Grid star
litigii

GUVERNUL ORBAN, VICTORIE LA CCR – Legea, declarata neconstitutionala

Lumea Banilor prezinta Decizia 648/2020 prin care Curtea Constitutionala a luat in discutie obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind mestesugarii traditionali din Romania, obiectie formulata de Guvernul Romaniei.

In motivarea obiectiei de neconstitutionalitate, Guvernul considera ca legea criticata contine o serie de dispozitii de natura sa contravina prevederilor cuprinse in art.1 alin.(5) din Constitutie privind obligativitatea respectarii Constitutiei, a suprematiei sale si a legii, in componenta privind claritatea si previzibilitatea. Astfel, considera ca textul legii criticate nu indeplineste cerintele de claritate si previzibilitate, urmatoarele aspecte putand genera interpretari arbitrare/subiective in procesul de aplicare:

a) statutul juridic al comisiilor speciale pentru verificarea si acordarea statutului de mestesugar traditional (denumite in continuare 'comisii speciale') si al membrilor acestora este echivoc, de vreme ce nu rezulta daca aceste comisii speciale au sau nu personalitate juridica, conditiile remunerarii membrilor, regimul incompatibilitatii lor si al conflictului de interese pentru persoanele care au calitatea de membru;

b) cat priveste art.20 din legea analizata, se arata ca statutul juridic al Uniunii Nationale a Mestesugarilor Traditionali din Romania (denumita in continuare UNMTR) este echivoc, nefiind clar daca aceasta este o persoana juridica de drept public sau privat, care este patrimoniul initial al acesteia, cine are calitatea de fondator si in ce modalitate urmeaza sa contribuie la formarea patrimoniului;

c) referitor la prevederile art.31 din legea analizata, avand ca obiect de reglementare contraventii si sanctiuni, se sustine ca aceste norme nu sunt corelate cu prevederile art.4 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, potrivit carora 'Dispozitiile din actele normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventiile intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii, […]', avand in vedere ca legea nu prevede niciun termen pentru intrarea sa in vigoare, aceasta urmand a intra in vigoare in termen de 3 zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei. Referitor la posibilitatea contestarii deciziilor de respingere a acordarii statutului de mestesugar traditional, prevazuta la art.4 alin.(5) din legea analizata, se sustine ca nereglementarea si a posibilitatii contestarii deciziei de acordare a acestui statut poate avea consecinta incalcarii art.21 alin.(1) din Constitutie referitor la liberul acces la justitie, de vreme ce nu este acordat dreptul de contestare tuturor persoanelor potential interesate. In mod corespunzator, se precizeaza ca viciul de neconstitutionalitate indicat este valabil si in ceea ce priveste art.15 alin.(5) din legea analizata.

Verdict: lege neconstitutionala

Curtea constata ca, in ceea ce priveste legea supusa prezentului control de constitutionalitate, in procedura de legiferare nu a fost solicitata fisa financiara de catre initiatorii propunerii legislative.

Neindeplinirea obligatiei solicitarii fisei financiare conduce, in mod firesc, la concluzia ca la adoptarea legii s-a avut in vedere o sursa de finantare generala si lipsita de un caracter obiectiv si real, astfel ca au fost incalcate prevederile constitutionale cuprinse in art.138 alin.(5) referitoare la stabilirea sursei de finantare.

Potrivit art.16 alin.(1) din legea criticata, "In limitele stabilite prin bugetele proprii ale unitatilor administrativ-teritorale, consiliile locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care domiciliaza mestesugari traditionali pot acorda indemnizatii respectivilor mestesugari, numai daca sunt inscrisi in Registrul national al mestesugarilor traditionali din Romania sau daca detin titlul onorific de tezaur uman viu, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.", iar, potrivit alin.(2) al aceluiasi articol, "Indemnizatia se acorda pe perioada determinata de 5 ani si nu poate fi mai mica decat salariul minim net pe tara si mai mare decat salariul mediu brut pe economie, calculate conform legii".

Stabilirea sursei de finantare

CCR arata ca intrucat cheltuielile preconizate prin textele de lege criticate greveaza asupra bugetului de stat, adoptarea lor ar fi fost posibila doar dupa stabilirea sursei de finantare in conditiile Legii fundamentale si dupa solicitarea fisei financiare de la Guvern.

Potrivit CCR, beindeplinirea obligatiei initiatorilor legii de a solicita Guvernului fisa financiara, conform art.138 alin.(5) din Constitutie coroborat cu art.15 alin.(2) din Legea nr.500/2002, conduce la concluzia ca intre Parlament si Guvern nu a existat un dialog real cu prilejul adoptarii legii supuse controlului, iar Parlamentul a decis asupra majorarii unor cheltuieli bugetare intemeindu-se pe o sursa de finantare lipsita de un caracter obiectiv si efectiv. Prin urmare, critica privind incalcarea dispozitiilor art.138 alin.(5) din Constitutie este intemeiata .

Fata de temeinicia motivelor de neconstitutionalitate extrinseca ce vizeaza insasi procedura de adoptare, retinuta prin raportare la dispozitiile art.138 alin.(5) din Constitutie, si care afecteaza legea in ansamblul sau, Curtea a constat ca nu mai este cazul sa se examineze celelalte critici de neconstitutionalitate intrinseca formulate de Guvernul Orban.

Motiv pentru care CCR a admis obiectia de neconstitutionalitate formulata de Guvernul Romaniei si a constat ca Legea privind mestesugarii traditionali din Romania este neconstitutionala, in ansamblul sau.

* Cititi aici decizia CCR

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani