Grid star
eveniment

SALARIUL MINIM IN UE: ACORD POLITIC – Prevederile Directivei: “Putere de cumparare care sa tina seama de costul vietii”

Comisia Europeana isi exprima satisfactia cu privire la acordul politic convenit intre Parlamentul European si statele membre ale UE cu privire la Directiva privind salariile minime adecvate. Directiva nu obliga insa statele membre sa introduca salarii minime instituite prin lege si nici nu stabileste pentru intreaga Uniune un nivel comun al salariilor minime.

Potrivit Comisiei Europene, directiva stabileste un cadru la nivelul UE vizand gradul de adecvare al salariilor minime instituite prin lege, promoveaza negocierile colective pentru stabilirea salariilor si imbunatateste accesul efectiv al lucratorilor la protectia conferita de un salariu minim in UE. Comisia arata ca protectia conferita prin salarii minime exista in toate statele membre ale UE, fie prin salarii minime instituite prin lege si contracte colective de munca, fie exclusiv prin contracte colective de munca.
“Asigurarea unor salarii adecvate ale lucratorilor este esentiala pentru imbunatatirea conditiilor lor de viata si de munca si pentru construirea unor economii si societati echitabile si reziliente. Cu toate acestea, unii lucratori sunt afectati de un grad mic de adecvare si/sau exista lacune in ceea ce priveste gradul de protectie conferit de salariul minim. Noua directiva urmareste sa abordeze aceste aspecte prin instituirea unui cadru la nivelul UE vizand imbunatatirea protectiei adecvate conferite de salariul minim. Acest obiectiv va fi atins in conditiile unei respectari depline a traditiilor si competentelor nationale, precum si a autonomiei partenerilor sociali. Ea nu obliga statele membre sa introduca salarii minime instituite prin lege si nici nu stabileste pentru intreaga UE un nivel comun al salariilor minime”, precizeaza Comisia.

Principalele elemente ale directivei:

"Un cadru pentru stabilirea si actualizarea salariilor minime instituite prin lege

Statele membre cu salarii minime instituite prin lege vor trebui sa infiinteze un cadru de guvernanta solida pentru stabilirea si actualizarea salariilor minime. El include:
-criterii clare pentru stabilirea salariului minim (incluzand: o putere de cumparare care sa tina seama de costul vietii; nivelul, distributia si rata de crestere a salariilor; si productivitatea nationala);
-utilizarea unor valori de referinta orientative pentru a ghida evaluarea gradului de adecvare a salariilor minime, directiva oferind indicatii cu privire la posibilele valori care ar putea fi utilizate;
-actualizari periodice si in timp util ale salariilor minime;
-infiintarea unor organisme consultative, la care sa poata participa partenerii sociali;
-asigurarea faptului ca variatiile si deducerile salariilor minime instituite prin lege respecta principiile nediscriminarii si proportionalitatii, inclusiv urmarirea unui obiectiv legitim;
-implicarea efectiva a partenerilor sociali in stabilirea si actualizarea salariilor minime instituite prin lege.

Promovarea si facilitarea negocierilor colective privind salariile

In toate statele membre, directiva sprijina negocierea colectiva. Aceasta deoarece tarile in care contractele colective de munca sunt larg utilizate tind sa aiba o proportie mai mica a lucratorilor cu salarii mici, un nivel mai mic de inechitate salariala si salarii mai mari. In plus, directiva solicita statelor membre in care negocierile colective implica sub 80 % din lucratori sa stabileasca un plan de actiune pentru promovarea negocierilor colective.

O mai buna monitorizare si asigurare a protectiei conferite de salariul minim

Statele membre vor trebui sa colecteze date privind proportia de lucratori care beneficiaza de un salariu minim si gradul de adecvare al acestuia, precum si sa asigure faptul ca lucratorii au acces la solutionarea litigiilor si au dreptul la despagubiri. Conformitatea si respectarea efectiva a prevederilor directivei sunt esentiale pentru ca lucratorii sa beneficieze efectiv de acces la protectia conferita de salariul minim si pentru a promova un cadru competitiv bazat pe inovare, productivitate si respectarea standardelor sociale.
Acordul politic la care au ajuns Parlamentul European si Consiliul face in prezent obiectul aprobarii oficiale de catre colegiuitori. Odata publicata in Jurnalul Oficial, directiva va intra in vigoare dupa 20 de zile de la publicare, iar statele membre vor trebui sa transpuna apoi noile elemente ale directivei in dreptul intern, in termen de doi ani"
, precizeaza Comisia Europeana.

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani