Grid star
eveniment

AMANAREA RATELOR BANCARE – Ordonanta a fost aprobata. Prevederile (Document)

Guvernul Ciuca are pe ordinea de zi a sedintei de miercuri, 29 iunie 2002, Ordonanta de Urgenta privind amanarea ratelor la banca.

Potrivit proiectului, obligatia de plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor, reprezentand rate de capital, dobanzi si comisioane, acordate debitorilor de catre creditori pana la data de 30 aprilie 2022, se suspenda la cererea debitorului pentru o perioada cuprinsa intre o luna si 9 luni.

Debitorii pot beneficia o singura data de suspendarea obligatiilor de plata pentru fiecare imprumut, Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta facilitatile de credit revolving, inclusiv cele de tipul cardurilor de credit, a descoperitului de cont si a liniilor de credit acordate debitorilor persoane fizice si debitorilor persoane juridice.
Pentru debitorii persoane fizice pentru care prelungirea maturitatii creditelor depaseste limita de varsta prevazuta prin reglementarile creditorilor, acestia procedeaza la restructurarea creditelor cu incadrarea in limita de varsta.

Dobanda si comisioanele

Dobanda datorata de debitori corespunzatoare sumelor scadente a caror plata este suspendata se capitalizeaza la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plateste esalonat pe durata ramasa pana la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare. Comisioanele amanate la plata, in sold la finele perioadei de suspendare, se platesc conform graficului revizuit, ulterior perioadei de suspendare.
Proiectul stabileste capitalizarea dobanzii la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare, singura exceptie prevazuta fiind pentru dobanzile amanate la plata aferente creditelor ipotecare acordate persoanelor fizice prin programul Noua Casa, cu modificarile si completarile ulterioare aduse programului. In acest caz, dobanda aferenta perioadei de suspendare reprezinta o creanta distincta, careia i se aplica o dobanda de 0% si pentru care statul, prin Ministerul Finantelor, acorda creditorilor o garantie pentru riscul de neplata.

Conditiile puse

Pentru debitorii persoane juridice se prevede prezentarea unei declaratii pe propria raspundere :
-privind afectarea, in sensul scaderii, cu minimum 25%, a mediei rezultatelor lunare pe ultimele 3 luni anterioare solicitarii suspendarii obligatiilor de plata comparativ cu perioada similara a anului 2021. In situatia debitorilor care nu au o perioada similara de raportare in anul 2021, fiind infiintati cu mai putin de 1 an in urma, analiza se va realiza prin raportare la media rezultatelor de la infiintare;
-privind angajamentul de a nu distribui/plati dividende si de a nu acorda sau rambursa credite catre actionari pe perioada aplicarii facilitatii de amanare la plata cu exceptia intreprinderilor publice asa cum sunt definite in Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-privind faptul ca nu inregistreaza un nivel al activului net sub nivelul unei valori egale cu jumatate din capitalul social.
De asemenea, creditorii trebuie sa se asigure ca respectivii debitori nu au inregistrat incidente de plata la Centrala Incidentelor de Plati in legatura cu bilete la ordin sau cecuri, in ultimele sase luni anterioare datei solicitarii, precum si ca nu inregistreaza un nivel al activului net sub nivelul unei valori egale cu jumatate din capitalul social, potrivit situatiilor financiare anuale la 31.12.2021.

Pentru debitorii persoane fizice se prevede prezentarea declaratiei pe propria raspundere cu privire la faptul ca au inregistrat o crestere cu minimum 25% a cheltuielilor medii lunare, ca urmare a cresterii preturilor in contextul crizei actuale, in ultimele 3 luni anterioare solicitarii suspendarii obligatiilor de plata comparativ cu perioada similara a anului 2021.

*Proiectul OUG

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani