Grid star
litigii

INALTA CURTE, HOTARARE CU PRIVIRE LA SALARIILE BUGETARILOR – Judecatorii au admis recursul (Document)

Lumea Banilor prezinta Decizia 24/2021 prin care Inalta Curte de Casatie si Justitie,-Completul pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, a luat in discutie sesizarea Curtii De Apel Bucuresti in vederea pronuntarii pe calea recursului in interesul legii asupra urmatoarei probleme de drept:

Modul de calcul al gradatiei de merit si al majorarii pentru dirigentie, acordate personalului didactic al carui salariu de baza nu a atins nivelul prevazut pentru anul 2022, cresteri/majorari reglementate de art. 5 alin. (1) si art. 8 din anexa nr. I capitolul I litera B din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Autorul sesizarii a mentionat ca instantele judecatoresti nu au un punct de vedere unitar in privinta modului de calcul al gradatiei de merit si al majorarii pentru dirigentie, acordate personalului didactic al carui salariu de baza nu a atins nivelul prevazut pentru anul 2022, cresteri/majorari reglementate de dispozitiile art. 5 alin. (1) si art. 8 din anexa nr. I capitolul I litera B din Legea-cadru nr. 153/2017.

Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti, autorul sesizarii, si-a exprimat punctul de vedere in sensul ca cererea privind acordarea unor diferente salariale rezultate din aplicarea majorarilor/cresterilor prevazute de art. 5 si de art. 8 din Legeacadru nr. 153/2017 la salariul de baza in plata nu are niciun fundament legal in dispozitiile legii de salarizare, incepand cu datele de 1 iulie 2017, 1 ianuarie 2018, 1 ianuarie 2019 si 1 ianuarie 2020. Salariul de baza in plata se majoreaza cu 1/4 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022 (la care se aplica si cresterea de 25% pentru gradatia de merit si majorarea de 10% pentru dirigentie) si cel din luna decembrie 2018. Cresterile/Majorarile nu se aplica la salariul de baza in plata in luna decembrie 2018, ci sunt cuprinse in diferentele de drepturi salariale rezultate din aplicarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017.

In urma analizarii dosarului, Inalta Curte a admis sesizarea.

Iata decizia Inaltei Curti:

"Admite recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti si, in consecinta, stabileste ca:

In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 5 alin. (1) si art. 8 din anexa nr. I capitolul I litera B din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul didactic beneficiaza de gradatia de merit sau de majorarea de dirigentie incepand cu data la care salariul de baza este stabilit conform anexelor acestei legi, respectiv data de la care salariul de baza devine egal sau mai mare decat cel stabilit potrivit legii pentru anul 2022.

Pana la acel moment, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, aceste drepturi vor fi luate in considerare in conformitate cu dispozitiile art. 38 alin. (41) din Legea-cadru nr. 153/2017, prin aplicarea acestora la salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022, din care se scade salariul de baza aferent lunii decembrie 2018 pentru determinarea transelor de majorare.

Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedura civila”.

 

Iata pasaje din decizia ICCJ, pe care o publicam integral la finalul articolului:

Pentru inceput va fi evidentiata, pe scurt, evolutia dispozitiilor referitoare la salarizarea personalului didactic, astfel cum rezulta din reglementarile succesive care au operat in perioada 2016-2019, dupa cum urmeaza:

In anul 2016, anterior aplicarii Legii-cadru nr. 153/2017, salarizarea personalului didactic a fost reglementata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 250/2016, cu modificarile ulterioare.

Dispozitiile art. 3/3 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015) prevedeau, cu titlu de sporuri si indemnizatii:

-gradatia de merit, care se determina prin aplicarea procentului de 25% la salariul de baza;

-indemnizatia pentru activitatea de dirigentie, respectiv indemnizatia pentru invatatori, educatoare, profesori pentru invatamantul primar sau prescolar, care se determina prin aplicarea procentului de 10% asupra valorii rezultate din insumarea salariului de baza cu indemnizatia pentru invatamantul special prevazuta la lit. a) si cu gradatia de merit prevazuta la lit. b).

In perioada 1 ianuarie 2017-30 iunie 2017 a avut loc o majorare a salariului de baza cu 15% si s-a mentinut cuantumul sporurilor si indemnizatiilor conform interpretarii realizate prin Decizia nr. 41 din 4 iunie 2018 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 819 din 25 septembrie 2018.

La data de 1 iulie 2017 a intrat in vigoare Legea-cadru nr. 153/2017, care s-a aplicat etapizat, conform prevederilor art. 38 din aceeasi lege. Asadar, in perioada iulie-decembrie 2017 s-au mentinut drepturile salariale in plata din luna iunie 2017, potrivit art. 38 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017.

In perioada 1 ianuarie 2018-1 martie 2018, personalul didactic a beneficiat de o majorare cu 25% a drepturilor salariale avute in decembrie 2017, in baza art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017.

Majorare suplimentara cu 20%

In perioada 1 martie 2018 - 31 decembrie 2018, personalul didactic a beneficiat de o majorare suplimentara cu 20% a drepturilor salariale avute in februarie 2018, conform art. 38 alin. (3) lit. d) din Legea-cadru nr. 153/2017.

La nivelul anului 2019, art. 38 alin. (4/1) din Legea-cadru nr. 153/2017 nu reglementeaza decat majorarea salariului de baza, nu si a sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor, premiilor si a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, motiv pentru care s-a ridicat problema modului in care se calculeaza acestea din urma.

Dispozitiile legale ce fac obiectul prezentei sesizari stabilesc urmatoarele drepturi salariale in favoarea personalului didactic din invatamant:

Art. 5 alin. (1) din anexa nr. I capitolul I litera B din Legea-cadru nr. 153/2017 - 'Personalul didactic din invatamant, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare, beneficiaza de gradatie de merit, acordata prin concurs. Aceasta gradatie se acorda pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar, bibliotecilor centrale universitare, respectiv al institutiei de nivel superior si reprezinta o crestere cu 25% a salariului de baza detinut. Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 5 ani'.

Art. 8 din anexa nr. I capitolul I litera B din Legea-cadru nr. 153/2017 - 'Personalul didactic care indeplineste functia de diriginte, invatatorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru invatamantul primar, profesorii pentru invatamantul prescolar beneficiaza de o majorare de 10% a salariului de baza'.

Functia de diriginte

Cresterea cu 25% a salariului de baza detinut, aferenta gradatiei de merit, dar si majorarea cu 10% a salariului de baza pentru personalul ce indeplineste functia de diriginte sunt drepturi salariale recunoscute atat de legislatia aplicabila anterior lunii iulie 2017, cat si de dispozitiile Legii-cadru nr. 153/2017. Daca dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 includeau in mod expres gradatia de merit si sporul de dirigentie in categoria sporurilor si indemnizatiilor [art. 3/3 alin. (4)], Legea-cadru nr. 153/2017 nu mai face aceeasi calificare in privinta acestor drepturi.

Dispozitiile legale succesive au operat modificari in privinta calificarii acestor drepturi, ca facand parte din salariul de baza, sub imperiul Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, cu modificarile ulterioare, avand natura unor sporuri sau indemnizatii, potrivit dispozitiilor cuprinse in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, respectiv crestere a salariului de baza, majorare a salariului de baza, sub imperiul Legii-cadru nr. 153/2017.

In vederea punerii in aplicare a dispozitiilor Legii-cadru nr. 153/2017, prin art. 36 alin. (1) din acest act normativ s-a stabilit ca, la data intrarii in vigoare, 1 iulie 2017, trebuie sa se procedeze la reincadrarea personalului salarizat 'pe noile functii, grade/trepte profesionale, gradatie corespunzatoare vechimii in munca si vechime in specialitate/vechime in invatamant avute, cu stabilirea salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare si indemnizatiilor lunare potrivit art. 38'.

Dispozitiile legii

Art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 cuprinde dispozitii prin care se determina in mod specific conditiile de aplicare in timp a legii, prin alin. (1) fiind instituita regula aplicarii etapizate a legii, incepand cu data de 1 iulie 2017, potrivit etapelor temporale descrise in alin. (2)-(6) ale aceluiasi articol.

In cuprinsul art. 38 alin. (4/1) din Legea-cadru nr. 153/2017, legiuitorul a inteles sa instituie o reglementare de exceptie cu privire la personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere si personalul de indrumare si control din invatamant, derogand de la dispozitiile cu caracter general cuprinse in alin. (4), dupa cum urmeaza:

'Prin exceptie de la prevederile alin. (4), personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere si personalul de indrumare si control din invatamant beneficiaza:

a) incepand cu 1 ianuarie 2019 de prima transa de 1/4 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2018;

b) incepand cu 1 ianuarie 2020 de a doua transa de 1/4 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2018;

c) incepand cu 1 septembrie 2021 de salariile de baza prevazute de lege pentru anul 2022'.

Aceasta modalitate de aplicare a legii face ca celor care nu au ajuns la nivelul salariului de baza din anul 2022 sa li se aplice sistemul de salarizare reglementat de legislatia anterioara, majorat cu procentele aferente fiecarui an.

In acest sens, in cuprinsul Deciziei nr. 27 din 26 octombrie 2020, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii, s-a stabilit ca 'doar personalul caruia i se aplica dispozitiile art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, respectiv cel care a ajuns la nivelul grilei de salarizare din anul 2022, poate fi considerat ca fiind salariat in baza acestei legi, fiindu-i aplicabile in intregime dispozitiile legii, inclusiv cele referitoare la sporuri. Per a contrario, celorlalti salariati li se aplica sistemul de salarizare reglementat de legislatia anterioara, majorat cu procentele aferente fiecarui an'. (paragraful 68).

Categorii juridice distincte

Astfel cum s-a subliniat deja in cuprinsul considerentelor Deciziei nr. 7 din 8 februarie 2021, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, dispozitiile art. 38 alin. (4/1) din Legea-cadru nr. 153/2017 fac referire la salariul de baza, privit ca notiune juridica autonoma, distincta de salariul brut lunar. Examinandu-se comparativ cele doua notiuni legale, prin aceeasi decizie, s-a stabilit ca 'salariul de baza, respectiv salariul lunar sunt categorii juridice distincte, ele neputand fi confundate si nefiind nici intersanjabile, continutul lor juridic fiind diferit. Salariul lunar are un continut mai cuprinzator, acesta incorporand atat salariul de baza, cat si alte categorii de venituri (de asemenea distincte juridic), precum compensatiile, indemnizatiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile si, dupa caz, alte elemente specifice sistemului de salarizare'. (paragraful 127).

Din aceasta perspectiva, Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a concluzionat ca 'acordarea gradatiei de merit are ca efect majorarea cu 25% a salariului de baza, ea nereprezentand un element salarial distinct de salariul de baza, ci un drept ce are ca efect direct majorarea acestui salariu. Prin urmare, in armonie cu intelesul notiunii de salariu lunar oferit de art. 7 lit. e) din Legea-cadru nr. 153/2017, gradatia de merit nu apartine categoriei compensatiilor, indemnizatiilor, sporurilor, adaosurilor, primelor, premiilor ori altor elemente ale sistemului de salarizare care, desi integrate salariului (brut) lunar, sunt privite de legiuitor ca distincte de salariul de baza'. (paragraful 132).

Unificarea practicii judiciare

In egala masura, despre majorarea de 10% prevazuta la art. 8 din anexa nr. I capitolul I litera B din Legea-cadru nr. 153/2017 s-a stabilit ca aceasta 'vizeaza in mod direct salariul de baza, atragand cresterea acestuia, astfel ca ea nu reprezinta un element salarial distinct de salariul de baza, asimilabil sporurilor, indemnizatiilor, primelor s.a. la care se refera, diferentiindu-le de salariul de baza, art. 7 lit. e) din Legea-cadru nr. 153/2017'. (paragraful 134).

Date fiind calificarea noua oferita prin intermediul Legii-cadru nr. 153/2017 (de majorari/cresteri ale salariului de baza) si modalitatea distincta de calcul (prin raportare la salariul de baza stabilit potrivit anexelor legii-cadru), se constata ca in privinta acestor drepturi salariale sunt aplicabile deopotriva concluziile statuate anterior de Inalta Curte de Casatie si Justitie in mecanismele de unificare a practicii judiciare, potrivit carora majorarile salariului de baza prevazute de noua lege vor fi acordate doar de la momentul in care acesta va fi stabilit conform anexelor acestei legi, respectiv va ajunge la nivelul stabilit pentru anul 2022. Chiar daca s-au referit la alte categorii de personal bugetar sau la alte drepturi salariale prevazute prin Legea-cadru nr. 153/2017, sunt deopotriva aplicabile considerentele ce au condus la pronuntarea Deciziei nr. 82 din 26 noiembrie 2018 si a Deciziei nr. 27 din 26 octombrie 2020, citate anterior.

O alta interpretare ar conduce la concluzia ca regula aplicarii etapizate priveste exclusiv salariul de baza calculat potrivit Legii-cadru nr. 153/2017, celelalte drepturi salariale instituite prin aceeasi lege putand fi acordate de indata, chiar si in absenta unor norme speciale derogatorii de la aceasta regula, aspect observat si in cuprinsul Deciziei nr. 27 din 26 octombrie 2020 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii (paragraful 71), dar inlaturat in concluzia rationamentului regasita la paragraful 76 din aceeasi decizie.

De altfel, in ceea ce priveste consecintele aplicarii etapizate a Legii-cadru nr. 153/2017, Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a evidentiat deja faptul ca, pentru perioada 2019-2022, 'salariile de baza vor fi determinate utilizand salariile de baza si majorarile salariului de baza stabilite prin lege, inclusiv in anexele la Legea-cadru nr. 153/2017, si salariile de baza avute in luna decembrie 2018. Astfel, in perioada 2019-2022, se preconizeaza acordarea unei cresteri anuale a salariilor de baza, fiecare crestere reprezentand 1/4 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2018' [Decizia nr. 82 din 26 noiembrie 2018, paragraful 81; perioada 2019-2022 este cea prevazuta de dispozitiile art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017, dar concluziile raman valabile, prin analogie, si in cazul etapizarii realizate potrivit art. 38 alin. (4/1) din aceeasi lege].

Regimul juridic

Pe de alta parte, in considerarea regimului juridic specific acestor drepturi salariale, astfel cum este ilustrat in considerentele Deciziei nr. 7 din 8 februarie 2021 anterior citate, acestea vor atrage cresterea in mod direct a salariului de baza stabilit potrivit Legii-cadru nr. 153/2017, fiind luate, in consecinta, in calcul la determinarea salariului de baza aferent anului 2022 avut in vedere de dispozitiile de majorare cuprinse in art. 38 alin. (4/1) din aceeasi lege, deoarece nu pot fi privite distinct de acesta. In aceasta modalitate, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, va fi introdus in mod etapizat si beneficiul acestor drepturi recunoscute prin Legea-cadru nr. 153/2017, concluzia fiind in consens si cu interpretarea unitara cuprinsa in Decizia nr. 7 din 8 februarie 2021 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

In ceea ce priveste perioada ce acopera anii 2017 si 2018, cuprinsa in cererile de chemare in judecata inregistrate pe rolul instantelor, se constata ca instantele de judecata au stabilit in mod unitar ca membrii personalului didactic - reclamanti in cauzele solutionate definitiv - nu beneficiaza de majorarile/cresterile prevazute de art. 5 alin. (1) si art. 8 din anexa nr. I capitolul I litera B din Legea-cadru nr. 153/2017, pentru aceasta perioada fiind prevazute norme succesive de mentinere a salariilor lunare in plata sau de acordare a unor cresteri salariale in raport cu elementele salariului lunar in plata, conform celor evidentiate la paragraful 55 al prezentei decizii. Spre deosebire de aceste cresteri, majorarile introduse pentru perioada ulterioara prin intermediul dispozitiilor art. 38 alin. (4/1) din Legea-cadru nr. 153/2017 se determina si in raport cu salariul de baza calculat potrivit acestei legi incepand cu anul 2022.

De asemenea, prin legi anuale de salarizare aferente anilor 2019 si 2020, s-au mentinut in plata toate elementele salariului lunar la nivelul avut in luna decembrie 2018, respectiv decembrie 2016, doar asupra salariului de baza actionand majorarile acordate. Prin urmare, in aceasta perioada, pana la momentul la care majorarile acordate vor conduce la un nivel al salariului de baza corespunzator celui prevazut de Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022, personalul didactic va beneficia de toate componentele salariale determinate potrivit legislatiei anterioare.

In acest sens s-a pronuntat si Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii in Decizia nr. 27 din 26 octombrie 2020 (paragrafele 76 si 79), inlaturand concluzia ce s-ar fi putut desprinde din considerentele Deciziei nr. 82 din 26 noiembrie 2018 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si cele ale Deciziei nr. 700 din 31 octombrie 2019 a Curtii Constitutionale, potrivit careia dispozitiile art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 [considerentele se mentin valabile si in cazul dispozitiilor derogatorii cuprinse in art. 38 alin. (4/1) din aceeasi lege] ar conduce la majorarea exclusiv a salariului de baza detinut anterior intrarii in vigoare a legii, pentru celelalte elemente salariale devenind aplicabile prevederile anexelor noii legi-cadru, in conditiile in care, prin legile anuale de salarizare, nivelul sporurilor s-a raportat la anul precedent.

Fata de argumentele enuntate se impune concluzia ca cele doua elemente salariale prevazute de art. 5 alin. (1) si art. 8 din anexa nr. I capitolul I litera B din Legea-cadru nr. 153/2017 se acorda ca atare doar din momentul in care salariul de baza va fi determinat potrivit acestei legi, respectiv cand acesta va ajunge la nivelul prevazut pentru anul 2022.

In considerarea aplicarii etapizate a Legii-cadru nr. 153/2017, majorarea/cresterea generata de beneficiul acestor drepturi va fi acordata doar prin includerea lor in calculul salariului de baza aferent anului 2022, in vederea acordarii majorarilor prevazute prin dispozitiile art. 38 alin. (4/1) din aceeasi lege".

*Cititi aici integral decizia Inaltei Curti

 

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani