Grid star
eveniment

ENERGIE ELECTRICA: PREVEDERE PENTRU PROSUMATORII DIN ROMANIA – ANRE a dat unda verde

Prosumatorii care detin unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata de cel mult 400 kW pe loc de consum pot vinde energia electrica produsa si livrata in reteaua electrica furnizorilor de energie electrica cu care acestia au incheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementarilor ANRE.

Prosumatorii sunt cei care nu doar consuma energie din reteaua electrica, ci si produc si livreaza energie din surse regenerabile. Produc pentru consumul propriu si injecteaza surplusul in retea, contra cost, pe baza unui contract de vanzare-cumparare cu furnizorul de energie electrica.

Iata anuntul ANRE:

In vederea asigurarii cadrului de reglementare necesar implementarii efective a mecanismelor de compensare cantitativa si de regularizare financiara nou instituite pentru prosumatori prin OUG nr. 143/2021 si in conditiile respectarii si celorlalte prevederi ale legislatiei primare aplicabile, respectiv ale Legii nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 220/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 1215/2009 si ale Codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in sedinta Comitetului de Reglementare ce a avut loc in data de 23.02.2022, a fost aprobata Metodologia de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produsa in centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrica instalata de cel mult 400 kW pe loc de consum apartinand prosumatorilor prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 15/2022.

Astfel, prosumatorii care detin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum si care nu beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pot vinde prin mecanismele de compensare/regularizare prevazute la art. 73^1 alin. (3) sau (4) din Legea nr. 123/2012, dupa caz, energia electrica produsa din acestea si livrata in retelele electrice furnizorilor de energie electrica cu care acestia, in calitate de consumatori finali, au incheiat/incheie contract de furnizare a energiei electrice.

Principalele modificari aduse de noua Metodologie se refera la:

-Prosumatorii care detin unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata de cel mult 400 kW pe loc de consum pot vinde energia electrica produsa si livrata in reteaua electrica furnizorilor de energie electrica cu care acestia au incheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementarilor ANRE.

Compensare

-La solicitarea prosumatorilor care produc energie electrica in unitati de producere a energiei electrice cu o putere instalata de pana in 200 kW pe loc de consum, furnizorii de energie electrica cu care au incheiate contracte de furnizare a energiei electrice sunt obligati sa realizeze in factura prosumatorilor o compensare cantitativa intre energia electrica produsa si livrata in retea si cea consumata si sa reporteze in facturile prosumatorilor diferenta de energie electrica dintre cantitatea livrata si cea consumata, in situatia in care cantitatea de energie produsa si livrata in retea este mai mare decat cantitatea de energie electrica consumata, prosumatorii putand utiliza cantitatea de energie electrica reportata pe o perioada de maximum 24 de luni de la data facturarii.

-La solicitarea prosumatorilor care produc energie electrica in unitati de producere a energiei cu o putere instalata intre 200 kW si 400 kW pe loc de consum si cu care au incheiate contracte de furnizare a energiei electrice, furnizorii de energie electrica sunt obligati sa achizitioneze energia electrica produsa si livrata la un pret egal cu pretul mediu ponderat inregistrat in Piata pentru Ziua Urmatoare in luna in care a fost produsa energia respectiva si sa realizeze in factura prosumatorilor regularizarea financiara intre energia electrica livrata si energia electrica consumata din retea.

-Compensarea cantitativa a prosumatorilor cu instalatii cu o putere de pana in 200 kW pe loc de consum, va fi acordata pana la data de 31 decembrie 2030, in contextul masurilor si actiunilor legate de atingerea angajamentelor privind ponderea energiei din surse regenerabile in 2030 precizate in Planul National Energie si Schimbari Climatice, conform unei metodologii ANRE, iar dupa aceasta perioada prosumatorii respectivi pot vinde energia electrica produsa in conditiile prevazute pentru prosumatorii cu capacitati instalate intre 200 kW si 400 kW, pe loc de consum.

-Operatorii de distributie asigura achizitionarea, montarea, sigilarea, verificarea, citirea si, daca este cazul, inlocuirea grupurilor de masurare a energiei electrice produse, amplasate in instalatiile utilizatorilor, conform reglementarilor ANRE.

Metodologia vine in sprijinul clientilor finali care au calitatea de prosumatori, in sensul ca acestia au asigurata energia electrica produsa pentru consum propriu, dar si comercializarea energiei electrice excedentare produse din surse regenerabile si livrata in reteaua electrica, in conditiile in care, ca urmare a productiei reduse de energie electrica si caracterului usor impredictibil care nu in toate cazurile se suprapune cu consumul si in lipsa unei reglementari in acest sens, acestia ar intampina dificultati in comercializarea cantitatilor de energie electrica care exced consumul propriu al acestora”.

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani