Grid star
eveniment

FONDURILE EUROPENE: REGULI NOI – Se implica bancile. Ministerul Dezvoltarii, anunt pentru cei care vor sa obtina banii. Ordonanta a fost scrisa (Document)

Beneficiarii fondurilor europene vor fi verificati de catre banci cu privire la cheltuielile efectuate. Ministerul Dezvoltarii a pus in dezbatere publica OUG privind cadrul de desfasurare a sprijinului financiar si tehnic acordat de sistemul financiar-bancar in procesul de autorizare si derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de institutie.

Propunerea de act normativ vizeaza adoptarea de urgenta a masurilor privind cadrul de desfasurare a sprijinului financiar si tehnic acordat de sistemul financiar-bancar in procesul de autorizare si derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Se doreste accelerarea verificarii cererilor beneficiarilor si plata la timp a sprijinului financiar catre acestia in conditiile asigurarii unui management financiar eficient al fondurilor angajate.
Ordonanta de urgenta propusa stabileste un cadru alternativ, care presupune participarea, alaturi de institutiile dedicate ale Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, a unor institutii financiar-bancare in procesele de verificare preliminara administrativa si la fata locului asupra cheltuielilor efectuate de beneficiarii de finantare.

Prin ordonanta de urgenta vor fi reglementate urmatoarele aspecte:

-Cerinte minime de eligibilitate a institutiilor financiar-bancare participante;
-Prevederi aplicabile proiectele finantate prin Axa Prioritara IV – „Investitii in activitati productive” Program operational Competitivitate 2014 – 2020; rolul partenerului bancar, mecanism de implementare si obligatii ale beneficiarilor;
-Prevederi aplicabile proiectelor finantate prin Masura 1. Schema de minimis si schema de ajutor de stat in contextul digitalizarii IMM-urilor, Investitia I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare, Planul National de Redresare si Rezilienta (C9.I3.M1);
-rolul partenerului bancar, mecanism de implementare si obligatii ale beneficiarilor.

Procedura

Cadrul legal instituit prin ordonanta de urgenta propusa va permite desfasurarea unui flux financiar si tehnic in procesul de autorizare si derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor de finantare gestionate de MIPE, astfel:

a) MIPE alimenteaza contul de tranzit deschis la fiecare partener bancar cu 50% din totalul ajutorului financiar nerambursabil aferent contractelor de finantare ale beneficiarilor arondati partenerului bancar respectiv;

b) Partenerul bancar, prin personalul desemnat, efectueaza verificarea preliminara a cererilor de prefinantare / plata / rambursare / transfer depuse de beneficiarii de finantare, in vederea avizarii platilor solicitate de acestia;
c) Autoritatea de management / Coordonatorul de reforma si investitii efectueaza propriile verificari conform procedurii de autorizare a cheltuielilor, autorizand plata sumelor aferente cererilor de prefinantare/plata/rambursare/transfer verificate;
d) In baza sumelor autorizate la plata, autoritatea de management / coordonatorul de reforma si investitii intocmeste periodic un borderou de ordonantare la plata pe care il transmite partenerului bancar;
e) In baza borderoului de ordonantare, partenerul bancar vireaza sumele aferente catre beneficiarii identificati in borderou, in conturile lor speciale;
f) Beneficiarii utilizeaza sumele virate conform prevederilor contractelor de finantare si, in situatia nerespectarii prevederilor contractuale si/sau legale, la solicitarea autoritatii de management/coordonatorului de reforma si investitii, restituie catre MIPE sumele neeligibile/platite necuvenit;
g) Partenerul bancar solicita autoritatii de management / coordonatorului de reforma si investitii alimentarea contului de tranzit pana la concurenta cu suma totala ramasa de plata catre beneficiarii aferenti partenerului bancar respectiv, atunci cand soldul contului de tranzit atinge 10% din suma initiala platita de autoritatea de management / coordonatorului de reforma si investitii;
h) Autoritatea de management / coordonatorul de reforma si investitii verifica solicitarea de alimentare a contului de tranzit si vireaza partenerului bancar sumele solicitate;
i) Dupa finalizarea platilor, conform contractelor de finantare, catre beneficiarii alocati partenerului bancar, acesta din urma vireaza catre MIPE soldul neutilizat al contului de tranzit.
Prin Ordonanta de urgenta propusa se creeaza cadrul legal pentru incheierea unui acord de colaborare cu Institutul National de Cercetare – Dezvoltare in Informatica ICI Bucuresti pentru ca MIPE sa poata primi asistenta tehnica de specialitate in procesul de evaluare a solutiilor de digitalizare cu un grad inalt de complexitate, implementate in cadrul proiectelor finantate prin PNRR, pentru care MIPE are rolul de coordonator de reforma si investitii.

*Cititi aici expunerea de motive
*Cititi aici proiectul OUG

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani