Grid star
business capital

S-A INASPRIT LEGEA SPALARII BANILOR – Institutiile de credit, administratorii de fonduri private, avocatii, notarii, executorii judecatoresti, furnizorii de jocuri de noroc, expertii contabili si agentii imobiliari vor fi acuzati de circumstanta agravanta

Mare atentie! Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului va fi mult mai dura.

Senatul Romaniei a votat luni, 27 iulie 2020, modificarea legii de combatere a spalarii banilor, adoptand in acest sens un proiect initiat de Guvernul Romaniei. Modificarile aduse si aprobate cu 127 voturi “pentru”, o abtinere si niciun vot impotriva privesc articolul 49 din Legea 129/2019, vizate fiind mai multe categorii, precum institutiile de credit, administratorii de fonduri private, furnizorii de jocuri de noroc, auditorii, expertii contabili, agentii imobiliari, notarii, executorii judecatoresti si avocatii.

Concret, Senatul Romaniei a decis introducerea unei noi prevederi care stabileste aplicarea de circumstante agravante daca infractiunea de spalare de bani a fost savarsita de una dintre entitatile de mai sus.

Astfel, senatorii au decis urmatoarele modificarea art. 49 din Legea 129/2019 dupa cum urmeaza:

“Dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2/1), cu urmatorul cuprins:

(2/1) Constituie circumstanta agravanta savarsirea infractiunii de spalare a banilor de catre una dintre entitatile raportoare prevazute la art. 5, in exercitarea activitatii sale profesionale”.

In ceea ce priveste “entitatile raportoare” de la art. 5, acestea sunt:

a) institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine;

b) institutiile financiare persoane juridice romane si sucursalele institutiilor financiare persoane juridice straine;

c) administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, cu exceptia caselor de pensii ocupationale profesionale;

d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;

e) auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, cenzorii, persoanele care acorda consultanta fiscala, financiara, de afaceri sau contabila;

f) notarii publici, avocatii, executorii judecatoresti si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta pentru intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clientilor, operatiuni sau tranzactii care implica o suma de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societati, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum si in cazul in care participa in numele sau pentru clientii lor in orice operatiune cu caracter financiar ori vizand bunuri imobile;

g) furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, altii decat cei prevazuti la lit. e) si f);

h) agentii imobiliari;

i) alte entitati si persoane fizice care comercializeaza, in calitate de profesionisti, bunuri sau presteaza servicii, in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele”.

Mai exista insa o modificare adusa art. 49 din Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. O modificare ce va face ca cetatenii romani sau persoanele juridice romane sa poata fi acuzate de spalare de bani si pentru acte savarsite in alte tari in care insa asemenea fapte nu sunt considerate infractiune de legea penala.

Iata ce a decis Senatul:

“Dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu urmatorul cuprins:

(6) Dispozitiile alin. (1) - (4) se aplica si infractiunilor de spalare de bani savarsite in afara teritoriului tarii de catre un cetatean roman sau de catre o persoana juridica romana chiar daca fapta nu este prevazuta ca infractiune si de legea penala a tarii unde a fost savarsita”.

Dispozitiile alin. (1) – (4) din art. 49 al Legii 129/2019 stabilesc urmatoarele:

(1) Constituie infractiunea de spalare a banilor si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani:

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri ori in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei;

b) ascunderea ori disimularea adevaratei naturi, a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuni;

c) dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri de catre o alta persoana decat subiectul activ al infractiunii din care provin bunurile, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni.

(2) Tentativa se pedepseste.

(3) Daca fapta a fost savarsita de o persoana juridica, pe langa pedeapsa amenzii, instanta aplica, dupa caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevazute la art. 136 alin. (3) lit. a) -c) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Cunoasterea provenientei bunurilor sau scopul urmarit trebuie stabilita/stabilit din circumstantele faptice obiective”.

Prezentam proiectul de lege adoptat de Senatul Romaniei:

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani