Grid star
eveniment

GRATUITATE PENTRU STUDENTI – Proiectul de lege, adoptat de Camera Deputatilor. Ce ar urma sa se schimbe (Document)

Senatul va dezbate propunerea legislativa prin care studentii vor avea acces gratuit in biblioteci, fara sa mai fie nevoie sa fie platita vreo taxa. Este vorba despre modificarea art.202 alin.(1) lit.b) din Legea educatiei nationale 1/2011. Initiativa a fost deja adoptata de Camera Deputatilor.

Potrivit expunerii de motive, s-a produs o discriminare intre doua categorii de studenti: pe de o parte cei inmatriculati la universitatile care detin o biblioteca proprie beneficiaza de gratuitate, pe de alta parte cei inmatriculati la universitatile care nu detin o biblioteca proprie de sine statatoare sau echivalenta, utilizand in acest sens serviciile Bibliotecilor Central-Universitare.
Astfel, prin initiativa legislativa se doreste ca accesul la serviciile bibliotecilor central-universitare sa se realizeeze in mod gratuit pentru toti studenti.

“Rolul initiativei este de a asigura, fara niciun fel de dubiu, faptul ca serviciile Bibliotecilor Central-Universitare sunt furnizate in mod gratuit pentru studenti, asigurand astfel faptul ca BCU-urile nu vor mai institui taxe pentru acesti studenti. Consideram ca orice student trebuie sa aiba acces egal si gratuit la bibliotecile universitare, inclusiv Bibliotecile Central-Universitare. Este, astfel, de datoria statului sa sprijine accesul studentilor la fondul de carte si la dezvoltarea lor profesionala”, se mai arata in expunerea de motive.

Iata expunerea de motive:

“In prezent, Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale (denumita in continuare 'LEN') prevede la art. 202, alin. (1 ), lit. b) 'principiul dreptului la asistenta si la servicii complementare gratuite in invatamantul superior de stat – exprimat prin: consilierea si informarea studentului de catre cadrele didactice, in afara orelor de curs, seminar sau laboratoare; consilierea in scopul orientarii profesioinale; consilierea psihologica; acces la principalele carti de specialitate si publicatii stiintifice', acordand studentilor un drept de acces gratuit la colectiile bibliotecilor universitare.
Textul este detaliat in continutul Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 3666/2012 privind Codul drepturilor si obligatiilor studentului, la art. 11 lit. e), articol care recunoaste studentului 'dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini), in format fizic sau electronic, si acces la toate materialele didactice disponibile in mod gratuit in bibliotecile universitare', iar art. 13 alin. (1) lit. b): 'Studentii beneficiaza de gratuitate pentru eliberarea actelor de studii si a celor care atesta statutul de student, […] inclusiv cele pentru accesul la biblioteca'.
Este lesne de observat, astfel, ca prevederile OMECTS 3666/2012 reprezinta o modalitate de organizare a executarii legii, dand continut aplicarii prevederilor art. 202, alin. (1) lit. b) din LEN, cat si a art. 205, alin. (17) din acelasi act normativ, care se refera la gratuitatea legitimatiilor pentru studenti (legiuitorul incluzand aici, astfel, si legitimatia / permisul pentru accesul la biblioteca).
Desi, aparent, situatia juridica reglementata la nivelul legii organice este una extrem de clara, in fapt s-a produs o discriminare intre doua categorii de studenti: pe de o parte studentii inmatriculati la universitatile care detin o biblioteca proprie, caz in care prevederile legale sunt clar si unanim respectate (in sensul in care studentii beneficiaza de gratuitate la accesul in aceste biblioteci si utilizarea serviciilor aferente), respectiv studentii inmatriculati la universitatile care nu detin o biblioteca proprie de sine statatoare sau echivalenta, utilizand in acest sens serviciile Bibliotecilor Central-Universitare.

Taxele percepute

Astfel, Consiliile de Administratie ale Bibliotecilor Central-Universitare din tara - Biblioteca Centrala Universitara 'Carol I' din Bucuresti, Biblioteca Centrala Universitara 'Lucian Blaga' din Cluj-Napoca, Biblioteca Centrala Universitara 'Mihai Eminescu' din Iasi si Biblioteca Centrala Universitara 'Eugen Todoran' din Timisoara, structuri subordonate direct Ministerului Educatiei, stabilesc o taxa pentru eliberarea permisului de acces la biblioteca pentru studenti.
La momentul de fata, BCU-urile stabilesc o taxa dupa cum urmeaza:

 • Bucuresti: eliberare permis 25 lei, vizare anuala 10 lei;
 • Cluj: eliberare permis 40 lei, vizare anuala 10 lei;
 • Timisoara: eliberare permis 35 lei, vizare anuala 35 lei;
 • Iasi: eliberare permis 30 lei, vizare anuala 20 lei.
  In mod eronat, s-a incercat a se interpreta ca referirea la 'biblioteca' sau 'biblioteca universitara' este aplicabila doar bibliotecilor aflate in subordinea universitatilor. Aceasta interpretare nu ar trebui sa fie primita, intrucat, unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie sa distinga (Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus).
  Mai mult decat atat, Legea bibliotecilor nr. 334/2002 prevede la art. 63 ca 'Accesul utilizatorilor la colectiile si serviciile oricarei biblioteci de drept public sau privat se face in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acesteia, elaborat in corelatie cu prevederile legale'.
  In lumina modificarilor propuse prin proiectul de act normativ, se precizeaza expres in cuprinsul articolului 202 din LEN faptul ca accesul la serviciile bibliotecilor central-universitare se realizeaza in mod gratuit pentru studenti. Prin urmare, rolul initiativei este de a asigura, fara niciun fel de dubiu, faptul ca serviciile Bibliotecilor Central-Universitare sunt furnizate in mod gratuit pentru studenti, asigurand astfel faptul ca BCU-urile nu vor mai institui taxe pentru acesti studenti.
  Sumele prezentate de BCU-uri nu sunt mari (desi exista semne de intrebare cu privire la justificarea diferentelor de cost), dar incalca un principiu clar statornicit si explicat anterior. In acelasi timp, crearea unui nou document, permisul de acces, si procedura de eliberare si vizare creeaza inca o piedica birocratica neesentiala, putand fi usor utilizat carnetul de student pentru accesul la biblioteca.

Eliminarea inechitatilor

Astfel, aceasta modificare este de natura a elimina oricare inechitate privind accesul studentilor la colectiile bibliotecilor, respectiv accesul in cadrul bibliotecilor prin stabilirea unei taxe pentru legitimatia / permisul care face acest lucru posibil si, totodata, este de natura a sustine si incuraja interesul tuturor studentilor fata de colectiile bibliotecilor, studiu individual s.a.m.d.
Nu exista nicio culpa a studentilor din universitatile care se folosesc de serviciile Bibliotecilor Central-Universitare si nu au o biblioteca proprie de sine statatoare sau echivalenta in faptul ca statul roman a nationalizat, in perioada comunista, bibliotecile din patrimoniul universitatilor si a creat Bibliotecile Central-Universitare sub autoritatea statului roman, prin Ministerul Educatiei.
Consideram ca orice student trebuie sa aiba acces egal si gratuit la bibliotecile universitare, inclusiv Bibliotecile Central-Universitare. Este, astfel, de datoria statului sa sprijine accesul studentilor la fondul de carte si la dezvoltarea lor profesionala”.

Iata forma adoptata de Camera Deputatilor:

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani