Grid star
litigii

PENSIILE MILITARE – Completul condus de sefa Inaltei Curti a dat verdictul (Decizia)

Lumea Banilor prezinta Decizia 63/2020 prin care Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept condus de sefa ICCJ Corina Corbu a luat in examinare sesizarea pentru pronuntarea unei hotarari prealabile formulate de Curtea de Apel Brasov - Sectia civila in Dosarul nr. 3.817/62/2018 cu privire la pensiile militare de stat.

Curtea de Apel Brasov - Sectia civila a dispus, prin Incheierea din 15 iunie 2020, in Dosarul nr. 3.817/62/2018, aflat pe rolul acestei instante, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in temeiul dispozitiilor art. 519 din Codul de procedura civila, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la urmatoarea chestiune de drept:

daca actualizarea bazei de calcul al pensiei la care face referire art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 223/2015), cu luarea in considerare a art. 60 din aceeasi lege, trebuie raportata la art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea-cadru nr. 153/2017), si daca aceasta raportare poate semnifica diminuarea bazei de calcul alese de viitorul pensionar militar, pentru cele 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate.

Proces deschis la Tribunalul Brasov

 Prin Cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Brasov - Sectia I civila, la data de 13 noiembrie 2018, cu nr. 3.817/62/2018, contestatorul X a solicitat, in contradictoriu cu intimatele Comisia de Contestatii a Ministerului Apararii Nationale si Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Apararii Nationale, anularea Hotararii nr. xxxxx din 20 septembrie 2018 emise de Comisia de Contestatii, a Deciziei de pensie nr. xxxxxx din 1 august 2018 emise de Casa de Pensii Sectoriala, obligarea acestei intimate sa emita o decizie de pensie prin care, la stabilirea bazei de calcul al pensiei, sa valorifice ca atare:

-media veniturilor salariale din intervalul iulie-decembrie 2017, pentru care a optat odata cu depunerea cererii de pensionare;

-valoarea de referinta sectoriala stabilita la art. 4 din Ordinul nr. 1.549 din 24 iulie 2018 emis de procurorul general al Parchetului xxx, corespunzator aceleiasi perioade alese (463,5 lei);

-vechimea reala in serviciu ca militar activ, care sa includa si luna iunie 1999, respectiv perioada 15 septembrie 2007 - 1 martie 2008, cu plafonarea pensiei nete rezultate in raport cu media veniturilor salariale nete corespunzatoare lunilor iulie-decembrie 2017 alese, si nu plafonarea la nivelul ultimului salariu net de la data deschiderii drepturilor de pensie.

Plata diferentelor salariale

Contestatorul a mai solicitat obligarea Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apararii Nationale la plata diferentelor dintre pensia neta acordata prin Decizia nr. xxxxxx/1 din 1 august 2018 si cuantumul net stabilit de noua decizie de pensionare, actualizate cu rata inflatiei si dobanda legala penalizatoare, pentru fiecare luna in parte, pana la achitarea lor efectiva.

In motivarea cererii a aratat ca, fiind trecut in rezerva prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.P. xxx din 30 mai 2018, in baza art. 85 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 80/1995), Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Apararii Nationale a emis Decizia de pensie nr. xxxxxx/1 din 1 august 2018, potrivit art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 223/2015.

Sub aspectul chestiunii care intereseaza prezenta sesizare, contestatorul a aratat ca determinarea cuantumului pensiei a fost realizata pe baza altor elemente salariale decat cele reale.

Sustine ca media bruta a veniturilor salariale obtinute in lunile iulie-decembrie 2017, potrivit fluturasilor de salariu, a fost mai mare decat cea avuta in vedere de Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Apararii Nationale, care a facut aplicarea art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015.

Iata ce a decis ICCJ:

"Admite sesizarea formulata de Curtea de Apel Brasov - Sectia civila, in Dosarul nr. 3.817/62/2018, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile.
In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste ca:

Baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la functia de baza in 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate in calitate de militar/politist/functionar public cu statut special, actualizate, prin transpunerea fiecarui element component al soldei/salariului lunar brut realizat la functia de baza, stabilit potrivit legilor de salarizare in vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie, fara a se face distinctie dupa cum acest cuantum brut actualizat este mai mare sau mai mic fata de cel al soldelor/salariilor lunare brute realizate in perioada aleasa de viitorul pensionar, ceea ce poate semnifica inclusiv diminuarea bazei de calcul alese in masura in care, la data deschiderii drepturilor de pensie, acestuia ii sunt aplicabile dispozitiile art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

In interpretarea dispozitiilor art. 60 din aceeasi lege, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, stabileste ca:

Pensia militara de stat neta, calculata conform dispozitiilor art. 3 lit. m) din Legea nr. 223/2015, dupa deducerea impozitului pe venit, potrivit legislatiei in vigoare, este plafonata la cuantumul mediei soldelor/salariilor lunare nete corespunzatoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse in baza de calcul al pensiei, deja actualizate, conform dispozitiilor art. 28 alin. (1), la data deschiderii dreptului de pensie.
Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila".

Iata pasaje din decizia ICCJ, pe care o atasam integral la finalul articolului:

"Dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 223/2015, a fost adoptat Ordinul nr. 31/M.25/999/8.148/237/259/221/2016 al ministrului afacerilor interne, al ministrului apararii nationale, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Roman de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al directorului Serviciului de Protectie si Paza pentru aprobarea procedurilor de recalculare si de actualizare a pensiilor militare de stat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 214 din 23 martie 2016.

Relevanta pentru dezlegarea problemei de drept in discutie o au prevederile art. 11 din anexa nr. 1 a acestui ordin, potrivit carora:

'Baza de calcul folosita la recalcularea pensiilor militare de stat este cea prevazuta la art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, constituita din soldele/salariile lunare brute realizate la functia de baza in 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate in calitate de militar/politist/functionar public cu statut special, actualizata conform prevederilor legale care reglementeaza salarizarea militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificarile si completarile ulterioare (…).'

In continuare, pentru fiecare dintre elementele acestei baze de calcul, respectiv: a) soldele/salariile de functie; b) soldele de grad/salariile gradului profesional detinut; c) gradatiile; d) soldele/salariile/indemnizatiile de comanda/conducere; e) solda/salariul de merit; f) indemnizatia de dispozitiv/sporul pentru misiune permanenta; g) sumele reprezentand alte elemente salariale, se identifica in concret modul cum se face aceasta actualizare.

Spre exemplu, potrivit art. 12 alin. (1) 'Actualizarea soldei/salariului de functie se efectueaza in conformitate cu actele normative consecutive care au reglementat stabilirea functiilor in institutiile de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala, prin stabilirea evolutiei succesive a sumelor/claselor de salarizare/coeficientilor de ierarhizare pana la data de 1 ianuarie 2016, respectiv prin echivalarea functiilor pe baza elementelor specifice reprezentate de suma/clasa de salarizare/coeficientul de ierarhizare, denumirea functiei, gradul militar/profesional al functiei, nivelul studiilor cu functii in plata la data de 1 ianuarie 2016',

iar conform alin. (2) 'Actualizarea soldei/salariului de functie prin stabilirea evolutiei succesive a sumelor/claselor de salarizare/coeficientilor de ierarhizare prevazute de actele normative consecutive in vigoare la data la care a fost acordat dreptul pana la data de 1 ianuarie 2016 se face prin identificarea soldei/salariului de functie realizat in fiecare luna din cele 6 luni consecutive din documentele de plata ale acestora si utilizarea sumelor/claselor de salarizare/coeficientilor de ierarhizare, dupa caz, transpuse la nivelul prevazut de legislatia in domeniul salarizarii aplicabila la data de 1 ianuarie 2016'.
De asemenea art. 13 alin. (1) prevede ca 'in vederea actualizarii soldelor de grad/salariilor gradelor profesionale detinute se utilizeaza suma/clasa de salarizare/coeficientul de ierarhizare, dupa caz, avuta/avut in cele 6 luni consecutive, identificate in documentele de plata ale acestora, care se transpun la nivelul soldei de grad/salariului gradului profesional aflat in plata conform legislatiei aplicabile la data de 1 ianuarie 2016, potrivit gradului militar/profesional corespondent/echivalent', iar conform art. 14 alin. (1) ]In vederea actualizarii cuantumului gradatiilor se utilizeaza numarul de gradatii avut in cele 6 luni consecutive, identificat in documentele de plata, care se transpune la nivelul cuantumului gradatiilor aflat in plata conform legislatiei aplicabile la data de 1 ianuarie 2016'.
Desi aceste reglementari fac referire la transpunerea elementelor salariale la nivelul prevazut de legislatia in domeniul salarizarii aplicabila la data de 1 ianuarie 2016, trebuie mentionat ca ordinul anterior mentionat a fost emis in temeiul art. 109 alin. (7) si al art. 110 alin. (8) din Legea nr. 223/2015 si viza procedura de transformare a pensiilor deja stabilite in pensii militare de stat cu consecinta recalcularii, 'in raport cu vechimea valorificata prin ultima decizie de pensie si baza de calcul stabilita conform prevederilor art. 28, actualizata conform prevederilor legale care reglementeaza salarizarea militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special la data intrarii in vigoare a legii'.

Rationamentul este pe deplin valabil si se aplica mutatis mutandis si in ceea ce priveste stabilirea bazei de calcul pentru drepturile de pensie deschise ulterior intrarii in vigoare a Legii nr. 223/2015, care, potrivit art. 28, se transpun la nivelul prevazut de legislatia in domeniul salarizarii aplicabila la data deschiderii dreptului de pensie.

Ca atare, in cadrul operatiunii de actualizare din textul normativ anterior indicat trebuie identificate actele normative care reglementeaza materia salarizarii la data deschiderii dreptului de pensie al persoanelor care au functia de baza similara cu cea avuta de viitorul pensionar in cele 6 luni alese, potrivit legii.

In speta de fata, dreptul de pensie fiind deschis conform art. 63 din Legea nr. 223/2015, in anul 2018 erau incidente dispozitiile art. 1 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017, potrivit carora '(…) drepturile salariale ale personalului prevazut la alin. (1) sunt si raman, in mod exclusiv, cele prevazute in prezenta lege'.

Or, in conditiile in care salariul, in ultimele luni de activitate - deci inclusiv la data deschiderii dreptului de pensie -, era stabilit potrivit art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, conform caruia 'in situatia in care, incepand cu 1 ianuarie 2018, salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, indemnizatiile de incadrare sunt mai mari decat cele stabilite potrivit prezentei legi pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorarilor salariale reglementate, se acorda cele stabilite pentru anul 2022', baza de calcul al pensiei se va raporta la media veniturilor brute astfel calculate. (….)

Concluzia

Concluzia care se desprinde din cele aratate anterior este aceea ca baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat, astfel cum este definita de art. 28 din Legea nr. 223/2015, este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la functia de baza in 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate in calitate de militar/politist/functionar public cu statut special, actualizate, prin transpunerea fiecarui element component al soldei/salariului lunar brut realizat la functia de baza, la data deschiderii drepturilor de pensie, fara a se face distinctie dupa cum acest cuantum brut este mai mare sau mai mic la data deschiderii drepturilor de pensie fata de perioada aleasa de viitorul pensionar.

Pentru a raspunde punctual intrebarii instantei de trimitere, aceasta poate semnifica inclusiv diminuarea bazei de calcul alese de viitorul pensionar militar, pentru cele 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, care este insa o situatie de exceptie, si nu regula in materia salarizarii potrivit Legii-cadru nr. 153/2017, ce a prevazut, in general, majorari salariale.

* Cititi aici integral decizia Inaltei Curti

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani