Grid star
eveniment

FACTURILE LA ENERGIE: EXECUTAREA ROMANILOR – AUR cere schimbarea legii: "Anularea calitatii de titlu executoriu pentru facturile de utilitati” (Document)

Alianta pentru Unirea Romanilor condusa de George Simion (foto) a depus un proiect de lege care prevede anularea calitatii de titlu executoriu pentru facturile de utilitati.

Initiativa prevede modificarea unor dispozitii din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si a celor cuprinse in Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, care confera facturilor emise pentru serviciile de utilitati publice precum si celor pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare, caracter de titlu executoriu.

Initiatorii explica ca initiativa vine in sprijinul cetatenilor care, in actualul context economic, se afla in imposibilitatea de a-si achita facturile.
"Astazi, utilizatorii acestor servicii sunt obligati sa achite contravaloarea serviciilor prestate de catre operatori, sub amenintarea executarii silite, chiar si in contextul in care un numar ridicat de cetateni romani primesc facturi care contin erori de calcul si consum in beneficiul exclusiv la operatorului”, arata initiatorii.

Solutia, in instanta

In expunerea de motive se arata ca solutia corecta nu poate fi alta decat aceea de a reveni la procedura de recuperare a eventualelor datorii prin apelarea la concursul instantelor de judecata, tinand cont in principal, de faptul ca utilizatorul beneficiaza de prestarea unui serviciu, in baza unui act juridic bilateral, cu titlu oneros si sinalagmatic incheiat cu operatorul, si orice diferend ce nu poate fi solutionat pe cale amiabila va fi solutionat in urma unul litigiu:

"Totodata, nu trebuie omis faptul ca, in marea majoritate a cazurilor, contractele incheiate intre operator si utilizator sunt contracte standard, menite sa protejeze in special operatorul persoana juridica, iar detaliile juridice si tehnice sunt deseori greu accesibile utilizatorului.
Aceasta situatie contribuie suplimentar la raportul disproportionat dintre parti, obligand utilizatorul sa adere la unele conditii contractuale prestabilite si care, in principal, nu pot fi negociate. Din perspectiva legislatiei protectiei consumatorilor si a jurisprudentei CJUE in domeniu, reglementarea si utilizarea de titluri executorii, altele decat hotararile judecatoresti, impotriva consumatorilor, trebuie descurajata.
Din acest motiv, exista indoieli cu privire la necesitatea ca facturile de utilitati publice emise consumatorilor de companiile care livreaza servicii sau utilitati publice comunitare in baza unei delegari a serviciului public sa aiba caracter de titlu executoriu”,
precizeaza initiatorii.

Iata ce prevede proiectul de lege:

Art. I
La articolul 42 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (6/11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

‘(6/1) Factura emisa pentru serviciile de utilitati publice nu constituie titlu executoriu'.

Art. II – La articolul 31 din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 7 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (17) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

‘(17) Factura individuala pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare nu constituie titlu executoriu.”

*Proiectul de lege

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani