Grid star
eveniment

S-A DECIS VALOAREA BURSELOR – Vedeti sumele acordate pentru anul scolar 2023-2024. Banii nu se impoziteaza

Statul a decis cati bani vor primi elevii. Legea 198/2023 a invatamantului preuniversitar stabileste cuantumul burselor pentru anul scolar 2023-2024, care se aplica din septembrie. Valoarea lor minima va fi stabilita prin ordin al ministrului Educatiei, la propunerea Consiliului National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar, cu exceptia anului scolar care urmeaza. Banii nu sunt impozabili.

Astfel, pentru anul scolar 2023-2024, cuantumul minim al burselor este:

a) bursa de merit - 450 lei/luna;

b) bursa sociala - 300 lei/luna;

c) bursa tehnologica - 300 lei/luna.

Bursa de merit reprezinta o forma de stimulare a performantei elevilor, iar bursa sociala reprezinta o forma de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri vulnerabile sau cu situatii medicale speciale, prevazute in metodologia-cadru, in vederea sustinerii participarii la activitatile didactice si a prevenirii abandonului scolar.

Se acorda burse sociale si elevilor minori, respectiv celor in risc de excluziune sociala, neangajati pe piata muncii si inscrisi in formele de invatamant cu frecventa redusa sau in programele educationale de tip "A doua sansa“. Potrivit legii, bursele sociale se acorda in baza unor conditii privind venitul mediu net pe membru de familie, supus impozitului pe venit. Bursa tehnologica reprezinta o forma de stimulare a elevilor care urmeaza invatamantul tehnologic.

Bani pentru premianti

Pentru stimularea excelentei, elevii beneficiaza de burse de excelenta olimpica I si II, acestea fiind alocate in functie de distinctiile primite:

a) bursa de excelenta olimpica I se acorda elevilor care obtin distinctii, respectiv premiile I, II, III si mentiune, la olimpiadele scolare internationale, respectiv campionatele sportive scolare internationale recunoscute de Ministerul Educatiei si la Jocurile Olimpice in parteneriat cu Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Bursele de excelenta olimpica I se acorda lunar elevilor de gimnaziu si liceu, pe intreaga durata a anului scolar urmator obtinerii distinctiei. Prin exceptie, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu in cuantum egal cu valoarea cumulata a bursei pentru un an scolar;

b) bursa de excelenta olimpica II se acorda elevilor care obtin distinctii, respectiv premiile I, II si III la olimpiadele scolare nationale organizate si finantate de Ministerul Educatiei. Bursele de excelenta olimpica II se acorda lunar elevilor de gimnaziu si liceu, pe intreaga durata a anului scolar urmator obtinerii distinctiei. Prin exceptie, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu in cuantum egal cu valoarea cumulata a bursei pentru un an scolar.

Prevederi pentru invatamantul particular

De asemenea, elevii din unitatile de invatamant preuniversitar particular si confesional beneficiaza, de la bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, de:

a) burse de excelenta olimpica I si II;

b) burse sociale, daca sunt scolarizati fara taxe;

c) burse tehnologice, daca se incadreaza in specializarile si conditiile stabilite prin metodologia-cadru.

Cuantumul burselor de excelenta

Cuantumul lunar al burselor de excelenta olimpica I/ internationala si II/nationala este diferentiat in functie de nivelul distinctiei obtinute, dupa cum urmeaza:

a) pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic international reprezinta echivalentul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la data acordarii acesteia;

b) pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic international reprezinta echivalentul a 75% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata la data acordarii acesteia;

c) pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic international reprezinta echivalentul a 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata la data acordarii acesteia;

d) pentru mentiune, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic international reprezinta echivalentul a 25% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata la data acordarii acesteia;

e) bursa de excelenta olimpica II/nationala este in cuantum de 700 lei/luna si poate fi actualizat, anual, prin hotarare a Guvernului, initiata de ministerul Educatiei, la propunerea CNFIP.

Numai 10 la purtare

Elevul care nu a obtinut media 10 la purtare la finalul anului scolar pierde bursa de merit in anul scolar urmator. Legea mai prevede ca mamele minore reintegrate intr-o unitate de invatamant beneficiaza de o bursa lunara in cuantum de 700 de lei, pe perioada desfasurarii activitatilor didactice, cu conditia frecventarii orelor de curs.

Sumele alocate pentru bursele elevilor sunt neimpozabile si nu sunt luate in considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obtinerea venitului minim garantat, precum si pentru alte beneficii sociale.

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani