Grid star
litigii

AVOCATUL POPORULUI, VICTORIE LA CCR - "Legea a fost adoptata cu incalcarea principiului securitatii juridice"

Lumea Banilor prezinta Decizia 846/2020 a Curtii Constitutionale privind solutionarea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, obiectie formulata de Avocatul Poporului.

In motivarea sesizarii de neconstitutionalitate, autorul obiectiei sustine ca Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar contravine prevederilor constitutionale ale art.1 alin.(3) privind caracteristicile statului de drept si ale art.1 alin.(5), in componenta sa privind principiul legalitatii si principiul securitatii raporturilor juridice, ale art.45 privind libertatea economica si ale art.135 alin.(1) referitor la principiile economiei de piata. Astfel, legea criticata impune unitatilor farmaceutice veterinare pentru comercializarea cu amanuntul obligatii noi referitoare la conditiile de functionare, comercializarea si administrarea produselor medicinale veterinare constand in (i) obligativitatea desfasurarii activitatii din cadrul farmaciilor veterinare si al punctelor farmaceutice veterinare exclusiv in prezenta unui medic veterinar [art.I pct.17 referitor la modificarea art.37 alin.(3) din Legea nr.160/1998], respectiv obligativitatea detinerii actionariatului majoritar si a majoritatii voturilor in cadrul adunarii generale de catre medici veterinari [art.I pct.14 referitor la modificarea art.28 alin.(2) lit.d) din Legea nr.160/1998].

Cu privire la prima obligatie impusa, autorul obiectiei arata ca prin art.I pct.17 din legea criticata se modifica art.37 alin.(3) din Legea nr.160/1998, in sensul ca activitatea din cadrul farmaciilor veterinare si al punctelor farmaceutice veterinare se desfasoara exclusiv in prezenta unui medic veterinar cu drept de libera practica, responsabil pentru vanzarea produselor medicinale veterinare. Respectarea acestei obligatii se realizeaza sub sanctiunea contraventionala prevazuta la art.I pct.20 din lege cu referire la introducerea art.451 alin.(4) in Legea nr.160/1998, in sensul ca desfasurarea activitatii prevazute la art.37 alin.(3) fara prezenta medicului veterinar se sanctioneaza gradual, pornind de la avertisment pentru prima abatere si ajungand pana la 10 000 de lei si suspendarea activitatii pentru o perioada de 3 luni.

Absenta termenului de implementare

Potrivit Avocatului poporului, desi impune conditii care modifica substantial cadrul legal in vigoare, actul normativ criticat nu reglementeaza dispozitii tranzitorii referitoare la termene adecvate pentru indeplinirea noilor obligatii impuse de legiuitor. Or, absenta termenului de implementare a acestora creeaza o disproportie vadita intre interesul public protejat (sanatatea publica si a animalelor) si destinatarii normei juridice, afectand direct libertatea economica si principiile economiei de piata si indirect, dreptul consumatorilor finali, care ajung sa resimta toate consecintele negative generate de situatia de blocaj care se produce ca efect imediat al adoptarii modificarilor legislative, in sensul ca proprietarilor de animale le va fi limitat/ingradit accesul la medicamente veterinare necesare sanatatii animalelor detinute, avand ca finalitate deteriorarea starii de sanatate a acestora.

Obiectie admisa

In urma analizarii dosarului, CCR a admis obiectia de neconstitutionalitate formulata de Avocatul Poporului si a constatat ca Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar este neconstitutionala, in ansamblul sau.

Iata pasaje din decizia CCR, pe care o atasam integral la finalul articolului:

“Curtea observa ca, prin aplicarea noului act normativ, unitatile medical-veterinare care au fost infiintate si functioneaza in temeiul si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, sunt puse in fata unei reglementari care le impune conditii de functionare noi. Pe de o parte, profesiunea de medic veterinar dobandeste exclusivitate in domeniul comercializarii cu amanuntul si al utilizarii produselor medicinale veterinare, iar activitatea din cadrul farmaciilor veterinare si al punctelor farmaceutice veterinare trebuie sa se desfasoare exclusiv in prezenta unui medic veterinar cu drept de libera practica. Nerespectarea noilor conditii legale (nedovedirea angajarii unui medic veterinar pe baza de contract individual de munca) se sanctioneaza contraventional cu amenda de 10.000 lei si cu suspendarea activitatii pana la remedierea abaterii.

Modificarea actelor de infiintare

Pe de alta parte, de la data intrarii in vigoare a noilor reglementari, toate unitatile medicalveterinare organizate ca societati in baza Legii nr.31/1990 au obligatia sa faca dovada detinerii actionariatului majoritar, precum si a majoritatii voturilor in cadrul adunarii generale a societatii de catre un medic veterinar sau medici veterinari asociati. Toate aceste modificari in structura unitatilor medical-veterinare presupun operatiuni care implica modificarea actelor de infiintare a cabinetelor medical-veterinare, respectiv a certificatelor de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fara personalitate juridica, ce se intocmesc la consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa aprobarea lor de catre Biroul executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari, certificate necesare pentru obtinerea autorizatiei de functionare a cabinetului [art.32 alin.(1) din Legea nr.160/1998].
In ceea ce priveste depozitele farmaceutice veterinare, farmaciile veterinare si punctele farmaceutice veterinare care s-au infiintat in baza Legii societatilor nr.31/1990, noua reglementare impune modificarea actului constitutiv al societatii sub aspectul structurii actionariatului si a ponderii voturilor in cadrul adunarii generale a societatii, precum si a autorizatiei/inregistrarii sanitar-veterinare emise de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, emise in temeiul art.37 alin.(4) din Legea nr.160/1998. (…).

Fara norme tranzitorii

Avand in vedere ca legiuitorul nu a insotit modificarile prin care adauga noi conditii pentru infiintarea si functionarea unitatilor medical-veterinare cu norme tranzitorii exprese, menite sa asigure previzibilitate si certitudine modului de conformare la noile cerinte legale, in lipsa elementelor de circumstantiere mentionate mai sus, precum si a unui termen rezonabil in care destinatarii normelor sa se adapteze noilor prescriptii legale in scopul asigurarii continuitatii in activitatea economica, Curtea constata ca legea astfel modificata a fost adoptata cu incalcarea principiului securitatii juridice si a principiului legalitatii, consacrate de art.1 alin.(5) din Constitutie.
Intrucat omisiunea de a reglementa norme tranzitorii vizeaza aplicarea noilor dispozitii cu privire la unitatile medical-veterinare infiintate cu respectarea dispozitiilor legale, care functioneaza cu respectarea cadrului legal in vigoare, viciul de neconstitutionalitate se rasfrange asupra intregului act normativ, astfel incat Curtea urmeaza sa constate neconstitutionalitatea legii supuse controlului, in ansamblul sau”.

* Cititi aici integral decizai CCR

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani