Grid star
eveniment

E-Factura: Finantele cauta solutii pentru ca datele personale sa fie convertite intr-o forma care sa nu permita corelarea directa cu identitatea unei persoane

Ministerul de Finante anunta ca legislatia e-Factura respecta Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), insa cauta modalitati prin care datele cu caracter personal regasite pe documentul electronic sa fie convertite intr-o forma de identificare fiscala care sa nu permita corelarea directa cu identitatea persoanei pentru care s-a emis factura. Precizarile vin in contextul discutiilor din spatiul public pe tema respectarii GDPR.

Prin OUG 69/2024, Guvernul Romaniei a reglementat extinderea utilizarii Sistemului national privind factura electronica RO e-Factura in relatia dintre companii si consumatorii finali (B2C), in sensul instituirii obligatiei persoanelor impozabile care emit facturi pe aceasta relatie de a le raporta in sistem, ca element important pentru ecosistemul de date utilizat de instrumentele digitale implementate pentru reducerea GAP-ului de TVA si combaterea evaziunii fiscale:
“Protectia datelor cu caracter personal este o necesitate imperativa in era digitala, in acest sens MF isi reitereaza angajamentul ferm de a respecta toate standardele nationale si europene in domeniu. Precizam ca implementarea sistemului RO e-Factura se va realiza in conformitate cu cele mai bune practici de securitate a datelor, asigurand astfel o gestionare eficienta si sigura a informatiilor cu caracter personal.
In acest moment, cu toate ca in forma actuala legislatia e-Factura respecta Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), MF exploreaza modalitati prin care datele cu caracter personal regasite pe factura electronica sa fie convertite intr-o forma de identificare fiscala care sa nu permita corelarea directa cu identitatea persoanei pentru care s-a emis factura”.

Prezentam comunicatul Ministerului de Finante:

“Prin OUG 69/2024, Guvernul Romaniei a reglementat extinderea utilizarii Sistemului national privind factura electronica RO e-Factura in relatia B2C, in sensul instituirii obligatiei persoanelor impozabile care emit facturi pe aceasta relatie de a le raporta in sistem, ca element important pentru ecosistemul de date utilizat de instrumentele digitale implementate pentru reducerea GAP-ului de TVA si combaterea evaziunii fiscale.
Protectia datelor cu caracter personal este o necesitate imperativa in era digitala, in acest sens MF isi reitereaza angajamentul ferm de a respecta toate standardele nationale si europene in domeniu. Precizam ca implementarea sistemului RO e-Factura se va realiza in conformitate cu cele mai bune practici de securitate a datelor, asigurand astfel o gestionare eficienta si sigura a informatiilor cu caracter personal.
In acest moment, cu toate ca in forma actuala legislatia e-Factura respecta Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), MF exploreaza modalitati prin care datele cu caracter personal regasite pe factura electronica sa fie convertite intr-o forma de identificare fiscala care sa nu permita corelarea directa cu identitatea persoanei pentru care s-a emis factura.

Legislatia in vigoare nu contravine Regulamentului UE 2016/679 (GDPR)

In contextul discutiilor din spatiul public pe tema respectarii GDPR, precizam ca instituirea utilizarii Sistemului RO e-Factura in relatia B2C s-a realizat prin completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2021, actul normativ de baza care statuteaza regimul facturarii electronice in Romania. Astfel, in conformitate cu prevederile art.14 si 15 din Ordonanta de urgenta nr.120/2021, prevederile actului normativ nu aduc atingere legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.
Subliniem ca datele cu caracter personal obtinute in scopul prelucrarii facturilor electronice pot fi folosite exclusiv in acest scop sau in scopuri compatibile cu acesta, cu respectarea legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.
Totodata, modalitatile de publicare, in scopul asigurarii transparentei si a tragerii la raspundere, a datelor cu caracter personal care au fost colectate in cadrul sistemului national privind factura electronica RO e-Factura trebuie sa fie in concordanta cu scopul publicarii si protectiei sferei private.

Managementul datelor, cu pastrarea secretului fiscal

Ministerul Finantelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala asigura managementul datelor si informatiilor existente in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, cu pastrarea secretului fiscal, datele si informatiile din factura electronica fiind folosite exclusiv de catre Ministerul Finantelor si structurile subordonate, conform competentelor, pentru indeplinirea atributiilor specifice, cu respectarea secretului fiscal.
Prin urmare, cadrul legal in domeniul facturarii electronice prevede, in clar, asigurarea conditiilor de ordin legislativ pentru respectarea prelucrarii datelor cu caracter personal.
Totodata, precizam ca in relatia cu ANAF, persoanele fizice romane se identifica prin codul numeric personal (CNP), iar persoanele fizice straine se identifica prin numarul de identificare fiscala (NIF) atribuit de administratia fiscala.
Codul numeric personal este identificator fiscal al persoanei fizice, conform art.82 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, atat in relatia cu organul fiscal cat si cu celelalte sisteme de asigurare sociala (CNPP, CNAS, etc).
Pe de alta parte, codul numeric personal al persoanei fizice este inscris in alte declaratii fiscale depuse de catre persoanele juridice (de ex. Declaratia 112 depusa de angajator contine informatii cu privire la sumele platite angajatilor, inclusiv codul numeric personal al acestora).
In conformitate cu art.11 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, toate informatiile furnizate organului fiscal indiferent ca acestea provin din declaratii fiscale, facturi, bonuri fiscale, etc. intra sub incidenta secretului fiscal, iar personalul din cadrul ANAF este obligat sa pastreze secretul asupra informatiilor de care a luat cunostinta ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.
Si in prezent, potrivit dispozitiilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pe venit si a contributiilor sociale pentru fiecare beneficiar de venit la administratia fiscala competenta conform regulilor fiscale prevazute pentru categoria de venit.

Completarea declaratiilor

Astfel, in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, platitorii au obligatia sa completeze si sa depuna Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit (D112), pana la termenul de plata a impozitului pe venit si a contributiilor sociale, inclusiv.
De asemenea, Codul fiscal prevede ca platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului pe veniturile persoanei fizice au obligatia sa depuna o declaratie (D205) privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu exceptia platitorilor de venituri care au obligatia depunerii Declaratiei - D112.
Sunt de mentionat cu titlu de exemplu, prevederile art. 147 alin. (17)-(22) din Codul fiscal, conform carora evidenta obligatiilor de plata a contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori si asimilatii acestora se tine pe baza codului de identificare fiscala, iar cea privind contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale, potrivit legii, pe baza codului numeric personal sau pe baza numarului de identificare fiscala, dupa caz. Declaratia (D112) cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
a) date de identificare a persoanei fizice sau juridice care depune declaratia;
b) codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal, dupa caz;
c) numele, prenumele si datele privind calitatea de asigurat;
d) date referitoare la raporturile de munca si activitatea desfasurata;
e) date privind conditiile de munca;
f) date privind venituri/indemnizatii/prestatii.
Totodata, formularele de declaratii fiscale contin informatia 'Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679”.

 

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani