Grid star
companii

ACTIUNILE ELECTROPUTERE, RETRASE DE LA TRANZACTIONARE – Decizia ASF: “Radierea din evidentele ASF, avand in vedere finalizarea procedurii de retragere a actionarilor”

Actiunile societatii Electroputere au fost retrase de la tranzactionare. Decizia a fost luata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

Concret, in sedinta de miercuri, 8 decembrie 2021, Consiliul ASF a aprobat retragerea de la tranzactionare a actiunilor emise de societatea Electroputere S.A. Craiova. De asemenea, ASF a dispus radierea din evidentele Autoritatii, avand in vedere finalizarea procedurii de retragere a actionarilor in conformitate cu art. 44 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Iata comunicatul ASF privind masurile adoptate de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara:

Bucuresti, 8 decembrie 2021 – In cadrul sedintei de astazi, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a adoptat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de capital si pensii private, dupa cum urmeaza:

A) Reglementare

Proiectul de Regulament pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile);

Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 16/2014 privind veniturile Autoritatii de Supraveghere Financiara (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei);

Proiectul de Norma pentru aplicarea Ghidului ESMA privind comunicarile publicitare in temeiul Regulamentului (UE) 2019/1156 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2019 privind facilitarea distributiei transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 si (UE) nr. 1286/2014 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile);

Norma privind asigurarile de garantii (norma va fi transmisa, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei).

B) Autorizare

Autorizarea domnului Moroianu Nicolae in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SSIF Swiss Capital S.A.;

Autorizarea domnului Gabriel Purice in calitate de director al SSIF Bursa Romana de Marfuri S.A. (Romanian Commodities Exchange);

Autorizarea domnului Ibrahim Tankut Eren in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Aegon Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Bursei de Valori Bucuresti S.A.;

Aprobarea prelungirii cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de catre actualul auditor financiar Mazars Romania S.R.L. a situatiilor financiare ale S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. pentru anii 2022 si 2023;

Aprobarea solicitarii Roca Management S.R.L. de inregistrare in calitate de Administrator de Fonduri de Investitii Alternative (A.F.I.A.) si inscriere in Registrul A.S.F. in calitate de A.F.I.A. inregistrat;

Aprobarea prospectului UE pentru crestere aferent ofertei publice primare initiale de vanzare de actiuni emise de societatea ABN Systems International S.A. Bucuresti, care va fi derulata in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.;

Aprobarea retragerii de la tranzactionare a actiunilor emise de societatea Electroputere S.A. Craiova si radierea din evidentele A.S.F., avand in vedere finalizarea procedurii de retragere a actionarilor in conformitate cu art. 44 din Legea nr. 24/2017;

Aplicarea exceptiei de la obligatia de raportare, in baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), in cazul contractelor cu derivate extrabursiere, incheiate intragrup de Leoni Wiring Systems Arad S.R.L., Leoni Wiring Systems Pitesti S.R.L. si Leoni Wiring Systems RO S.R.L. cu societatea Leoni AG;

Aprobarea societatii Allianz Holding eins GmbH ca actionar semnificativ direct la societatea Allianz - Tiriac Asigurari S.A.;

Aprobarea avizarii modificarii Actului constitutiv ca urmare a majorarii capitalului social la societatea German Romanian Assurance S.A.;

Aprobarea modificarilor aduse Actului constitutiv al societatii Maxygo Broker de Asigurare S.R.L. referitoare la completarea obiectului de activitate secundara”.

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani