Grid star
eveniment

BUGETUL PE 2022 - A fost construit pe o tinta de deficit bugetar cash estimata la 5,8% din PIB. Cand va fi atins un deficit de 3% (Document)

Bugetul pe anul 2022 a fost construit pe o tinta de deficit bugetar cash estimata la 5,8% din PIB si deficit ESA estimat la 6,2% din PIB, potrivit proiectului de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2022, publicat de ministerul Finantelor.

Pentru anul 2022, soldul bugetar este estimat la 5,8% din P.I.B, iar cheltuielile de personal la 8,8 % din P.I.B., in timp ce pentru anul 2023, soldul bugetar va fi de 4,4 % din P.I.B., iar cheltuielile de personal de 8,2 % din P.I.B. Potrivit proiectului, in anul 2022 se continua consolidarea fiscala astfel incat revenirea la tinta de deficit bugetar sub 3% din PIB prevazut in Tratatul de la Maastricht sa fie atinsa in 2024.
Pentru anul 2022, plafonul propus pentru datoria guvernamentala, conform metodologiei UE, este de 49,8% din produsul intern brut. Acest plafon este obligatoriu. Plafonul privind emiterea de garantii de catre Guvern, prin Ministerul Finantelor si de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2022, este de 30.000 milioane lei.

Iata o parte din prevederi

“Pentru anul 2022, soldul bugetar este estimat la 5,8% din P.I.B, iar cheltuielile de personal la 8,8 % din P.I.B., in timp ce pentru anul 2023, soldul bugetar va fi de 4,4 % din P.I.B., iar cheltuielile de personal de 8,2 % din P.I.B.

Bugetul pe anul 2022 a fost construit pe o tinta de deficit bugetar cash estimata la 5,8 % din PIB si deficit ESA estimat la 6,2% din PIB.

Pentru anul 2022, plafonul propus pentru datoria guvernamentala, conform metodologiei UE, este de 49,8% din produsul intern brut. Acest plafon este obligatoriu pentru anul 2022. In anul 2022, plafonul privind finantarile rambursabile, care pot fi contractate de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este in suma de 1, 6 miliarde lei, iar plafonul privind tragerile din finantarile rambursabile contractate, sau care urmeaza a fi contractate de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este in suma de 2 miliarde lei fiecare.

Plafonul privind emiterea de garantii de catre Guvern, prin Ministerul Finantelor si de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2022, este de 30 miliarde de lei.

Deficit sub 3% in 2024

Masurile care stau la baza constructiei bugetare pe anul 2022 si perspectiva 2023-2024, precum si evolutia descendenta a deficitului bugetar pe termen mediu indica tendinta clara de eliminare graduala a politicii fiscale pro-ciclice, iar in anul 2022 se continua consolidarea fiscala astfel incat revenirea la tinta de deficit bugetar sub 3% din PIB prevazut in Tratatul de la Maastricht, sa fie atinsa in anul 2024.

La constructia bugetara pentru perioada 2022-2024 s-au avut in vedere urmatoarele masuri:

-Mentinerea in anul 2022 a cuantumului brut al salariilor si sporurilor de care beneficiaza personalul din administratia publica centrala si locala, inclusiv personalul care ocupa functii de demnitate publica si functii asimilate acestora, la nivelul acordat pentru luna decembrie 2021. Prin exceptie de la aceasta regula, pentru personalul care ocupa functiile prevazute in anexa nr. II 'Familia ocupationala de functii bugetare 'Sanatate si asistenta sociala' la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 ianuarie 2022 salariile de baza se majoreaza cu 1/4 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2021. De asemenea, pentru personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere si personalul de indrumare si control din invatamant, incepand cu data de 1 ianuarie 2022 salariile de baza se majoreaza cu 1/4 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare pentru anul 2022 si cele din luna decembrie 2021;
-Mentinerea in anul 2022 a cuantumului indemnizatiei de hrana la nivelul din anul 2021 (4.160 lei/an);
-Acordarea in anul 2022 a voucherelor de vacanta in cuantum de 1.450 lei pentru personalul platit din fonduri publice si prorogarea in anul 2023 a prevederilor referitoare la acordarea indemnizatiei de vacanta;
-Mentinerea in anul 2022 a indemnizatiei de merit la nivelul stabilit pentru anul 2021 (6.240 lei/luna);
-Prorogarea pana in anul 2023 a prevederilor Legii educatiei nationale nr.1/2011, cu privire la alocarea de la bugetul de stat si bugetele locale a echivalentului a 6% din produsul intern brut si acordarea din fonduri publice a 1% din produsul intern brut pentru cercetare – masura prevazuta si in Ordonanta Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica;
-Prorogarea pana in anul 2023 a masurii de acordare a sumei reprezentand echivalentul in lei a 500 euro, fiecarui copil cetatean roman si a cupoanelor sociale pentru educatie;
-Prorogarea pana in ianuarie 2023 a masurii de acordare a indemnizatiei de 50% din salariul de baza al functiei de medic, de care ar fi trebuit sa beneficieze din ianuarie 2022 personalul didactic medico-farmaceutic din universitati care au in structura facultati de medicina, medicina dentara si farmacie acreditate;
-Prorogarea termenului de intrare in vigoare a Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune. In contextul imposibilitatii aplicarii Legii nr.196/2016, este necesara mentinerea aplicarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pentru o perioada de minim 1 an, pentru a nu afecta familiile si persoanele singure beneficiare ale ajutorului social si pentru a evita crearea unor noi probleme sociale prin cresterea riscului de excluziune sociala, tinand seama si de contextul social si economic actual;
-Prorogarea pana in anul 2023 a masurii de acordare a indemnizatiei pentru limita de varsta pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti ai consiliilor judetene;
-Neacordarea de tichete cadou si tichete culturale;
-Neacordarea de premii personalului din sectorul bugetar;
-Compensarea timpului lucrat peste programul normal de lucru exclusiv cu timp liber corespunzator;
-Mentinerea bazei de calcul pentru unele drepturi de care beneficiaza personalul militar, politistii si politistii de penitenciare la nivelul anului 2021”.

*Expunerea de motive
*Proiectul de lege

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani