Grid star
litigii

PENSIA ROMANILOR – Apelul statului, respins. Ce a decis instanta. Hotararea este definitiva (Document)

Lumea Banilor prezinta Decizia 958/2022 a Curtii de Apel Bucuresti cu privire la acordarea indicelui de corectie si recalcularea punctului de pensie in raport de veniturile obtinute.

Instanta de fond, Tribunalul Bucuresti, a admis, in parte, actiunea reclamantului, a obligat Casa de Pensii Bucuresti sa emita decizie de pensie prin care sa revizuiasca drepturile de pensie de limita de varsta, cu acordarea indicelui de corectie prevazut de art.170 din Legea nr.263/2010, incepand cu data de 27.01.2019. A obligat parata la plata catre reclamant a diferentei dintre pensia cuvenita conform sentintei si pensia efectiv incasata, incepand cu data 27.01.2019, si a respins in rest cererea ca neintemeiata.

Pe fondul cauzei, reclamantul a formulat contestatie impotriva deciziei de pensie, solicitand acordarea indicelui de corectie, recalcularea punctului de pensie in raport de veniturile obtinute. Acesta a mentionat ca punctul de pensie i-a fost calculat la valoarea salariului de incadrare, si nu la valoarea salariului realizat. A aratat ca nu a fost valorificat stagiul militar, nu i s-a acordat indicele de corectie, desi la data de 27.01.2019 indeplinea conditiile pentru a trece la pensie pentru limita de varsta, decizia a primit-o la data de 11.02.2020.

Decizia instantei de fond

Prin sentinta civila din data de 08.02.2021, Tribunalul Bucuresti Sectia a VIII-a Civila Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, a admis in parte actiunea. A obligat parata sa emita decizie de pensie prin care sa revizuiasca drepturile de pensie de limita de varsta ale reclamantului cu acordarea indicelui de corectie prevazut de art.170 din Legea nr.263/2010, incepand cu data de 27.01.2019. A obligat parata la plata catre reclamant a diferentei dintre pensia cuvenita conform sentintei si pensia efectiv incasata, incepand cu data 27.01.2019. A respins in rest cererea ca neintemeiata.
Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut urmatoarea situatie de fapt si de drept:
In fapt, prin decizia nr. /11.02.2020 privind acordarea pensiei pentru limita de varsta emisa de intimata, reclamantul, beneficiar a unei pensii de invaliditate incepand cu data de 01.02.2001, a fost trecut la pensie pentru limita de varsta incepand cu data de 27.01.2019, in temeiul Legii nr. 263/2010 .
Conform art.170 alin.(1) din aceasta lege, pentru persoanele inscrise la pensie incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat in conditiile art.95 se aplica un indice de corectie calculat ca raport intre 43,3% din castigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent si valoarea unui punct de pensie in vigoare la acea data. Art.170 alin.2 prevede ca aceasta dispozitie se aplica o singura data, la inscrierea initiala la pensie.

Legea nu a fost aplicata

Instanta arata ca parata, casa de pensii, nu a aplicat in cazul reclamantului acest text de lege, motivand ca inscrierea initiala la pensie a acestuia a avut loc in baza Legii nr.19/2000, iar textul de lege are in vedere numai persoanele inscrise la pensie pentru prima data dupa intrarea in vigoare a Legii nr.263/2010.
Tribunalul a apreciat ca reclamantul a fost inscris pentru prima oara la pensie pentru limita de varsta incepand cu data de 27.01.2019, deci dupa intrarea in vigoare a Legii nr.263/2010. Ca atare, aceasta beneficiaza de indicele de corectie prevazut de art.170 din acest act normativ, intrucat notiunea de „inscriere initiala la pensie” nu include si pensia de invaliditate.
Potrivit instantei, o interpretare contrara ar insemna o incalcarea a principiului egalitatii, or un element aleatoriu cum este pierderea capacitatii de munca nu justifica un tratament diferit intre persoane pentru care legea impune aceleasi conditii de pensionare pentru limita de varsta.

Apelul

Impotriva acestei sentinte a formulat apel casa de pensii, solicitand admiterea apelului, schimbarea in parte a sentintei apelate si rejudecand in fond, respingerea cererii de chemare in judecata ca neintemeiata.
In motivarea cererii de apel, arata apelanta parata, in esenta, ca instanta de fond a pronuntat o sentinta vadit netemeinica si esential nelegala, cu incalcarea prevederilor imperative ale legii.
Astfel, prin sentinta civila nr., instanta de fond a admis actiunea formulata de intimatul-reclamant si a obligat apelanta sa emita o decizie prin care sa stabileasca drepturile de pensie cuvenite reclamantului cu acordarea indicelui de corectie prevazut de art.170 din Legea nr.263/2010.
In acest sens, invedereaza apelanta faptul ca reclamantul a fost inscris la pensie pentru invaliditate avand gradul de invaliditate II, incepand cu data 01.12.1999, in conformitate cu prevederile Legii nr.3/1977. Ulterior, in anul 2005, gradul de invaliditate s-a modificat de la gradul II la gradul III, iar prin decizia nr. /11.02.2020 s-a acordat pensie pentru limita de varsta, situatie in care nu sunt incidente dispozitiile art.170 din Legea 263/2010.
Totodata, precizeaza apelanta si faptul ca Decizia nr.702/2019 pronuntata de CCR se aplica doar persoanelor inscrise la pensie de invaliditate in baza Legii nr.19/2000, respectiv perioada 01.04. _11.
Or, in cauza, petentul este pensionat sub imperiul Legii nr.3/1977, motiv pentru care nu ii sunt opozabile dispozitiile Deciziei nr.702/2019.
Apelul a fost insa respins.

Iata pasaje din decizia Curtii de Apel Bucuresti, pe care o atasam integral la finalul articoului:

"Potrivit dispozitiilor art. 477 alin. (1) Cod pr. civila, instanta de apel va proceda la rejudecarea fondului in limitele stabilite, expres sau implicit, de catre apelanta parata, precum si cu privire la solutiile care sunt dependente de partea din hotarare care a fost atacata.
Pe fondul cauzei, apelanta parata critica sentinta civila apelata prin aceea ca prima instanta a interpretat si aplicat in mod gresit prevederile art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, stabilind ca intimatul reclamant este indrituit la aplicarea indicelui de corectie.
In fapt, Curtea constata ca intimatului reclamant i-au fost deschise drepturile de pensie de invaliditate in baza Legii nr. 3/1977, incepand cu data de 01.02.2001. Prin decizia nr. /11.02.2020 privind acordarea pensiei pentru limita de varsta, intimatul reclamant a fost trecut la pensie pentru limita de varsta incepand cu data de 27.01.2019, in temeiul Legii nr. 263/2010, fara a i aplica indicele de corectie.
Conform art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010: ‘Indicele de corectie se aplica o singura data, la inscrierea initiala la pensie’.

Decizia CCR

Curtea retine ca prin decizia nr. 702/31.10.2019, Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca sintagma ‘inscrierea initiala la pensie’ din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice este constitutionala, in ceea ce priveste beneficiarii pensiilor de invaliditate, in masura in care se interpreteaza ca se refera la stabilirea pensiei pentru limita de varsta prin aplicarea, pentru prima oara, a conditiilor de varsta legala de pensionare si stagiu complet de cotizare prevazute de Legea nr. 263/2010.
In considerentele acestei decizii, se arata urmatoarele:
‘Dispozitiile art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 prevad ca aplicarea indicelui de corectie se face o singura data, la inscrierea initiala la pensie’, subliniindu-se faptul ca acest beneficiu nu se poate acorda de mai multe ori, in mod cumulat. Astfel, persoanele care s-au pensionat anticipat, anticipat partial sau au obtinut o pensie de invaliditate in temeiul Legii nr. 263/2010, beneficiind de dispozitiile art. 170 din acest act normativ, nu pot solicita aplicarea inca o data a indicelui de corectie cu prileju
l stabilirii pensiei pentru limita de varsta, atunci cand indeplinesc conditiile legale pentru acordarea acesteia.

Pensia de invaliditate

In ceea ce ii priveste pe autorii exceptiei insa, Curtea observa ca acestia au obtinut o pensie de invaliditate in temeiul Legii nr. 19/2000, dar indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta a avut loc dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 263/2010, fiind supusi conditiilor de stagiu complet de cotizare prevazute de aceasta lege. Prin urmare, acestia nu beneficiaza de aplicarea indicelui de corectie prevazut de art. 170 din Legea nr. 263/2010, intrucat inscrierea initiala la pensie s-a facut potrivit legislatiei anterioare, care nu prevedea acordarea acestui beneficiu’.

Indicele de corectie

Din analiza considerentelor avute in vedere de Curtea Constitutionala pentru pronuntarea deciziei nr. 702/2019 rezulta ca si in situatia unui pensionar care a obtinut pensie de invaliditate in baza Legii nr. 3/1977 este aplicabil indicele de corectie prevazut de art. 170 din Legea nr. 263/2010, fiind excluse doar persoanele care au obtinut o pensie de invaliditate in temeiul Legii nr. 263/2010 si care au beneficiat de dispozitiile art. 170 din acest act normativ.
Astfel, textul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 nu face nicio distinctie intre tipurile de pensie, rezultand ca inscrierea la pensie pentru limita de varsta, chiar si in conditiile in care intimata a beneficiat de alt tip de pensie – de invaliditate - reprezinta tot o inscriere noua, ce se incadreaza in ipoteza textului analizat.
Considerentele ce au fundamentat decizia nr. 702/2019 a Curtii Constitutionale evidentiaza ca indicele de corectie prevazut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 trebuie aplicat tuturor pensionarilor de invaliditate pentru care inscrierea la pensie s-a facut potrivit legislatiei anterioare, care nu prevedea acordarea acestui beneficiu, incluzand aici si persoanele ale caror drepturi de pensie de invaliditate s-au deschis in baza Legii nr. 3/1977.

Astfel, Curtea Constitutionala a retinut ca: ‘Solicitarea acordarii pensiei de invaliditate inaintea implinirii conditiilor de stagiu si varsta necesare acordarii pensiei pentru limita de varsta nu a reprezentat o manifestare de vointa a asiguratului pentru obtinerea dreptului la pensie in conditii mai favorabile, ci este consecinta unor evenimente imprevizibile, cu efecte negative asupra capacitatii de munca a persoanei in cauza.
Mai mult, Curtea observa ca la data stabilirii pensiei pentru limita de varsta, potrivit Legii nr. 263/2010, atat pentru persoanele care au obtinut pensie de invaliditate in temeiul Legii nr. 19/2000, cat si pentru cele care au obtinut acelasi tip de pensie in temeiul Legii nr. 263/2010, se va avea in vedere stagiul complet de cotizare prevazut de aceasta din urma lege. Asa fiind, persoanele care au obtinut pensie de invaliditate potrivit legislatiei anterioare nu beneficiaza de niciun avantaj obtinut in temeiul Legii nr. 19/2000, astfel incat excluderea acestora de la aplicarea indicelui de corectie prevazut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 nu este justificata in mod obiectiv si rational’.

Dreptul la pensie

Aceasta interpretare se impune si in speta, intrucat drepturile de pensie ce fac obiectul cauzei sunt stabilite, initial, conform Legii nr. 263/2010, iar punctajul mediu anual este determinat conform art. 95 din Legea nr. 263/2010, iar nu in baza altui act normativ.
Art. 82 din Legea nr. 263/2010 prevede ca:
‘(1) La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia de invaliditate devine pensie pentru limita de varsta’
.
(2) (2) In situatia prevazuta la alin. (1) se acorda, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos’.
Potrivit textelor legale analizate, pensia de invaliditate se transforma in pensie de limita de varsta, insa, pentru stabilirea cuantumului drepturilor de pensie, trebuie comparate pensia pentru limita de varsta, stabilita initial conform Legii nr. 263/2010 si pensia de invaliditate, stabilita conform altor acte normative.
Daca pensia pentru limita de varsta, calculata initial conform dispozitiilor Legii nr. 263/2010, este mai avantajoasa, se acorda cuantumul mai avantajos.

In consecinta, in cazul intimatului reclamant inscrierea la pensie pentru limita de varsta presupune stabilirea initiala a pensiei conform Legii nr. 263/2010, de unde rezulta ca ne aflam in ipoteza alin. (3) al art. 170 din Legea nr. 263/2010, intimatul fiind inscris la pensie conform respectivei legi.
Pentru aceste considerente, in baza dispozitiilor art. 480 alin. (1) Cod pr. civila, Curtea va respinge apelul, ca nefondat”.

*Decizia Curtii de Apel Bucuresti

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani