Grid star
punguta cu doi bani

Statul vinde un hotel cu 15 milioane de lei

CFR Marfa scoate la licitatie Hotelul Express din Predeal. Pretul de ofertare: 15 milioane de lei.

Potrivit CFR, activul este grevat de sechestru ANAF. "Valorificarea prin ‘intelegerea partilor’ a bunurilor se va face dupa modelul ‘asa cum sunt, acolo unde sunt’. Data limita de depunere oferta este 22 decembrie 2023, ora 12:00", anunta compania.

Odata cu oferta de pret se vor transmite:

- modalitatea si termenul de plata propus;

- declaratie data de catre ofertant conform careia a luat la cunostinta de starea obiectului supus procedurii si nu are obiectiuni asupra starii acestuia – (autentic /sub semnatura privata);

- declaratie data de catre ofertant privind obligativitatea mentinerii pretului ofertat pana la data de 31.12.2024;

- imputernicirea legalizata a persoanei care il reprezinta pe ofertant (daca e cazul), copie dupa CI;

- pentru persoane juridice romane, copie CUI si certificat constatator eliberat de ONRC nu mai vechi de 30 de zile;

- pentru persoanele juridice straine, act de inmatriculare tradus in limba romana;

- pentru persoanele fizice romane, copie CI;

- pentru persoanele fizice straine, copie pasaport;

- declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul; (autentic /sub semnatura privata);

- in toate cazurile, se va prezenta o dovada emisa de organul fiscal din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are obligatii fiscale restante la bugetul de stat si bugetul local;

- consimtamantul GDPR.

Ofertantului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale referitoare la: obligatii mediu, conservare patrimoniu, etc. Cumparatorul isi asuma riscul privind starea activului, toate cheltuielile legate de transferul dreptului de proprietate vor reveni cumparatorului.

"In urma inregistrarii ofertelor primite si a documentelor care le insotesc, acestea vor fi transmise la ANAF pentru analizarea acestora, urmand ca decizia acestuia sa fie transmisa ulterior. In situatia in care exista mai multe oferte primite cu valori mai mari decat pretul minim de evaluare mentionat in anexa prezentului anunt, iar ofertantul cu preturile cele mai mari nu achita activul care face obiectul procedurii si nu semneaza contractul de vanzare-cumparare, urmatoarea oferta devine eligibila. Transferul dreptului de proprietate se va realiza dupa primirea deciziei ANAF si plata in integralitate a pretului in contul indicat de catre ANAF”, precizeaza CFR.

Nota: Aceasta rubrica este destinata zvonurilor. Luati informatiile ca atare!

 

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani