Grid star
eveniment

FLORIN CITU A CONVOCAT CABINETUL – Iata ce se pregateste

Guvernul condus de Florin Citu se va intruni joi, 25 martie 2021, pentru a discuta mai multe proiecte de hotarari, OUG si legi.
Printre acestea, pe ordinea de zi se afla si Proiectul pentru stabilirea unor masuri in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in contextul evolutiei situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului, dar si o informare privind campania de vaccinare.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/INFO.pdf

Iata ordinea de zi:

I. PROIECTE DE LEGI

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind coproductia cinematografica ( revizuita), deschisa spre semnare la Rotterdam, la data de 30 ianuarie 2017, semnata de Romania la Strasbourg, la 19 ianuarie 2021
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/LG-8.pdf
 2. PROIECT DE LEGE privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/LGANEXE.pdf
   
  II. PROIECTE DE ORDONANTA DE URGENTA
 3. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru stabilirea unor masuri in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in contextul evolutiei situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative, pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii precum si modificarea Legii farmaciei nr.266/2008
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/OUG-5.pdf
   
  III. PROIECTE DE HOTARARI
 4. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-56.pdf
 5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea amendamentelor convenite intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bruxelles la 1 martie 2021 si la Bucuresti la 2 martie 2021 si prin Scrisoarea de amendament nr. 5 semnata la Bruxelles la 1 martie 2021 si la Bucuresti la 2 martie 2021 la Acordul de imprumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - imbunatatirea calitatii si eficientei sistemului sanitar) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 17 iunie 2014
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-57.pdf
 6. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.898/2011 privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere, ale documentelor de calatorie, precum si ale altor documente care se elibereaza strainilor
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-58.pdf
 7. PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului – Judetul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/NFHGANEXA.pdf
 8. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza si actiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviatie civila de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului, si a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 si (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-59.pdf
 9. PROIECT DE HOTARARE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate ”CFR”- S.A
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-60.pdf
 10. PROIECT DE HOTARARE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor bunuri aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR“ - S.A. - Sucursala Regionala CF Craiova, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-69.pdf
 11. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea obiectivului de investitii „Amenajare rau Gilort in zona localitatii Novaci, judetul Gorj” precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestuia
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-61.pdf
 12. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXA-5.pdf
 13. PROIECT DE HOTARARE privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-62.pdf
 14. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare, consolidare, modernizare si extindere Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia”
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-63.pdf
 15. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Construire Sala de Sport Polivalenta”
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-64.pdf
 16. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modelului steagului comunei Sacalaseni, judetul Maramures
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-65.pdf
 17. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Valea Lunga, judetul Dambovita
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-66.pdf
 18. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modelului steagului municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-67.pdf
 19. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Ghergheasa, judetul Buzau
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-68.pdf
 20. PROIECT DE HOTARARE privind eliberari/numiri de prefecti si/sau subprefecti
   
  IV. MEMORANDUMURI
 21. MEMORANDUM cu tema: aprobarea raportului negocierii Contractului de finantare (COVID-19- Spitalul Regional de Urgenta Iasi) dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, in valoare de 250 mil. EUR;

 • aprobarea textului negociat al Contractului de finantare;
 • aprobarea semnarii acestuia si acordarea imputernicirii de semnare ministrului finantelor
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/MEMO-8.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Acordului intre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor din Romania, reprezentat de dl. Ministru Barna TANCZOS si Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene – EUROCONTROL privind accesul la datele si informatiile continute in Facilitatea de Suport pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera (EU ETS-Suport Facility)
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/MEMO-9.pdf
 2. MEMORANDUM cu tema: Constituirea Grupului de lucru interministerial pentru elaborarea Strategiei Nationale pentru Sport
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/MEMO-10.pdf
 3. MEMORANDUM cu tema: aprobarea Programului legislativ al Guvernului pentru anul 2021
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/MEMO-11.pdf
  https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/PROGRAMUL-LEGISLATIV-AL-GUVERNULUI-ROMANIEI.pdf
   
  V. NOTE
 4. NOTA privind evolutia Campaniei Nationale de Vaccinare
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/INFO.pdf
 5. NOTA privind transmiterea unei cereri catre Consiliul Local al Municipiului Brasov, in scopul adoptarii unei hotarari ce are ca obiect transmiterea unui imobil, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Brasov, identificat in cartea funciara a municipiului Brasov nr. 122986, nr. cadastral 122986 din domeniul public al municipiului Brasov in domeniul public al statului, in vederea darii in administrare Ministerului Apararii Nationale.
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-4.pdf
   
  VI. PUNCTE DE VEDERE
 6. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 5 initiative legislative
  Proiectele pot fi consultate la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/PUNCTE-DE-VEDERE-1.pdf
 7. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 24 de initiative legislative parlamentare aflate in procedura parlamentara, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/institutiile consultate
  Proiectele pot fi consultate la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-5.pdf

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani