Grid star
litigii

PENSIILE MILITARE – Inalta Curte a transat problema

Inalta Curte de Casatie si Justitie a transat problema pensiilor militare.

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, ca baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la functia de baza in 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate.

Iata Decizia 63  in dosarul 2136/1/2020 privind pensiile militare:

“Admite sesizarea formulata de Curtea de Apel Brasov – Sectia civila, in dosarul nr. 3817/62/2018, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile.
In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste ca:

Baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la functia de baza in 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate in calitate de militar/politist/functionar public cu statut special, actualizate, prin transpunerea fiecarui element component al soldei/salariului lunar brut realizat la functia de baza, stabilit potrivit legilor de salarizare in vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie, fara a se face distinctie dupa cum acest cuantum brut actualizat este mai mare sau mai mic fata de cel al soldelor/salariilor lunare brute realizate in perioada aleasa de viitorul pensionar, ceea ce poate semnifica inclusiv diminuarea bazei de calcul aleasa in masura in care, la data deschiderii drepturilor de pensie, acestuia ii sunt aplicabile dispozitiile art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

In interpretarea dispozitiilor art. 60 din aceeasi lege, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, stabileste ca:

Pensia militara de stat neta, calculata conform dispozitiilor art. 3 lit. m) din Legea nr. 223/2015, dupa deducerea impozitului pe venit, potrivit legislatiei in vigoare, este plafonata la cuantumul mediei soldelor/salariilor lunare nete corespunzatoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse in baza de calcul al pensiei, deja actualizate, conform dispozitiilor art. 28 alin. (1), la data deschiderii dreptului de pensie.

Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila”

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani