Grid star
eveniment

BANII CAMEREI DEPUTATILOR – Raportul a fost facut public. Iata pe ce s-au cheltuit sute de milioane (Document)

Platile totale efectuate in anul 2020 la Camera Deputatilor au fost de 410.968.985 lei, din care 1.435.237 lei pentru Institutul Roman pentru Drepturile Omului.
Din totalul platilor la finele anului 2020, cheltuielile curente au fost in suma de 408.078.568 lei, iar cheltuielile de capital au fost 4.578.445 lei, se arata in Raportul privind executia bugetului Camerei Deputatllor la 31 decembrie 2020.

Cheltuielile curente, in suma de 408.078.568 lei, au reprezentat 96,2% fata de creditele bugetare aprobate si s-au efectuat pentru plata drepturilor de personal, cheltuieli pentru bunuri si servicii, contributii si cotizatii la organismele lnternatlonale, asistenta sociala, proiecte flnantate din fonduri externe nerambursabile si alte cheltuieli, dupa cum urrneaza:

Plata indemnizatiilor

-Cheltuielile de personal in suma de 324.973.561 lei, reprezentand 98,7% din prevederi, s-au efectuat pentru plata indemnlzatiilor deputatillor si salariilor personalului din serviciile Camerei Deputatilor, a drepturilor de delegare si a contributiei asiguratorii pentru rnunca. La acest capitol sunt cuprinse si cheltuielile cu diurna de deplasare, suma forfetara destinata desfasurartl activitatii deputatilor in circurnscriptille electorale si alte drepturi de deplasare acordate conform prevederilor legale. Din totalul cheltuielilor de personal, suma de 1.116.598 lei este aferenta activitatii Institutului Roman pentru Drepturile Omului;

-Cheltuielile pentru bunuri si servicii, in suma de 46.608.080 lei reprezentand 92,1% din prevederi, s-au efectuat pentru asigurarea functlonarii Camerei Deputatilor si intretinerea sediului acesteia, pentru materialele necesare desfasurarf activitatii legislative, pentru deplasarl interne si in stralnatate, cheltuieli de protocol pentru primirea in tara a deleqatlilor straine, precum si alte cheltuieli autorizate de lege.

*Cititi aici Raportul

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani