Grid star
criptomonede

ROMANIA REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA PLATFORMELOR DE EXCHANGE CRIPTO – Acestea vor fi obligate sa tina un registru electronic al tranzactiilor, clientilor si IP-urilor care acceseaza platforma (Document)

Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat un proiect de hotarare de Guvern care reglementeaza, pe langa altele, si sectorul cripto din Romania. Astfel, exchange-urile de criptomonede – definite ca furnizori de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare - si furnizorii de portofele digitale vor avea nevoie de autorizatie din partea MFP, prin Comisia de autorizare a activitatii de schimb valutar.

Gilda Popa

Autoritatile romane de reglementare stabilesc, prin propunerea legislativa, etapele pe care trebuie sa le parcurga o platforma de exchange cripto pentru a functiona legal in Romania, dar si faptele ce constituie contraventii, sanctiunile aplicabile acestora precum si organele cu atributii de constatare si sanctionare in domeniu.

Conditiile pentru autorizare sau inregistrare a platformelor de exchange cripto in Romania

Proiectul de hotarare stabileste care sunt conditiile generale si specifice pentru ca o platforma cripto sa fie inregistrata si sa functioneze legal in Romania.

Iata care sunt conditiile generale:

 • detinerea unei platforme digitale cu acces la distanta pentru furnizarea de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare si/sau de portofele digitale conectata la cel putin un domeniu de internet inregistrat in Romania;
 • serverul cu platforma digitala cu acces la distanta sa fie amplasat pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul unui stat membru;
 • detinerea a cel putin unui cont bancar in monede fiduciare prin care isi desfasoara operatiunile, deschis in Romania.

Intre conditiile specifice pentru autorizarea persoanei juridice romane se numara:

 • detinerea ca obiect de activitate a codului CAEN 6499 - Alte intermedieri financiare;

 • activitatea de furnizare de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare si/sau de furnizare de portofele digitale pe teritoriul Romaniei se desfasoara prin intermediul sistemului informatic al entitatii care contine cel putin un sistem de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare, un sistem de evaluare si gestionare a riscurilor de spalare a banilor si de finantare a terorismului, de inregistrare, de identificare, de evaluare si monitorizare a clientilor, in functie de risc, in baza actelor de identitate/de inmatriculare ale acestora, precum si un sistem pentru pastrarea informatiilor privind: fiecare operatiune de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare, fiecare comision, precum si fiecare plata/incasare facuta in monede fiduciare si/sau in monede virtuale, in/din conturile si/sau portofelele digitale ale clientilor;
 • entitatea, reprezentantii legali, administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii entitatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, persoanele care detin o functie de conducere in cadrul entitatii si persoanele care sunt beneficiarii reali ai acestor entitati, astfel cum sunt definiti la art. 4 din Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, nu au fost condamnati pe plan intern sau international, pentru infractiuni de evaziune fiscala, privind regimul vamal, de spalare a banilor sau de finantare a terorismului, precum si pentru cele prevazute de art. 47 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 • persoanele care detin o functie de conducere in cadrul entitatii si persoanele care sunt beneficiarii reali ai acesteia, astfel cum sunt definiti la art. 4 din Legea nr. 129/2019 cu modificarile si completarile ulterioare, sunt persoane potrivite si competente, care pot proteja entitatea impotriva utilizarii sale abuzive in scopuri infractionale, in sensul ca detin cunostintele necesare in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului si au o buna reputatie profesionala si morala;

 • entitatea nu inregistreaza obligatii de plata restante, astfel cum sunt acestea definite in Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, administrate de catre organul fiscal central sau datorate bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale.
 • Certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata restante administrate de catre organul fiscal central se solicita organului fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Procedura reglementata prin acest act normativ se aplica tuturor situatiilor in care Comisia are competenta de autorizare;
 • entitatea a obtinut avizul tehnic al Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei.

Obligatiile furnizorilor de servicii de exchange cripto-fiat in Romania

De asemenea, actul normativ reglementeaza obligatiile pe care le au entitatile autorizate/inregistrate sa desfasoare activitati de furnizare de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare si de portofele digitale, intre care se numara:

 • sa afiseze in mod vizibil pe pagina de internet unde entitatea isi desfasoara activitatea de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare listele cursurilor de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare, comisionul practicat, daca acesta exista, precum si autorizatia sau certificatul de inregistrare;
 • sa solicite datele de identificare ale clientului prevazute in documentele care atesta identitatea persoanei fizice, respectiv in actul de infiintare al persoanei juridice sau al entitatii fara personalitate juridica, la crearea unui portofel digital;
 • sa tina un registru electronic al detinatorilor de portofele electronice, al tranzactiilor in care vor fi evidentiate cumpararile si vanzarile de monede virtuale, pe tipuri de monede virtuale si sumele platite/incasate sau, dupa caz, transferate, asociate cu informatiile de identificare ale tuturor clientilor care acceseaza platforma digitala cu acces la distanta precum si date privind localizarea geografica a adresei IP a clientului;
 • sa notifice Comisia daca intervin modificari cu privire la datele de contact, sediul social/sediului declarat, reprezentantii legali, reprezentantul autorizat, imputernicitii, administratorii, beneficiarii reali, persoanele care detin functii de conducere, actionarii semnificativi sau asociatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ;
 • sa notifice clientii si Comisia, in situatia in care decid sa isi suspende sau sa inceteze activitatea.

Situatiile in care Comisia poate dispune suspendarea autorizatiei

Actul normativ stabileste si care sunt situatiile in care Comisia poate dispune suspendarea autorizatiei sau a certificatului de inregistrare, intre care se regasesc:

 • neanuntarea suspendarii temporare a activitatii si respectiv a reluarii acesteia;
 • neafisarea in mod vizibil pe pagina de internet unde entitatea isi desfasoara activitatea de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare a listelor cursurilor de schimb de vanzare/cumparare intre monede virtuale si monede fiduciare, a comisionului practicat, daca exista, precum si a autorizatiei sau a certificatului de inregistrare;

Situatiile in care Comisia poate dispune revocarea autorizatiei

Proiectul de Hotarare enumera, de asemenea, si situatiile in care Comisia poate dispune revocarea autorizatiei sau a certificatului de inregistrare, intre care se regasesc:

 • furnizarea de informatii incomplete sau inexacte care, daca ar fi fost cunoscute, ar fi condus la neacordarea autorizatiei sau certificatului de inregistrare;
 • neindeplinirea de catre entitatea cu domiciliul fiscal in Romania, a obligatiilor de plata fata de bugetul general consolidat, cu o intarziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligatiile respective sunt scadente sau de la termenul de plata prevazut de lege;
 • entitatea a fost condamnata, pe plan intern sau international, pentru infractiuni de evaziune fiscala, privind regimul vamal, de spalare a banilor sau de finantare a terorismului.

Furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice — furnizorii de servicii internet, de servicii de telefonie fixa sau mobila, furnizorii de servicii radio sau TV si de servicii prin cablu sunt obligati sa respecte deciziile Comisiei referitoare la restrictionarea accesului catre site-urile furnizorilor de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare si ale furnizorilor de servicii de portofele digitale neautorizati/neinregistrati in Romania, precum si a celor referitoare la reclama si publicitatea acestor tipuri de servicii oferite de furnizorii de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare si de furnizorii de portofele digitale neautorizati / neinregistrati in Romania.

*Cititi aici proiectul

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani