Grid star
litigii

CURTEA CONSTITUTIONALA, DECIZIE CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE PENSII – Exceptia a fost admisa: "In masura in care beneficiaza de indicele de corectie” (Document)

Lumea Banilor prezinta Decizia 670/2021 a Curtii Constitutionale cu privire la sistemul de pensii publice. Judecatorii au luat in discutie solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "persoanele inscrise la pensie incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi” din cuprinsul art.170 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Tribunalul Constanta – Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei "persoanele inscrise la pensie incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi” din cuprinsul art.170 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei cereri de acordare a indicelui de corectie prevazut de art.170 din Legea nr.263/2010 la pensia pentru limita de varsta stabilita in anul 2014 si care a fost transformata din pensie anticipata partiala stabilita anterior intrarii in vigoare a Legii nr.263/2010, respectiv in 2009.

Argumentele

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autoarea se refera la pensiile anticipate partiale stabilite in temeiul Legii nr.19/2000, act normativ abrogat si inlocuit, incepand cu data de 1 ianuarie 2011, de Legea nr.263/2010. Mai precis, are in vedere situatia in care, dupa 1 ianuarie 2011, pensiile anticipate partiale stabilite in temeiul Legii nr.19/2000 se transforma in pensii pentru limita de varsta. Se sustine ca aceasta transformare are loc in conditiile prevazute de Legea nr.263/2010, respectiv dispozitiile acestui act normativ cu privire la durata stagiului complet de cotizare si la varsta standard pentru deschiderea dreptului la pensie pentru limita de varsta.
In plus, mentioneaza ca aceasta teza se sprijina si pe solutiile pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr.69 din 15 octombrie 2018 si Decizia nr.22 din 29 iunie 2015 (solutie diametral opusa celei din Decizia instantei supreme nr.4 din 4 aprilie 2011), precum si pe continutul art.133 din normele de aplicare a Legii nr.263/2010. Astfel, la calculul pensiei pentru limita de varsta transformate din pensie anticipata partiala stabilita in baza Legii nr.19/2000, se va tine seama de data nasterii asiguratului, si nu de un eventual stagiu complet de cotizare cu durata mai redusa la care ar fi fost indreptatit la data formularii cererii de pensionare anticipata partiala. Se sustine ca aceasta concluzie se impune datorita faptului ca, sub regimul Legii nr.263/2010, cei doi indicatori pe baza caruia se calculeaza pensia pentru limita de varsta – stagiul complet de cotizare si varsta standard de pensionare – sunt fixati prin raportare la un criteriu obiectiv, adica data nasterii asiguratului.
S-a invocat tratamentul diferit

Ulterior formularii acestor consideratii principiale, autoarea exceptiei arata ca conditiile referitoare la durata stagiului complet de cotizare in vigoare la data transformarii in pensie pentru limita de varsta a pensiei anticipate partiale sunt mai oneroase decat cele in vigoare la momentul nasterii pensiei anticipate partiale. Astfel, sustine ca persoane aflate, in mod obiectiv, in aceeasi situatie cu cea a autoarei exceptiei, respectiv s-au nascut in luna mai 1954, au realizat stagii complete de cotizare exclusiv in conditii normale de munca si beneficiaza, dupa 1 ianuarie 2011, de aceleasi conditii referitoare la deschiderea dreptului la pensie, sunt tratate in mod diferentiat, intrucat doar celor care au beneficiat de o pensie anticipata partiala sau pentru limita de varsta dupa 1 ianuarie 2011 li se acorda indicele de corectie, potrivit interpretarii instantei supreme din Decizia nr.71 din 16 octombrie 2017 si Decizia nr.29 din 14 mai 2018, pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.
Diferenta dintre cele doua categorii de persoane tratate in mod diferentiat consta doar in imprejurarea ca, in vreme ce autoarea exceptiei a beneficiat pentru prima data de pensie anticipata partiala anterior datei de 1 ianuarie 2011, celelalte persoane au beneficiat pentru prima data de pensie pentru limita de varsta sau anticipata partiala ulterior acestei date.
Astfel, s-a mai sustinut ca, pe de o parte, titularele pensiilor pentru limita de varsta transformate din pensii anticipate partiale dupa 1 ianuarie 2011 sunt discriminate fata de titularele ale caror pensii pentru limita de varsta au fost stabilite fie direct dupa 1 ianuarie 2011, fie prin transformarea lor din pensii anticipate partiale stabilite dupa 1 ianuarie 2011. Acest tratament este discriminatoriu, intrucat nu tine seama de faptul ca persoanele din ambele categorii se pensioneaza in aceleasi conditii de stagiu complet de cotizare si de varsta standard, fiind, astfel, incalcat principiul contributivitatii. Din acest motiv, autoarea arata ca tratamentul diferentiat pe care il considera discriminatoriu este justificat in raport cu principiul tempus regit actum, potrivit caruia legiuitorul este indreptatit sa stabileasca, in timp, reguli diferentiate, eventual defavorabile, pentru pensionare – in schimb, in cauza, cele doua categorii de persoane, subliniaza autoarea, sunt beneficiare ale unor pensii stabilite potrivit acelorasi reguli de drept, respectiv cele prevazute de Legea nr.263/2010.
In urma analizarii dosarului, Curtea a admis exceptia.

Iata decizia CCR:

“Admite exceptia de neconstitutionalitate si constata ca sintagma ‘la inscrierea initiala la pensie’ din cuprinsul art.170 alin.(3) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice este constitutionala in masura in care beneficiaza de indicele de corectie prevazut de art.170 din Legea nr.263/2010 si titularii pensiilor pentru limita de varsta care au fost stabilite dupa 1 ianuarie 2011 si care au fost transformate din pensii anticipate partiale stabilite anterior acestei date. Definitiva si general obligatorie”.

Iata pasaje din decizia Curtii, pe care o publicam integral la finalul articolului:

“Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, potrivit incheierii instantei de judecata, il reprezinta sintagma ‘persoanele inscrise la pensie incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi’ din cuprinsul art.170 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.852 din 20 decembrie 2010.
Art.170 din Legea nr.263/2010 prevede ca ‘(1) Pentru persoanele inscrise la pensie incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat in conditiile art.95 se aplica un indice de corectie calculat ca raport intre 43,3% din castigul salarial mediu brut realizat si valoarea unui punct de pensie in vigoare la data inscrierii la pensie, actualizata cu rata medie anuala a inflatiei pe anul 2011.
(2) Incepand cu anul 2013, castigul salarial mediu brut realizat, prevazut la alin.(1), este cel definitiv, cunoscut in anul precedent celui in care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul National de Statistica.
(3) Indicele de corectie se aplica o singura data, la inscrierea initiala la pensie. (3/1) In situatia in care indicele de corectie rezultat in urma aplicarii prevederilor alin.(1) si (2) este mai mic decat cel precedent calculat, se pastreaza acesta din urma.
(4) Punctajul mediu anual rezultat in urma aplicarii indicelui de corectie reprezinta punctajul mediu anual realizat de asigurat, care se utilizeaza la determinarea cuantumului pensiei’.

Interpretarea Inaltei Curti

Curtea observa ca autoarea a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei ‘persoanele inscrise la pensie incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi’ din cuprinsul art.170 alin.(1) din Legea nr.263/2010, in interpretarea data acesteia de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Deciziile nr.71 din 16 octombrie 2017 si nr.29 din 14 mai 2018. Potrivit Deciziei nr.71 din 16 octombrie 2017, indicele de corectie prevazut de art.170 din Legea nr.263/2010 se aplica persoanelor al caror drept initial la pensie s-a nascut ulterior intrarii acesteia in vigoare. In mod corelativ, in situatiile in care dreptul initial la pensie s-a nascut anterior intrarii in vigoare a art.170 din Legea nr.263/2010, indicele de corectie nu este aplicabil.
Potrivit Deciziei nr.29 din 14 mai 2018, paragraful 71, interpretarea instantei supreme din Decizia nr.71 din 16 octombrie 2017 este aplicabila tuturor categoriilor de pensii.

Indicele de corectie

Curtea observa ca in anul 2009 autoarea exceptiei a beneficiat de o pensie anticipata partiala, in conditiile art.50 din Legea nr.19/2000, abrogata, incepand cu 1 ianuarie 2011, prin Legea nr.263/2010. Aceasta pensie a fost transformata, in anul 2014, in pensie pentru limita de varsta, fara ca institutia administrativa, respectiv Casa Judeteana de Pensii Constanta, sa ii acorde si indicele de corectie prevazut de art.170 din Legea nr.263/2010. Prin urmare, in litigiul in care a ridicat prezenta exceptie, autoarea a solicitat instantei judecatoresti anularea deciziei de transformare a pensiei anticipate partiale in pensie pentru limita de varsta si acordarea acestui indice de corectie.

Analiza coroborata a tuturor aspectelor relevate anterior conduce la concluzia ca, in prezenta cauza, Curtea urmeaza sa se pronunte exclusiv asupra sintagmei ‘inscrierea initiala la pensie’ din cuprinsul art.170 alin.(3) din Legea nr.263/2010, nu si cu privire la sintagma ‘persoanele inscrise la pensie incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi’ din cuprinsul art.170 alin.(1) din Legea nr.263/2010, asa cum a solicitat autoarea in fata instantei judecatoresti care a sesizat Curtea. Aceasta solutie se impune tinand seama de faptul ca insasi motivarea exceptiei din fata instantei judecatoresti evidentiaza ca, in realitate, autoarea solicita constatarea neconstitutionalitatii sintagmei ‘inscrierea initiala la pensie’ din cuprinsul art.170 alin.(3) din Legea nr.263/2010, cu referire la pensiile anticipate partiale stabilite anterior intrarii acesteia in vigoare.
In plus, este evident ca autoarea exceptiei nu doreste eliminarea sintagmei ‘persoanele inscrise la pensie incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi’ din cuprinsul art.170 alin.(1) din Legea nr.263/2010, pentru ca aceste prevederi legale reprezinta insusi temeiul dreptului la acordarea indicelui de corectie la care se considera indreptatita. (…).

Curtea retine ca, prin acordarea unei semnificatii decisive unei imprejurari care, desi reala, nu este relevanta (faptul ca persoana beneficiase anterior de pensie anticipata) si ignorarea unei imprejurari obiective si decisive, si anume ca, indiferent ca este vorba despre o pensie pentru limita de varsta transformata dintr-o pensie anterioara sau o pensie ‘netransformata’ dintr-o pensie anterioara, titularii acestora indeplinesc aceleasi conditii de varsta si de stagiu complet de cotizare, s-au instituit doua categorii de subiecte de drept in mod arbitrar. Prin urmare, tratamentul diferentiat nu are o justificare obiectiva si rezonabila, intrucat nu pastreaza o relatie rezonabila de proportionalitate intre mijloacele folosite si scopul urmarit.
Asa cum subliniaza si autoarea exceptiei, este posibil ca, in fapt, titularul unei pensii transformate sa aiba aceeasi varsta si sa fi realizat acelasi stagiu complet de cotizare cu titularul unei pensii ‘netransformate’ si, deci, sa fie eligibili pentru aceeasi pensie, cea ‘plenara’, pentru limita de varsta si, cu toate acestea, doar titularul pensiei ‘netransformate’ sa primeasca un beneficiu, oricare ar fi el, in cazul de fata indicele de corectie prevazut de art.170 din Legea nr.263/2010. Intr-un stat de drept, si sub regimul unei Constitutii care proclama in mod expres ca cetatenii sunt egali in fata legii, fara privilegii si discriminari, un asemenea tratament este incomprehensibil pentru cetateni, in mod particular pentru persoanele afectate in mod direct, respectiv titularii pensiilor transformate, care nu pot intelege motivele pentru care persoane care au aceeasi varsta si care au realizat acelasi stagiu de cotizare beneficiaza de indicele de corectie, fara a putea si ei, la randul lor, sa beneficieze. (…).

Nu exista o justificare obiectiva

Faptul ca neacordarea si autoarei exceptiei a indicelui de corectie nu are o justificare obiectiva si rezonabila devine si mai clar indata ce se observa ca prin Legea nr.263/2010 conditiile de pensionare au devenit mai oneroase fata de cele reglementate de Legea nr.19/2000. Astfel, noua reglementare a stabilit ca asiguratii sistemului public de pensie care se pensioneaza dupa 1 ianuarie 2011 vor primi o singura data beneficiul indicelui de corectie. In acest fel, cei pensionati dupa aceasta data au fost tratati in mod echitabil prin raportare la cei pensionati anterior acestei date.
Or, o interpretare in sensul ca sunt excluse de la beneficiu pensiile pentru limita de varsta stabilite dupa 1 ianuarie 2011 si care au fost transformate din pensii anticipate partiale stabilite anterior acestei date incalca acest scop. Aceasta categorie de pensie este calculata in aceleasi conditii in care este calculata si orice alta pensie pentru limita de varsta deschisa dupa 1 ianuarie 2011 si ‘netransformata’ dintr-o alta categorie de pensie, stabilita anterior datei de 1 ianuarie 2011.
Ca atare, daca este legitima acordarea beneficiului indicelui de corectie pensiilor pentru limita de varsta netransformate din pensii stabilite anterior datei de 1 ianuarie 2011, este nelegitima si discriminatorie neacordarea acestuia si pensiilor pentru limita de varsta transformate din pensii anticipate partiale deschise anterior datei de 1 ianuarie 2011.

Cu referire la efectele prezentei decizii pentru viitor, Curtea observa ca pensia anticipata partiala a autoarei exceptiei a fost stabilita in perioada de activitate a Legii nr.19/2000 si nu a putut fi transformata in pensie pentru limita de varsta in baza acestei legi, transformare care s-ar fi realizat in conditii mai avantajoase decat cele in care aceasta operatiune s-a realizat, adica in regimul Legii nr.263/2010.
Prin urmare, situatia pensiilor anticipate partiale stabilite in baza Legii nr.19/2000 si transformate in pensii pentru limita de varsta in baza Legii nr.263/2010 este categoric diferita de situatia pensiilor anticipate partiale deschise in baza Legii nr.19/2000 si transformate in pensii pentru limita de varsta tot in baza Legii nr.19/2000.
Prin admiterea exceptiei de neconstitutionalitate in cauza de fata, titularii pensiilor anticipate partiale deschise in temeiul Legii nr.19/2000 si transformate in pensii pentru limita de varsta in baza Legii nr.263/2010 si cei ai pensiilor pentru limita de varsta deschise dupa 1 ianuarie 2011 ‘netransformate’ din alte categorii de pensie beneficiaza de tratament juridic similar sub aspectul modalitatii de determinare a cuantumului pensiei. Totodata, Curtea subliniaza ca ipoteza analizata nu se refera la aplicarea aceluiasi tratament pentru, pe de o parte, titularii pensiilor anticipate partiale deschise inainte de 1 ianuarie 2011 si transformate in pensii pentru limita de varsta tot inainte de aceasta data si, pe de alta parte, a titularilor pensiilor pentru limita de varsta sau pensii anticipate".


*Cititi aici integral decizia CCR

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani