lung a tarii ca urmare a crizei COVID-19, prin masurile de sprijinire a investitiilor private, in special pentru IMM-uri, crearea de locuri de munca si a unui mediu de afaceri mai puternic, promovarea competentelor verzi si digitale, cresterea favorabila incluziunii prin reducerea disparitatilor, dezvoltarea investitiilor in infrastructura de transport, sanatate, educatie si mediul de afaceri.
Prin Ordonanta de Urgenta aprobata de Guvern se reglementeaza activitatile de prevenire, verificare, detectare/depistare, constatare, recuperare si raportare, inclusiv raportare catre Comisia Europeana, daca este cazul, a neregulilor grave, precum si de prevenire, verificare, detectare/depistare, constatare si aplicare de sanctiuni si/sau recuperare a sumelor aferente neregulilor rezultate in urma aplicarii procedurilor de achizitie publica, a aplicarii schemelor de ajutor de stat/minimis, precum si in ceea ce priveste respectarea principiului privind evitarea dublei finantari, aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.

ORDONANTA DE URGENTA

privind unele masuri pentru asigurarea salii principale de conferinta necesara pentru organizarea si desfasurarea celei de-a 21-a editii a Conferintei Plenipotentiarilor Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor la Bucuresti, in perioada 26 septembrie - 14 octombrie 2022
Prin actul normativ aprobat se autorizeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) sa efectueze cheltuielile necesare ducerii la indeplinire a obligatiei de a pune la dispozitia Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor o sala principala de conferinta cu o capacitate de maximum 2.000 de persoane la locul de desfasurare a celei de-a 21-a editii a Conferintei Plenipotentiarilor din anul 2022.
Totodata, prin acest act normativ se creeaza un regim derogatoriu de la prevederile Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, care sa permita ANCOM sa efectueze virari de credite bugetare si credite de angajament neutilizate, dupa caz, astfel incat sa asigure fondurile necesare pentru efectuarea cheltuielilor in cauza;
Masurile aprobate vor permite achizitia in regim de urgenta de catre ANCOM a serviciilor privind inchirierea, amplasarea unei structuri provizorii pe terenul aferent Palatului Parlamentului, dotarea structurii provizorii cu mobilier, echipamente audio-video, sisteme de conferinta, echipamente de interpretariat si traducere simultana, generatoare, toate facilitatile si instalatiile necesare pentru buna desfasurare a Conferintei.
Limitele maxime de cheltuieli si alte masuri necesare pentru realizarea activitatilor prevazute se stabilesc prin hotarare a Guvernului care sa completeze cheltuielile si masurile necesare organizarii Conferintei, deja aprobate prin H.G. nr. 607/2022.

HOTARARI DE GUVERN

HOTARARE DE GUVERN pentru aprobarea Planului de urgenta pentru securitatea aprovizionarii cu gaze naturale in Romania
Guvernul a adoptat Planul de urgenta pentru securitatea aprovizionarii cu gaze naturale in Romania, ce prevede stabilirea unui set de masuri si proceduri pentru a anula, reduce sau elimina efectele unor posibile perturbari in aprovizionarea tarii noastre cu gaze naturale.


HOTARARE DE GUVERN

privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, constructia, inscrierea/inregistrarea, control si exploatarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare ape uzate
Hotararea adoptata astazi stabileste reguli mai clare in ceea ce priveste epurarea apelor uzate. Aceasta va contribui la accelerarea implementarii Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane in special in comunitatile mai mici (din zonele rurale) unde se inregistreaza o intarziere considerabila in colectarea si epurarea apelor uzate din cauza densitatii foarte scazute a populatiei, ceea ce face ca instalarea de sisteme de canalizare publice sa nu fie fezabila economic.
Noile reglementari vor asigura acelasi nivel de protectie a mediului ca la sistemele de canalizare, precum si cresterea gradului de colectare si epurare a apelor uzate, in special in mediul rural, si vor contribui la reducerea/eliminarea poluarii cu ape uzate menajere.
De asemenea, actul normativ prevede criteriile privind autorizarea, constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate.
Acest act normativ este parte a primului jalon/milestone a Planului National de Redresare si Rezilienta care se refera la managementul apei. Totodata, actul normativ este necesar pentru finantarea investitiilor referitoare la sisteme individuale adecvate prin Planului National de Redresare si Rezilienta.

HOTARARE DE GUVERN

pentru aprobarea Programului manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor - 2 iunie 2022
Guvernul a aprobat Programul manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor, marcata in acest an in data de 2 iunie. Programul include manifestari comemorative organizate in Bucuresti, in tara si peste hotare.
Ministerul Apararii Nationale va organiza ceremonii la Mormantul Ostasului Necunoscut, Monumentul eroilor militari cazuti in misiune in teatrele de operatii si pe teritoriul Romaniei, Cimitirul Militar Ghencea, Cimitirul Israelit „Filantropia“, Monumentul Eroilor Patriei si Cimitirul Eroilor Revolutiei.
Ministerul Afacerilor Interne va organiza ceremonii la Parcela eroilor de pe D.N.1, Monumentul Ultimului Strajer al Capitalei, Monumentul Eroilor Jandarmi din Parcul Cismigiu si Monumentul Pompierilor din curtea bisericii Sfantul Gheorghe – Plevna.
In tara, autoritatile administratiei publice locale organizeaza in ziua de 2 iunie, cu sprijinul si participarea garnizoanelor militare, cultelor religioase, asociatiilor de veterani si al altor organizatii neguvernamentale, ceremonii de depuneri de coroane si jerbe de flori, precum si programe proprii de comemorare a eroilor Romaniei, in principal la marile mausolee ale eroilor, precum si la cimitirele de onoare.
Pe plan extern, reprezentantele diplomatice ale Romaniei in strainatate vor organiza actiuni de cinstire a memoriei eroilor romani cazuti si inhumati pe teritoriul altor state.
Sumele necesare punerii in aplicare a Programului  manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetele aprobate ale institutiilor publice centrale si locale implicate in implementarea acestor masuri pentru desfasurarea manifestarilor prevazute.

MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii contractului pentru asistenta tehnica dintre Guvernul Romaniei reprezentat de Ministerul Sanatatii si Organizatia Mondiala a Sanatatii privind sprijinul tehnic necesar in vederea implementarii Planului national de redresare si rezilienta al Romaniei (PNRR)
Ministerul Sanatatii este desemnat coordonator de reforme si investitii pentru Componenta Sanatate si pentru realizarea sistemului de eHealth si telemedicina din Componenta 7 - Transformarea digitala din cadrul Planul National de Redresare si Rezilienta.
Componenta sanatate are un buget alocat de 2,45 miliarde euro fara TVA pentru reforme si investitii in infrastructura medicala, iar realizarea sistemului de eHealth si telemedicina, proiect al carui obiectiv este o infrastructura digitala integrata la nivelul administratiei publice din Romania care sa ofere servicii digitale de inalta calitate atat cetatenilor, cat si companiilor, are un buget de 400 milioane euro fara TVA.
Desemnarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii pentru asistenta tehnica, la propunerea Ministerului Sanatatii are la baza urmatoarele considerente:
-OMS este implicata activ in sprijinirea dezvoltarii in domeniul sanatatii si a coeziunii in cadrul UE;
-Este unul dintre cei mai mari furnizori de politici publice in sanatate la nivel mondial;
-Are expertiza in implementarea proiectelor de dezvoltare si reforma in domeniul sanatatii;
-Poate implementa instrumentele de reforma printr-o gama larga de produse si servicii de consultanta / asistenta tehnica

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani