Grid star
eveniment

INCETAREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE A GAZELOR – ANRE anunta ca un client final poate ajunge in o astfel de situatie. Pasii care trebuie urmati pentru rezolvarea problemei. Plafonarea preturilor si sprijinul de la stat

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a facut joi, 30 decembrie 2021, o informare privind modul de preluare de catre Furnizorul de Ultima Instanta (FUI) a locurilor de consum ale clientilor finali in cazul incetarii contractului de furnizare a gazelor naturale. ANRE a facut precizari si cu privire la schema de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale
 
Potrivit ANRE, un client final poate ajunge in situatia de a nu avea asigurata furnizarea gazelor naturale in cazul in care ii inceteaza contractul de furnizare incheiat cu furnizorul actual si nu isi gaseste un alt furnizor, conform prevederilor art. 22 alin. (1) lit. e) din Regulamentul privind furnizarea de ultima instanta a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 173/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, potrivit art. 37 din Regulament:

„(1) In cazul aparitiei situatiilor prevazute la art. 22 alin. (1) lit. e) si f), clientul final cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh va fi preluat, la solicitarea sa, de catre un FUI ales in mod liber de catre client dintre cei desemnati de ANRE.
(2) In cazul aparitiei situatiilor prevazute la art. 22 alin. (1) lit. e) si f), clientul final cu un consum anual mai mic sau egal de 28.000 MWh va fi preluat automat de catre FUI care are costul cel mai mic la acea data, stabilit de ANRE prin Clasamentul FUI.”
Furnizarea gazelor naturale in regim de UI are caracter temporar, FUI avand obligatia de a asigura  furnizarea, pentru situatia prevazuta la art. art. 22 alin. (1) lit. e) din Regulament, dupa cum urmeaza:

-pe o durata de minimum 12 luni de la data preluarii, in cazul clientului final cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh, acesta fiind preluat automat;
-pe o durata de o luna de la data preluarii, in cazul clientului final cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, acesta fiind preluat la cerere, ca urmare a primirii solicitarii de preluare din partea clientului.

Piata concurentiala

Clientii preluati pot insa incheia oricand un contract de furnizare a gazelor naturale cu un furnizor din piata concurentiala. Potrivit ANRE, pentru clientii preluati, fie automat, fie la cererea acestora, FUI nu se schimba pe perioada furnizarii de ultima instanta decat in situatia in care furnizorul respectiv isi pierde calitatea de FUI.
Furnizorul de ultima instanta care primeste o solicitare de preluare din partea unui client final cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh este obligat sa asigure furnizarea gazelor naturale acelui client. Modelul de solicitare de preluare se regaseste pe pagina proprie de internet a fiecarui furnizor de ultima instanta.
Lista furnizorilor de ultima instanta, precum si adresele paginilor de internet unde acestia au publicate informatiile privind furnizarea in regim de ultima instanta la aceasta data sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Lista furnizorilor de ultima instanta de gaze naturale desemnati, in vigoare la data publicarii articolului

Lista actualizata a furnizorilor de ultima instanta este publicata pe pagina de internet a autoritatii la sectiunea Gaze Naturale/Informatii de interes public/Furnizare de ultima instanta gaze naturale (https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/informatii-de-interes-public/furnizare-de-ultima-instanta-gaze-naturale).

Prin accesarea paginii de internet a fiecarui FUI desemnat se pot vizualiza contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale in regim de ultima instanta, precum si preturile de ultima instanta aplicate de acesta clientilor preluati, stabilite pentru fiecare luna calendaristica.

"Precizam faptul ca pretul de ultima instanta de la data preluarii de catre un FUI este pretul de facturare doar pentru luna preluarii, iar pentru lunile urmatoare de furnizare in regim de ultima instanta pretul de facturare va fi cel publicat lunar de catre acel FUI pe pagina proprie de internet.

De asemenea, pe pagina de internet a ANRE se regaseste Clasamentul FUI in ordinea crescatoare a valorilor cumulate ale componentelor de pret pentru furnizarea gazelor naturale in regim de UI pentru fiecare luna calendaristica, la sectiunea Gaze Naturale/Informatii de interes public/Furnizare de ultima instanta gaze naturale/Clasamentul FUI in ordinea crescatoare a valorilor cumulate ale componentelor de pret pentru furnizarea gazelor naturale in regim de UI (https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/informatii-de-interes-public/furnizare-de-ultima-instanta/valori-componente-pret-fui). Valorile cumulate ale componentelor de pret pentru furnizarea de ultima instanta din Clasamentul FUI nu includ si tarifele de distributie ale operatorilor de distributie la sistemele carora sunt conectate locurile de consum care ajung in situatia de a avea asigurata furnizarea de ultima instanta.

FUI care se claseaza pe prima pozitie in Clasamentul FUI are obligatia de a prelua automat clientii finali cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh care, in luna respectiva, ajung in situatia de a nu avea asigurata furnizarea gazelor naturale intrucat nu isi gasesc un alt furnizor pana la data la care contractul actual de furnizare a gazelor naturale inceteaza.

Costul cel mai mic

In aceasta situatie, potrivit celor stipulate la art. 481 alin. (1) din Regulament, in cel mult 2 zile lucratoare de la data incetarii contractului de furnizare incheiat cu furnizorul actual prin ajungere la termen, operatorul sistemului la care sunt racordate locurile de consum transmite FUI care are costul cel mai mic la acea data, stabilit prin Clasamentul FUI publicat de catre ANRE, lista locurilor de consum care vor fi preluate.

Totodata, va informam ca a fost aprobata Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii".

Plafonarea preturilor

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 118/2021, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 259/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, 'In perioada aplicarii dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, preturile la energie electrica si gaze naturale se plafoneaza, pentru clientii finali prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) si f), dupa cum urmeaza:

a) pretul final facturat al energiei electrice se plafoneaza la cel mult 1 leu/kWh, din care componenta de pret al energiei electrice va fi in valoare de maximum 0,525 lei/kWh;

b) pretul final facturat al gazelor naturale se plafoneaza la cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta de pret al gazelor naturale va fi in valoare de maximum 0,250 lei/kWh.”

Clientii finali carora le sunt aplicabile prevederile art. 6 alin. (1) sunt prevazuti in art. 1 alin (1) al aceleiasi ordonante, respectiv:
'(1) Pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 se stabileste o schema de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrica si gaze naturale pentru urmatoarele categorii de clienti finali:

a) clienti, astfel cum sunt definiti la art. 3 pct. 15 si art. 100 pct. 23 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, denumiti in continuare clienti casnici;

b) intreprinderi mici si mijlocii, astfel cum sunt definite in Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare IMM-uri, cabinete medicale individuale si alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare;

c) microintreprinderi, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, organizate potrivit legii;

d) spitale publice si private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, unitati de invatamant publice si private, definite conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si crese;

e) organizatii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum si unitatile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, republicata;

f) furnizori publici si privati de servicii sociale prevazute in Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare", arata ANRE.

*Informarea ANRE

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani