Grid star
eveniment

CITU SI-A CHEMAT MINISTRII DUPA INCA O NOAPTE DE PROTESTE – Iata ce va semna

Guvernul Citu se reuneste miercuri, 31 martie 2021, in sedinta, dupa inca o noapte de proteste impotriva restrictiilor. Dar pe ordinea de zi nu se afla acest subiect.
Printre proiectele de lege care vor fi dezbatute se numara si cel pentru elaborarea Planului national de relansare si rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta.

Iata ordinea de zi:

PROIECTE DE LEGE

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind cooperarea in domeniul tehnico-militar, semnat la Bucuresti, la 05 septembrie 2020
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/LG-9.pdf
 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului si a Ordonantei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PRIMA LECTURA)
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/LG-10.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANTA DE URGENTA

 1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de relansare si rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta (A DOUA LECTURA)
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/OUG-7.pdf

III. PROIECTE DE HOTARARI

 1. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.15/2016
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-70.pdf
 2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/ programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2021 – 2022
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-71.pdf
 3. PROIECT DE HOTARARE privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2021 – 2022
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-72.pdf
 4. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-73.pdf
 5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2021, 2022 si 2023, pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-74.pdf

  Paza Jandarmeriei
 6. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-75.pdf
 7. PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Directia Asigurare Logistica Integrata
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/NFHG-1.pdf
 8. PROIECT DE HOTARARE privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Anghel Saligny” al judetului Vrancea, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, precum si actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/NFHGANEXA-2.pdf
 9. PROIECT DE HOTARARE privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Drum de legatura DN 5 – Soseaua de Centura – Pod Prieteniei km 61+400"
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-76.pdf
 10. PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar si a descrierii tehnice, dupa caz, a unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si in concesiunea Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime SA Constanta, prevazute in Anexa nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-77.pdf
 11. PROIECT DE HOTARARE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor bunuri aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR“ - S.A. - Sucursalele Regionale CF Brasov si Constanta, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-78.pdf
 12. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inchirierii unei parti din imobilul 2434 aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-79.pdf
 13. PROIECT DE HOTARARE privind inscrierea unui imobil situat in comuna Cotmeana, judetul Arges, in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia in administrarea Ministerului Apararii Nationale, modificarea valorii de inventor a imobilului 885 aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale si a anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-80.pdf
 14. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inchirierii unor parti din imobilul 389 aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-81.pdf
 15. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXA-6.pdf
 16. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea cetateniei romane domnului „Shikhdzhamalov Iakub”
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-82.pdf
 17. PROIECT DE HOTARARE privind inchirierea unor spatii dintr-un imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Bibliotecii Nationale din Bucuresti
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXA-7.pdf

  Rezervele de stat
 18. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de produse si acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenta, cu titlu gratuit, pentru protectia populatiei afectate de incendiul produs in judetul Harghita
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXA-8.pdf
 19. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea unor unitati din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, transmiterea unor imobile aflate in domeniul public al statului din administrarea unor unitati din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in administrarea unor centre judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si de modificare a anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXE-1.pdf
 20. PROIECTE DE HOTARARI privind eliberari/numiri de prefecti si/sau subprefecti

IV. NOTE

 1. NOTA cu tema: ,,Aprobarea transmiterii de catre Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri catre Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, privind emiterea unei hotarari care are ca obiect transmiterea imobilului teren si constructii, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. M. Kogalniceanu nr. 4, din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul public al statului in vederea darii acestuia in administrarea Universitatii „Babes Bolyai” din Cluj-Napoca, institutie aflata in coordonarea Ministerului Educatiei.
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-6.pdf
 2. NOTA privind transmiterea unei cereri catre Consiliul Local al Orasului Lipova, judetul Arad, in scopul adoptarii unei hotarari ce are ca obiect transmiterea unor imobile in suprafata totala de 100 ha, identificate in cartea funciara a orasului Lipova, cu nr. cadastrale 303572, 303573, 303574, 303575, 303576, 303577, 303578, 303579, 303580, 303581, 303582, 303583, 303584, 303585, 303586, 303587, 303588, 303589, 303590, 303591, din domeniul public al orasului Lipova, judetul Arad, in domeniul public al statului, in vederea darii in administrare Ministerului Apararii Nationale.
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-7.pdf

  V. PUNCTE DE VEDERE
 3. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 27 de initiative legislative initiate de deputati sau senatori, aflate in procedura parlamentara
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-8.pdf
 4. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 10 initiative legislative
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/PUNCTE-DE-VEDERE-2.pdf

VI. DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE

 1. CARTA Alba a Apararii
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/CARTA-ALBA-A-APARARII-.pdf

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani