Grid star
litigii

MODIFICAREA TITLULUI DE PROPRIETATE - Iata ce s-a schimbat in instanta (Document)

Lumea Banilor prezinta Decizia 19/2021 din dosarul 3418/1/2020 prin care Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, s-a pronuntat cu privire la modificarea titlului de proprietate.

Tribunalul Suceava - Sectia I civila a dispus, prin Incheierea din 6 octombrie 2020, in Dosarul nr. 5.511/314/2016, aflat pe rolul acestei instante, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in temeiul dispozitiilor art. 519 din Codul de procedura civila, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la urmatoarea chestiune de drept: daca dispozitiile art. 59/1 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 18/1991) exclud sau nu competenta instantei de judecata de a se pronunta asupra modificarii titlului de proprietate, modificare solicitata in baza art. 58 din legea mentionata, respectiv daca procedura reglementata de art. 59/1 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 este obligatorie si exclusiva sau facultativa si alternativa pentru ipotezele prevazute de art. 235 alin. (3) din Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 700/2014, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 700/2014).

Litigiul

Prin cererea de chemare in judecata, reclamantul a solicitat, in contradictoriu cu paratele Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, modificarea titlului de proprietate nr. xxxx/2005, in ceea ce priveste identificarea solelor si parcelelor in care sunt amplasate suprafetele extravilane reconstituite.

In drept, reclamantul a invocat dispozitiile art. 58 si art. 59/1 din Legea nr. 18/1991 si art. 235 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 700/2014.
In esenta, a aratat ca, in vederea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate cu privire la terenurile reconstituite prin titlul de proprietate mentionat, a procedat la identificarea cadastrala a amplasamentelor inscrise in titlu si la intocmirea planurilor de amplasament si delimitare, ocazie cu care s-a constatat ca pentru terenurile situate in extravilan, atat in titlul de proprietate, cat si in fisa proces-verbal de punere in posesie, au fost inscrise eronat numerele solelor si parcelelor in care sunt situate terenurile.
A invocat faptul ca, potrivit art. 59/1 din Legea nr. 18/1991, rectificarea titlurilor de proprietate se poate face de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara in temeiul hotararii comisiei judetene de fond funciar.
. In temeiul art. 59/1 din Legea nr. 18/1991 a fost emis Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 700/2014, prin care, la art. 235 alin. (3) lit. a), s-a stabilit ca titlurile de proprietate se pot modifica de oficiul teritorial in temeiul hotararii comisiei judetene, daca se impun modificari ale numarului tarlalei sau parcelei.
A mai aratat ca, fata de aceste dispozitii, a parcurs procedura administrativa, insa, prin Adresa nr. xxxxx/2015, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara SV a restituit documentatia cu motivarea ca, potrivit procedurii operationale PO.7.5-03C-SV, aceasta trebuie sa contina si copia planului parcelar al tarlalei, plan pe care comisia locala de fond funciar nu l-a intocmit.
In aceste conditii, apreciind ca rectificarea pe cale administrativa nu este posibila, a solicitat instantei modificarea titlului de proprietate in ceea ce priveste identificarea solelor si parcelelor.

Actiune respinsa

Prin Sentinta civila din 18 noiembrie 2016, Judecatoria Suceava a invocat din oficiu si a admis exceptia necompetentei generale a instantelor, cu consecinta respingerii actiunii ca inadmisibila, retinand ca, intrucat reclamantul nu pretinde ca prin modificarile solelor si parcelelor in care sunt amplasate suprafetele extravilane reconstituite s-ar modifica in fapt amplasamentul suprafetelor de teren, competenta de solutionare a cererii apartine oficiului de cadastru si publicitate imobiliara, ca organ fara activitate jurisdictionala, pe baza hotararii comisiei judetene.

Recursul

Impotriva acestei sentinte a formulat recurs reclamantul, sustinand ca sentinta instantei de fond este nelegala. A apreciat ca, in lipsa planului parcelar al intregii tarlale (a carui intocmire este in sarcina comisiei locale de fond funciar), prevazut de procedura operationala PO.7.5-03C-SV, modificarea titlului de proprietate pe cale administrativa nu se poate realiza. In aceste conditii, apelantul-reclamant a apreciat ca formularea 'se poate face' cuprinsa in art. 235 alin. (3) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 este una supletiva, iar competenta oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara nu este una exclusiva, avand posibilitatea de a se adresa instantelor judecatoresti in temeiul art. 58 din Legea nr. 18/1991.
In sedinta publica din 7 septembrie 2020, instanta, din oficiu, a pus in discutia partilor necesitatea sesizarii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in procedura prevazuta de art. 519 si urmatoarele din Codul de procedura civila, in scopul pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea urmatoarei probleme de drept: daca dispozitiile art. 59/1 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 exclud sau nu competenta instantei de judecata de a se pronunta asupra modificarii titlului de proprietate, modificare solicitata in baza art. 58 din legea mentionata, respectiv daca procedura reglementata de art. 59/1 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 este obligatorie si exclusiva sau facultativa si alternativa pentru ipotezele prevazute de art. 235 alin. (3) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 700/2014.
In sedinta publica din 6 octombrie 2020, instanta a dispus sesizarea instantei supreme si, in temeiul dispozitiilor art. 520 alin. (2) din Codul de procedura civila, a dispus suspendarea judecatii.

Sesizare admisa

In urma analizarii dosarului, judecatorii au admis sesizarea si au stabilit ca instanta de judecata este competenta sa solutioneze pe fond cererile avand ca obiect rectificarea titlurilor de proprietate emise conform Legii nr. 18/1991, art. 58 din acest act normativ fiind aplicabil si in acest caz.

Iata pasaje din decizia Inaltei Curti, pe care o atasam integral la finalul articolului:

“De vreme ce titlul de proprietate emis potrivit Legii nr. 18/1991 constituie temeiul in baza caruia imobilul poate fi inscris in cartea funciara, a accepta ca doar comisiile judetene de fond funciar pot emite hotarari in materia rectificarii titlurilor de proprietate, in procedura administrativa, respectiv ca doar oficiul de cadastru si publicitate imobiliara poate proceda la rectificare, inseamna a accepta ca o atare operatiune 'scapa' controlului unei instante si este lasata exclusiv la latitudinea acestor autoritati, iar un aspect esential al unei cauze particulare deduse judecatii - cel al demonstrarii existentei unor neconcordante intre situatia rezultata din posesia exercitata asupra terenului si cea evidentiata de mentiunile din titlul de proprietate - nu poate fi dezbatut si probat intr-o procedura judiciara in care contestatia poarta asupra unor drepturi si obligatii cu caracter civil, cum este dreptul de proprietate, ce formeaza chiar domeniul de aplicabilitate al dreptului la un proces echitabil.

In alti termeni, a declansa o procedura judiciara doar pentru a constata ca o autoritate, in mod discretionar sau din neglijenta, nu intocmeste documentele necesare rectificarii, fara a da posibilitatea partii interesate de a stabili, pe baza probelor, situatia juridica si faptica reala a terenurilor pentru care detine un titlu de proprietate ce nu poate fi intabulat, ar echivala doar cu iluzia exercitiului unui drept fundamental si cu lasarea lui fara substanta”.

* Cititi aici integral decizia Inaltei Curti

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani