Grid star
eveniment

I-AU DAT PE MANA PARCHETULUI – Exclusiv: sesizari penale dupa un control intr-o institutie de stat

O adevarata furtuna s-a creat intr-o institutie a statului in urma unui control intern care a scos la lumina o serie de nereguli, care au facut sa ploua cu actiuni disciplinare si chiar cu denunturi penale.

Ne referim la Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP), cea care la 8 martie 2021 a anuntat descoperirea urmatoarelor tipuri de probleme interne (click aici pentru a citi):

- stabilirea drept functii de natura contractuala, in loc de functii publice, a unor posturi ale caror atributii presupun realizarea de activitati care implica exercitarea prerogativelor de putere publica;

- stabilirea conditiilor de ocupare pentru functiile publice vacante scoase la concurs fara a avea la baza o fisa de post corespunzatoare acelei functii publice;

- nerespectarea dispozitiilor legale in cazul reorganizarii activitatii: nerespectarea drepturilor functionarilor publici in cazul eliberarii ca urmare a reducerii postului, intocmirea defectuoasa a fiselor de post corespunzatoare functiilor publice rezultate in urma reorganizarii etc.;

- transformarea “delegarii de atributii” – un instrument care asigura functionalitatea activitatii anumitor compartimente pentru o perioada scurta de timp - intr-o modalitate de ocupare pe termen lung a unor functii publice, in special a unor functii publice de conducere;

- nerespectarea dispozitiilor legale in cazul ocuparii prin exercitare cu caracter temporar a functiilor publice de conducere: neindeplinirea conditiilor de ocupare stabilite sau transformarea ocuparii exercitarii cu caracter temporar intr-o modalitate de ocupare pe termen lung si fara intrerupere a functiei publice de conducere vacante.

Doua zile mai tarziu, Lumea Banilor a adresat o solicitare de informatii catre ANFP in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, rugand institutia sa ne precizeze ce sanctiuni au fost dispuse pentru neregulile constatate.

Miercuri, 17 martie 2021, a venit raspunsul agentiei. Este vorba atat despre sesizarea Curtii de Conturi (in cazurile ce au implicat primirea de bani necuveniti), atacarea a diverse acte in contencios administrativ, cat si despre sesizarea comisiilor de disciplina din diverse institutii si chiar si a organelor de cercetare penala.

Iata raspunsul ANFP, semnat de presedintele Liviu Malureanu (vezi facsimil):

Scopul activitatilor de control este acela 'de a identifica situatiile in care dispozitiile legale privind functia publica si functionarii publici nu sunt respectate si de a dispune masuri care sa asigure intrarea in legalitate', potrivit dispozitiilor Metodologiei privind organizarea si desfasurarea activitatii de control de catre functionarii publici cu atributii de control din cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Pentru a atinge scopul activitatilor de control, Agentia Nationala a Functionarilor Publici a dispus urmatoarele:

- stabilirea ca functii publice a posturilor de natura contractuala care aveau prevazute in fisa postului activitati care implica exercitarea prerogativelor de putere publica;

- intocmirea fiselor de post corespunzatoare functiilor publice vacante;

- incetarea situatiilor juridice create prin emiterea unor acte administrative nelegale si emiterea unor noi acte administrative cu respectarea dispozitiilor legale incidente in domeniul functiei publice si al functionarilor publici;

- sesizarea Curtii de Conturi a Romaniei in cazurile in care s-a constat ca actele administrative emise cu nerespectarea dispozitiilor legale incidente in domeniul functiei publice si al functionarilor publici, a condus la acordarea unor sume de bani necuvenite;

- sesizarea instantiei de contencios administrativ competente cu solicitarea de a anula actele administrative emise cu nerespectarea dispozitiilor legale incidente in domeniul functiei publice si al functionarilor publici;

- sesizarea instantei de contencios administrativ competente, in vederea instituirii in sarcina conducatorului autoritatii sau institutiei publice a unei obligatii 'de a face', respectiv de a pune in aplicare masurile dispuse prin rapoartele de control.

In situatiile in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici a constatat ca nerespectarea dispozitiilor legale incidente in domeniul functiei publice si al functionarilor publici este determinata de incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici a indatoririlor corespunzatoare functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si civica prevazute de lege, au fost sesizate comisiile de disciplina constituite la nivelul autoritatilor si institutiilor publice – comisii competente sa propuna aplicarea sanctiunilor disciplinare pentru functionarii publici.

Agentia Nationala a Functionarilor Publici a sesizat organele de cercetare penala competente in cazurile in care nerespectarea dispozitiilor legale incidente in domeniul functiei publice si al functionarilor publici a fost generata de fapte cu un posibil caracter penal ale functionarilor publici sau ale conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice.

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani