Grid star
litigii

PENSIILE ROMANILOR – Acordarea indicelui de corectie. Completul condus de sefa Inaltei Curti a transat problema (Document)

Lumea Banilor prezinta Decizia 70/2021 prin care Inalta Curte de Casatie si Justite-Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept condus de sefa instantei supreme, Corina Corbu, a luat in discutie sesizarea formulata de Curtea de Apel Craiova.

Sesizarea a fost facuta in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la urmatoarea chestiune de drept:
“Data acordarii indicelui de corectie prevazut de art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 este data publicarii deciziei C.C.R. nr. 702/2019 – 10.02.2020 sau data la care pensionarul trece la pensia pentru limita de varsta, daca aceasta data este anterioara datei de 10.02.2020, cu respectarea termenului de prescriptie de 3 ani, prevazut de art. 107 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, in ceea ce priveste acordarea diferentelor de pensie rezultate ca urmare a aplicarii indicelui de corectie?”.

Prin Sentinta civila nr… Tribunalul Gorj – Sectia conflicte de munca si asigurari sociale a admis contestatia, a anulat Decizia de pensie nr. xxxx din 4 iunie 2020, a obligat parata sa emita reclamantei o noua decizie de pensie prin care sa aplice indicele de corectie prevazut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 si sa acorde reclamantei diferentele de pensie rezultate in urma aplicarii indicelui de corectie si pentru perioada 23 aprilie 2015-10 februarie 2020, suma respectiva urmand a fi actualizata cu indicele de inflatie la data platii efective si la care se va calcula dobanda legala incepand cu data scadentei pana la data platii efective a debitului principal.
In motivare, a retinut ca data inscrierii initiale la pensie este cea a inscrierii la pensie pentru limita de varsta, respectiv 23 aprilie 2015, de cand reclamanta beneficiaza de pensie in temeiul Legii nr. 263/2010, fiindu-i aplicate pentru prima oara conditiile de varsta legala de pensionare si stagiu complet de cotizare, prevazute de respectiva lege. A mai apreciat ca in mod gresit parata B a aplicat indicele de corectie luand drept reper in acordarea acestuia data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Deciziei nr. 702/2019 a Curtii Constitutionale, care a indicat sensul constitutional in care trebuie interpretata sintagma “inscrierea initiala la pensie”. De aceea, prima instanta a considerat ca reclamanta era indreptatita la aplicarea indicelui de corectie prevazut de art. 170 din Legea nr. 263/2010, incepand cu data acordarii drepturilor de pensie, 23 aprilie 2015, iar nu de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Apelul

Impotriva acestei sentinte B a declarat apel, aratand ca intimata a beneficiat de revizuirea drepturilor de pensie conform Deciziei nr. 702/2019 a Curtii Constitutionale, incepand cu 10 februarie 2020, sustinand ca de atunci s-ar fi stabilit ca prevederile art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 sunt neconstitutionale. A apreciat ca o atare abordare da eficienta si principiului neretroactivitatii. Totodata, a sustinut ca in mod eronat prima instanta a dispus acordarea diferentelor de pensie peste termenul de prescriptie de trei ani, deoarece s-au incalcat prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 263/2010.
De asemenea, a criticat hotararea si cu privire la actualizarea diferentelor de pensie cu indicele de inflatie la data platii efective, la care se va calcula dobanda legala pana la acelasi moment, sustinandu-se ca nu se poate retine culpa paratei in raport cu aplicarea legii, deoarece decizia Curtii Constitutionale a capatat valentele unui izvor de drept incepand cu 10 februarie 2020 si nu a stabilit o culpa ce revine puterii administrative, ci doar a pronuntat o decizie in interpretarea prevederilor constitutionale, cu atat mai mult cu cat prin acordarea indicelui de corectie petenta a beneficiat si de majorarea cu rata medie anuala a inflatiei.
Or, prima instanta a obligat institutia apelanta sa actualizeze inca o data diferentele de pensie cu rata inflatiei, ceea ce reprezinta o aplicare gresita a prevederilor art. 1.530 din Codul civil, caci diferentele de pensie acordate ca urmare a unei decizii a Curtii Constitutionale nu pot reprezenta un prejudiciu in intelesul acestui text de lege.
In cadrul solutionarii caii de atac s-a dispus sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la chestiunea de drept ce face obiectul prezentei sesizari.
In urma analizarii cauzei, ICCJ a admis sesizarea.

Iata decizia Inaltei Curti:

"Admite sesizarea formulata de Curtea de Apel Craiova – Sectia de litigii de munca si asigurari sociale si, in consecinta, stabileste ca:
In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, data acordarii indicelui de corectie este cea la care stabilirea pensiei a avut loc pentru prima oara in conditiile Legii nr. 263/2010, chiar daca aceasta este anterioara zilei de 10 februarie 2020, cand Decizia nr. 702 din 31 octombrie 2019 pronuntata de Curtea Constitutionala a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96.
Obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila”.

Iata pasaje din decizia instantei supreme, pe care o atasam integral la finalul articolului:

"In dosarul aflat pe rolul instantei de trimitere, in cadrul caruia Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost sesizata, reclamanta a beneficiat de pensie de invaliditate in baza Legii nr. 19/2000, dar a indeplinit conditiile pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 263/2010.
Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, ‘la data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia de invaliditate devine pensie pentru limita de varsta”, iar dispozitiile art. 94 alin. (1) si ale art. 95 alin. (1) din aceeasi lege prevad ca determinarea cuantumului pensiei se realizeaza prin inmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie, punctajul mediu anual realizat de asigurat determinandu-se prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare.
Prevederile art. 170 alin. (1) ale Legii nr. 263/2010 au instituit un indice de corectie care urmeaza sa fie aplicat la punctajul mediu anual pentru persoanele inscrise la pensie incepand cu data intrarii in vigoare a legii in discutie, stabilind si modalitatea in care acest indice se determina.

Expunerea de motive

Chiar daca expunerea de motive la Legea nr. 263/2010 nu reflecta motivele care au justificat aceasta solutie legislativa, ele sunt clarificate in expunerea de motive la Legea nr. 3/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 93 din 14 februarie 2013, in care s-a retinut ca: ‘Articolul 170 din Legea nr. 263/2010 cuprinde reglementari privind stabilirea unui indice de corectie pentru categoriile de pensionari ale caror drepturi au fost stabilite incepand cu 1 ianuarie 2011.Indicele de corectie este determinat in raport cu anumiti indicatori ce urmeaza a fi comunicati de Institutul National de Statistica. Conform legislatiei anterioare, punctajul mediu anual se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale realizate de asigurat in perioada de cotizare la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare. Stagiul complet de cotizare conform legislatiei in vigoare in perioada 1 aprilie 2001-1 ianuarie 2011 era cuprins intre 25-28 de ani pentru femei si intre 30-32 de ani pentru barbati. Conform legislatiei in vigoare, punctajul mediu anual se determina in mod similar, cu precizarea ca stagiul complet de cotizare, conform legislatiei in vigoare, este cuprins intre 28-35 de ani pentru femei si intre 32-35 de ani pentru barbati. Raportand numarul de puncte realizate de asigurat la un stagiu complet de cotizare mai mare rezulta un punctaj mediu anual mai mic si, pe cale de consecinta, un cuantum al pensiei mai mic’.

Indicele de corectie

Asadar, instituirea, prin dispozitiile art. 170 din Legea nr. 263/2010, a indicelui de corectie reprezinta o masura prin care legiuitorul a urmarit sa compenseze consecintele negative asupra cuantumului pensiei pe care conditiile referitoare la stagiul complet de cotizare reglementate de Legea nr. 263/2010 le-au produs, in raport cu cele stabilite de Legea nr. 19/2000.
Intrarea in vigoare a dispozitiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 a avut loc la 1 ianuarie 2013, iar prin acte normative distincte s-au stabilit periodic diferite valori ale indicelui de corectie.
Pornind de la prezumtia de constitutionalitate a acestui text, Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a pronuntat Decizia nr. 71 din 16 octombrie 2017 si Decizia nr. 29 din 14 mai 2018, interpretandu-l dupa cum urmeaza:
In paragrafele 62, 63 si 68 ale considerentelor Deciziei nr. 71 din 16 octombrie 2017 referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile cu privire la urmatoarea chestiune de drept: ‘Daca se aplica, la momentul emiterii deciziei de pensie pentru limita de varsta, indicele de corectie conform art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in contextul emiterii unei decizii de pensionare anticipata sub imperiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, decizie care nu a fost niciodata pusa in plata?’, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 953 din 4 decembrie 2017, Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a retinut urmatoarele:
‘Din interpretarea sistematica si teleologica a textelor de lege mentionate rezulta ca data inscrierii initiale la pensie este cea care rezulta din prima decizie de pensionare anticipata, ca plata acesteia se suspenda pe perioada in care asiguratul se afla in una dintre situatiile prevazute de lege si ca la implinirea varstei de pensionare pentru limita de varsta pensia anticipata se transforma in pensie pentru limita de varsta prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare.
Altfel spus, recalcularea cuantumului pensiei anticipate prin aditionarea altor stagii de cotizare realizate dupa pensionarea anticipata nu conduce la nasterea unui alt drept initial la pensie, ci doar la recalcularea cuantumului acesteia, ca urmare a transformarii pensiei dintr-o categorie in alta. […] in situatiile in care dreptul initial la pensie s-a nascut anterior intrarii in vigoare a dispozitiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010, indicele de corectie nu este aplicabil, fiind fara relevanta juridica nepunerea in plata a deciziei de pensionare sub aspectul stabilirii datei la care s-a nascut dreptul initial la pensie intrucat, potrivit textelor sus-mentionate, a operat doar suspendarea efectelor deciziei de pensionare cu privire la plata drepturilor banesti’.
Iar in paragraful 71 din Decizia nr. 29 din 14 mai 2018 privind pronuntarea unei hotarari prealabile cu privire la interpretarea dispozitiilor art. 170 alin. (1) si (3) din Legea nr. 263/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 568 din 5 iulie 2018, Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis ca ‘nu se poate retine niciun argument pentru care Decizia nr. 71 din 16 octombrie 2017, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, sa nu se aplice in ceea ce priveste modul de interpretare a art. 170 alin. (1) si (3) din Legea nr. 263/2010 tuturor categoriilor de pensii, deci si pensiilor de invaliditate’.

Interpretarea Inaltei Curti

Apreciind ca efectul interpretarii oferite de Inalta Curte de Casatie si Justitie prin deciziile evocate mai sus este acela ca, in masura in care au obtinut o pensie de invaliditate in baza legislatiei anterioare Legii nr. 263/2010, nu mai pot beneficia de acordarea indicelui de corectie prevazut de art. 170 alin. (1) din acest din urma act normativ cu prilejul stabilirii pensiei pentru limita de varsta in conditiile Legii nr. 263/2010, mai multe persoane aflate intr-o asemenea situatie au invocat exceptia de neconstitutionalitate a art. 170 alin. (1) si (3) din Legea nr. 263/2010.

Decizia CCR

Prin Decizia nr. 702 din 31 octombrie 2019, Curtea Constitutionala, notand ca aspectele criticate privesc sintagma ‘la inscrierea initiala la pensie’ din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, a admis exceptia de neconstitutionalitate invocata si a constatat ca sintagma ‘inscrierea initiala ta pensie’ din art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 este constitutionala, in ceea ce priveste beneficiarii pensiilor de invaliditate, in masura in care se interpreteaza in sensul ca se refera la stabilirea pensiei pentru limita de varsta prin aplicarea, pentru prima oara, a conditiilor de varsta legala de pensionare si stagiu complet de cotizare prevazute de Legea nr. 263/2010.
Aceasta din urma decizie a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96 din 10 februarie 2020.
Ca efect al publicarii deciziei instantei de contencios constitutional, instantele au aplicat indicele de corectie, insa au abordat diferit problematica datei de la care acesta urmeaza sa fie acordat.
De aceea, chestiunea de drept supusa dezlegarii impune stabilirea acestui moment, prin evaluarea efectelor deciziei Curtii Constitutionale si stabilirea intinderii lor in timp.

Stagiul de cotizare

Prealabil, trebuie subliniat faptul ca in fundamentarea interpretarii oferite instanta constitutionala a retinut ca autorii exceptiei obtinusera o pensie de invaliditate in baza Legii nr. 19/2000, dar au indeplinit conditiile pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta ulterior intrarii in vigoare a Legii nr. 263/2010, fiind supusi conditiilor de stagiu complet de cotizare prevazute de aceasta lege, si deci ca nu au beneficiat de aplicarea indicelui de corectie prevazut de art. 170 din Legea nr. 263/2010, intrucat inscrierea lor initiala la pensie s-a facut potrivit legislatiei anterioare, care nu reglementa un astfel de beneficiu.
Astfel, Curtea Constitutionala a constatat ca se creeaza o diferenta de tratament juridic intre persoanele care au obtinut initial o pensie de invaliditate potrivit Legii nr. 19/2000 in raport cu persoanele care au obtinut acelasi tip de pensie in temeiul Legii nr. 263/2010, din perspectiva conditiilor de calcul al pensiei pentru limita de varsta stabilita, care se acorda, in ambele situatii, in conditiile Legii nr. 263/2010.
Notand ca, in jurisprudenta sa, a statuat in mod constant ca situatiile in care se afla anumite categorii de persoane trebuie sa difere in esenta pentru a justifica deosebirea de tratament juridic, iar aceasta deosebire de tratament trebuie sa se bazeze pe un criteriu obiectiv si rational, evocand si reperele instituite de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in problematica discriminarii, Curtea Constitutionala a analizat daca a existat un scop legitim pentru instituirea unui tratament juridic distinct si daca se poate constata un raport rezonabil de proportionalitate intre mijloacele folosite si scopul urmarit.

Aplicarea indicelui de corectie

Reiterand ca reglementarea art. 170 din Legea nr. 263/2010 privitoare la aplicarea unui indice de corectie s-a realizat ca o masura compensatorie pentru persoanele care se pensioneaza in temeiul acestei legi in raport cu cele care s-au pensionat in temeiul Legii nr. 19/2000, care au beneficiat de conditii mai favorabile, existand, prin urmare, o justificare obiectiva a faptului ca acest indice de corectie nu se aplica si persoanelor aflate in ultima ipoteza, Curtea a observat ca, in ceea ce priveste situatia persoanelor care au obtinut o pensie de invaliditate in temeiul Legii nr. 19/2000, dar au indeplinit conditiile pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 263/2010, ratiunile mai sus amintite nu isi pastreaza valabilitatea, intrucat, in primul rand, acordarea pensiei de invaliditate este justificata de aparitia unor elemente obiective, aleatorii, care au produs efecte negative asupra capacitatii de munca a persoanei in cauza si care nu sunt supuse vointei ori alegerii asiguratului, iar, in al doilea rand, la data stabilirii pensiei pentru limita de varsta, potrivit Legii nr. 263/2010, atat pentru persoanele care au obtinut pensie de invaliditate in temeiul Legii nr. 19/2000, cat si pentru cele care au obtinut acelasi tip de pensie in temeiul Legii nr. 263/2010, se va avea in vedere stagiul complet de cotizare prevazut de aceasta din urma lege.

Excluderea nu este justificata

Asa fiind, persoanele care au obtinut pensie de invaliditate potrivit legislatiei anterioare nu beneficiaza de niciun avantaj obtinut in temeiul Legii nr. 19/2000, astfel incat a apreciat ca excluderea acestora de la aplicarea indicelui de corectie prevazut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 nu este justificata in mod obiectiv si rational.
In considerarea argumentelor expuse, Curtea Constitutionala a pronuntat o decizie interpretativa, prin care a constatat ca, in ceea ce priveste persoanele care au obtinut pensie de invaliditate in temeiul Legii nr. 19/2000, interpretarea sintagmei ‘la inscrierea initiala la pensie’, cuprinsa in continutul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, in sensul ca acestora nu li se acorda indicele de corectie prevazut la alin. (1) al aceluiasi articol de lege cu prilejul stabilirii pensiei pentru limita de varsta in conditiile de stagiu de cotizare si varsta legala de pensionare prevazute de Legea nr. 263/2010, creeaza un tratament juridic diferit, care nu este sustinut de o justificare obiectiva si rezonabila, fiind contrar prevederilor constitutionale care consacra egalitatea in drepturi a cetatenilor.
Prin urmare, a apreciat ca aceasta sintagma legala este constitutionala doar in masura in care se interpreteaza ca pentru persoanele care au obtinut pensie de invaliditate potrivit Legii nr. 19/2000 inscrierea initiala la pensie se refera la momentul cand stabilirea pensiei a avut loc pentru prima oara in conditiile Legii nr. 263/2010, respectiv atunci cand a fost acordata pensia pentru limita de varsta.
Asadar, Decizia nr. 702 din 31 octombrie 2019 a aratat intelesul constitutional al sintagmei ‘la inscrierea initiala la pensie’, cuprinsa in continutul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010.
In consecinta, textul urmeaza sa fie aplicat de instantele de judecata numai in acest sens, intrucat, potrivit art. 518 si art. 521 alin. (4) din Codul de procedura civila, deciziile de unificare a jurisprudentei isi inceteaza aplicabilitatea la data modificarii, abrogarii sau constatarii neconstitutionalitatii dispozitiei interpretate.

Decizie interpretativa

Pentru identitate de ratiune, si in cazul in care, printr-o decizie interpretativa, Curtea Constitutionala, fara a constata neconstitutionalitatea unui text legal, ii stabileste sensul care corespunde Legii fundamentale, o decizie de unificare a practicii care a interpretat in sens opus acelasi text (chiar daca in considerarea altor argumente decat cele avute in vedere de instanta de contencios constitutional) nu mai poate produce niciun efect.
Potrivit art. 147 alin. (4) din Constitutia Romaniei, de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, deciziile Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor.
Prin urmare, de la 10 februarie 2020, cand Decizia nr. 702 din 31 octombrie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96, instantele de judecata urmau sa aplice dispozitiile art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 numai in intelesul lor constitutional.
Aceasta data marcheaza doar momentul de la care instantele erau obligate sa procedeze altfel.
Ea nu reprezinta insa reperul temporal in functie de care, in cazuri similare celui aflat pe rolul instantei de trimitere, instantele urmau sa aplice indicele de corectie prevazut de art. 170 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, deoarece producerea efectelor deciziilor Curtii Constitutionale pentru viitor nu este legata, in mod automat, de data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Se cuvine subliniat ca decizia de interpretare a unei norme legale face corp comun cu textul interpretat, in al carui continut este integrata.

Lamurirea chestiunii de drept

De aceea, chestiunea de drept a carei lamurire se solicita pune in realitate problema producerii in timp a efectelor Deciziei nr. 702 din 31 octombrie 2019 a Curtii Constitutionale, cu alte cuvinte, a campului ei de aplicare.
Este util de notat ca instanta constitutionala nu a indicat, in cuprinsul deciziei sale, modalitatea in care aceasta va fi aplicata.
In aceste conditii, instantele investite au stabilit intinderea efectelor deciziei interpretative, iar examenul jurisprudential a evidentiat posibilitatea aparitiei unei practici neunitare consistente, Inaltei Curti de Casatie si Justitie revenindu-i, potrivit art. 126 alin. (3) din Constitutia Romaniei, rolul de a asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii.
Pentru a nu aduce atingere principiului constitutional al neretroactivitatii, in ceea ce priveste modalitatea in care se repercuteaza, in timp, efectele deciziilor Curtii Constitutionale, Legea fundamentala prevede ca ele se produc numai ex nunc.
Daca situatiile trecute (facta praeterita) scapa, ca regula, de sub puterea efectelor unor asemenea decizii, situatiile viitoare (facta futura) in mod neindoielnic se vor afla sub incidenta lor.
Insa, daca s-ar aplica numai raporturilor juridice care urmeaza a se naste, adica unora ipotetice, decizia pronuntata asupra unei exceptii de neconstitutionalitate ar fi doar un instrument abstract, pierzandu-si caracterul esentialmente concret si util.
De aceea, si situatiile in curs de desfasurare (facta pendentia) cad sub influenta efectelor unor astfel de decizii, intrucat in cazul celor din urma dreptul nu a fost validat, in mod definitiv, pana la momentul publicarii deciziei Curtii Constitutionale.
De altfel, in afara dispozitiilor art. 147 alin. (4) din Constitutia Romaniei, instantele care au apreciat ca ziua de 10 februarie 2020, cand Decizia nr. 702 din 31 octombrie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96, constituia si momentul de la care urmau sa aplice indicele de corectie nu au prezentat niciun alt argument pentru care, anterior publicarii, au pastrat interpretarea neconstitutionala a normei.
Prin urmare, daca prin dispozitiile art. 170 din Legea nr. 263/2010 s-a instituit dreptul la aplicarea indicelui de corectie, cererea de revizuire a pensiei in raport cu acesta, formulata de pensionarii ale caror pensii de invaliditate au devenit pensii pentru limita de varsta si stagiu complet de cotizare conform Legii nr. 263/2010, nu le poate fi refuzata prin mentinerea pana la 10 februarie 2020 a unei interpretari statuate deja ca fiind una neconstitutionala, ipoteza contrara conducand practic la aplicarea textului intr-o forma afectata de viciul de neconstitutionalitate”.

*Citi aici integral decizia Inaltei Curti

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani