Grid star
eveniment

A INCEPUT DISTRIBUIREA CARDURILOR DE ENERGIE – Platile se fac din 20 februarie. Tot ce trebuie sa stiti despre utilizarea voucherelor pentru a beneficia de ajutorul de stat la incalzire

A inceput distribuirea cardurilor de energie, operatiunea fiind demarata miercuri, 1 februarie 2023. Distributia pentru transa I are loc intre 1-28 februarie, iar platile se vor putea efectua de la 20 februarie.

Voucherele se vor putea utiliza pana la 31 decembrie 2023, iar din bugetul de 4 miliarde de lei vor fi sprijinite 4 milioane de persoane din medii vulnerabile din Romania.

-Pentru transa I – valoare de 700 lei in perioada 20.02.2023 – 30.06.2023;
-Pentru transa II – valoare de 700 lei in perioada septembrie 2023 – 31.12.2023.
 
Potentialii beneficiari vor fi instiintati daca s-au descoperit situatii care ii fac neeligibili. In acest caz, ei pot suna la 0319966, numarul de call center-ul pentru care Posta a mobilizat peste 50 de angajati, unde vor primi informatii suplimentare si vor fi indrumati, daca situatia poate fi corectata.
Bugetul masurii pentru acordarea sprijinului necesar populatiei vulnerabile pentru compensarea pretului la energie cu finantare din fonduri externe nerambursabile, acordata prin intermediul cardurilor de energie a fost stabilit la suma de 4.000.000 mii lei si are ca sursa de finantare fonduri externe nerambursabile.

 Iata cele mai frecvente intrebari adresate pe tema cardurilor de energie, si raspunsurile ministerului Investitiilor:

Cine beneficiaza de acest ajutor?

-pensionarii cu varsta egala sau mai mare de 60 de ani si ale caror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum si pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de varsta si ale caror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
-persoanele – copii si adulti – incadrate in grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale caror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
-familiile beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei;
-familiile si persoanele singure care au stabilit dreptul la venit minim garantat.
Venitul net per coabitant, la nivelul unui loc de consum, nu trebuie sa depaseasca 2.000 lei.

Cum se stabilesc listele finale cu beneficiari?

Procedura de stabilire a listelor cuprinde urmatoarele etape:
-Se stabileste lista potentialilor beneficiari care se incadreaza in categoriile stabilite in ordonanta;
-Se verifica veniturile acestora;
-Se verifica numarul de locuitori pentru fiecare punct de consum;
-Se verifica media venitului pentru fiecare loc de consum, pentru a vedea daca se depaseste pragul de 2.000 de lei.

Care este procedura de acordare?

Platile din ajutorul pentru incalzire se fac prin servicii de mandat postal prin una din urmatoarele modalitati:
-Direct la postas de care apartine beneficiarul ajutorului de incalzire;
-Direct la oficiul postal in raza caruia isi are domiciliul beneficiarul;
-Prin servicii electronice de mandat postal;
La fiecare plata se poate vizualiza soldul contului beneficiarului.
La 1 ianuarie 2024, toate cardurile isi inceteaza valabilitatea, indiferent de sumele ramase neutilizate. Cardurile alocate ambelor transe se pot folosi pana la 31 decembrie 2023 inclusiv. Sprijinul nu poate fi utilizat in afara termenului de valabilitate prevazut.

Care sunt actele necesare pentru plata?

-Cardul de energie (primit prin Posta Romana);
-Actul de identitate al beneficiarului (sau document de imputernicire si actul de identitate al imputernicitului);
-Factura (curenta sau restanta) ori alt document justificativ (instiintare de plata din partea furnizorului SAU certificat de validare a datoriei din partea asociatiei de proprietari/locatari, in cazul platii incalzirii in sistem centralizat de termoficare);
-Daca beneficiarul are alt domiciliu decat cel scris pe cardul de energie: contractul de furnizare a energiei la domiciliul declarat + declaratie pe proprie raspundere a beneficiarului, ca utilizeaza ajutorul pentru domiciliul la care locuieste.

Ce este certificatul de validare a datoriei?

Este un document emis de asociatia de proprietari/locatari, pentru a certifica datoria curenta sau restanta a beneficiarului de sprijin fata de asociatia de proprietari/locatari, rezultata din furnizarea de energie termica in sistem centralizat. Asociatiile de proprietari/locatari vor incheia protocoale de colaborare cu Posta Romana pentru a comunica conturile bancare si orice alte date necesare pentru virarea sumelor aferente mandatelor postale emise prin utilizarea cardurilor de energie.
Beneficiarii de carduri care sunt racordati la alimentarea cu energie termica in regim centralizat, trebuie sa solicite eliberarea acestui card de catre Asociatia de proprietari unde este inscris. Dupa ce il primesc, pentru a achita factura la energie termica, trebuie sa il prezinte postasului/oficiantului postal impreuna cu cartea de identitate si cardul de energie.
Certificatele de validare a datoriilor se emit in doua exemplare, din care un exemplar se pastreaza la asociatia de proprietari/locatari emitenta, iar cel de-al doilea exemplar se pastreaza la Posta Romana.

Cum se efectueaza plata?

La orice subunitate a Postei Romane, online (click aici pentru a citi) sau la postasul care a sosit la domiciliul beneficiarului. Se completeaza plata prin mandat postal, catre contul furnizorului de energie (ori al asociatiei de proprietari/locatari).
Se primeste dovada platii, pe care este scrisa suma ramasa dupa efectuarea platii, valoarea platii/platilor efectuate si furnizorul/furnizorii catre care s-a efectuat plata.

Pot retrage numerar de pe carduri?

Nu exista aceasta posibilitate. Scopul exclusiv pentru care pot fi acordate cardurile este pentru achitarea facturilor la energie. Cardul nu poate fi vandut ori donat. Orice incercare de vanzare anuleaza cardul si atrage o amenda contraventionala intre 42.000-60.000 lei. Plata altor produse/servicii decat cele pentru care este destinat cardul se pedepseste cu amenda contraventionala intre 4.500-6.000 lei.

Cum pot vizualiza soldul la ajutorul pentru incalzire?

Soldul se poate interoga in doua modalitati:
-Prin dovada serviciilor de mandat postal care are inscris soldul dupa fiecare plata efectuata de beneficiarul ajutorului de sprijin;
-Prin accesarea paginii de internet a CN POSTA ROMANA pentru afisarea electronica a acestui sold.

 Ce este declaratia pe proprie raspundere si in ce situatie se utilizeaza?

Este un document ce trebuie completat de potentialul beneficiar in situatia in care nu se poate stabili cati oameni stau la acelasi punct de consum.
Sunt situatii in care beneficiarii nu au nomenclatorul stradal trecut in cartea de identitate (figureaza mai multi la aceeasi adresa). In aceasta situatie, ei trebuie sa completeze o declaratie pe propria raspundere prin care spun cati locuiesc efectiv la punctul de consum.
Posta distribuie declaratiile pentru toate acesti situatii identificate la momentul intocmirii listelor cu beneficiari si sa le preia in maxim 3 zile, pentru ca apoi sa se recalculeze media veniturilor si sa se actualizeze listele.

Ce este ancheta sociala si in ce situatie este necesara?

Pot fi situatii in care la un loc de consum sunt luate in calcul veniturile unei persoane care nu mai locuieste acolo (dar figureaza asa in acte) si nici nu se poate face radierea acestor colocatari de la adresa de domiciliu.
In acest caz, potentialul beneficiar poate sa solicite o ancheta sociala la primarie, care sa stabileasca numarul si persoanele care locuiesc in fapt la locul de consum. Rezultatul se transmite la Posta, iar ulterior se actualizeaza lista.
Textul OUG nr. 166/2022 privind unele masuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea pretului la energie, suportat partial din fonduri externe nerambursabile, este disponibil aici: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/262296.

Cum pot deconta facturile pentru cumparare lemne de foc pe care le-am achitat in numerar?

Facturile pentru lemne de foc care au fost cumparate incepand cu luna august 2022 pot fi decontate in numerar de la postasi sau de la oficiile postale dupa caz pe baza documentelor doveditoare, respectiv factura si chitanta/ordin de plata pentru achitarea acestora s.a.m.d. Documentele justificative care insotesc factura sau dupa caz documentul de plata sunt cardul de energie si actul de identitate.
Daca facturile sau dupa caz documentele de plata nu mai exista sau au fost pierdute de beneficiar se accepta duplicat dupa acestea. Duplicatul facturii de energie si a documentelor de plata se elibereaza de catre furnizorul de material lemnos.
 

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani