Grid star
eveniment

MODIFICARILE CODULUI FISCAL: VARIANTA OFICIALA - S-a decis impozitul pe profit pentru cei care au cifra de afaceri de peste 50 milioane euro. Iata cotele de impozitare a microintreprinderilor. Se elimina unele facilitati fiscale (Document)

Ministerul de Finante condus de Marcel Bolos (foto) a pus in dezbatere publica proiectul privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung. De data aceasta este varianta oficiala, dupa ce in ultimul timp au aparut mai multe "ciorne".

Potrivit proiectului, contribuabilii, cu unele exceptii, care inregistreaza in anul precedent o cifra de afaceri de peste 50.000.000 euro, si care in anul de calcul determina un impozit pe profit, cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul, mai mic decat impozitul minim pe cifra de afaceri, sunt obligati la plata impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

S-a decis si modul de impozitare a microintreprinderilor, dar si al bancilor. Se elimina si unele facilitati din constructii si industria alimentara.

Iata principalele prevederi:

-institutiile de credit - persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit - persoane juridice straine datoreaza suplimentar impozitului pe profit un impozit pe cifra de afaceri calculat prin aplicarea unei cote de 1% asupra cifrei de afaceri.

Cifra de afaceri cuprinde:

a) venituri din dobanzi;

b) venituri din dividende;

c) venituri din taxe si comisioane;

d) castiguri (pierderi) din derecunoasterea activelor si datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere, net;

e) castiguri sau pierderi aferente activelor si datoriilor financiare detinute in vederea tranzactionarii, net;

f) castiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzactionarii, evaluate obligatoriu la valoarea justa prin profit sau pierdere, net;

g) castiguri sau pierderi aferente activelor si datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere, net;

h) castiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire, net;

i) diferente de curs de schimb (castig sau pierdere), net;

j) castiguri sau pierderi din derecunoasterea activelor nefinanciare, net;

k) alte venituri din exploatare.

Microintreprinderile

-Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt:

a) 1%, pentru microintreprinderile care realizeaza venituri care nu depasesc 60.000 euro inclusiv;

b) 3%, pentru microintreprinderile care:

1. realizeaza venituri peste 60.000 euro; sau

2. desfasoara activitati, principale sau secundare, corespunzatoare codurilor CAEN: 5821 - Activitati de editare a jocurilor de calculator, 5829 - Activitati de editare a altor produse software, 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client), 6209 - Alte activitati de servicii privind 7 tehnologia informatiei, 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare, 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata, 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere, 5590 - Alte servicii de cazare, 5610 - Restaurante, 5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a., 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor, 6910 – Activitati juridice – numai pentru societatile profesionale cu personalitate juridica, constituite de avocati potrivit legii, 8621 – Activitati de asistenta medicala generala, 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata, 8623 - Activitati de asistenta stomatologica, 8690 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana”.

-O alta prevedere, scutirea de impozit pe venit se aplica la un singur angajator/platitor, pentru veniturile brute lunare de pana la 10.000 lei inclusiv obtinute din salarii si asimilate salariilor realizate de persoana fizica.

Revizuirea facilitatilor fiscale

-Se propune revizuirea reglementarii privind acordarea facilitatilor fiscale pentru sectorul constructii, precum si in sectorul agricol si in industria alimentara, in sensul restrangerii aplicarii facilitatilor fiscale pentru un singur contract individual de munca, cu norma intreaga sau cu timp partial, la nivel de angajat, la un singur angajator/platitor de venit, pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor de pana la 10.000 lei inclusiv.

In cazul existentei mai multor raporturi juridice care genereaza venituri din salarii si asimilate salariilor, la unul sau mai multi angajatori/platitori de venituri, persoana fizica opteaza pentru acordarea scutirii pentru un singur contract individual de munca, la un singur angajator/platitor, pe baza declaratiei pe propria raspundere.

Revizuirea conditiilor de acordare a facilitatilor fiscale, in sensul restrangerii aplicarii acestora unui singur contract de munca, la nivel de angajat, are in vedere faptul ca se constata o majorare a numarului de contracte de munca in domeniile pentru care se aplica facilitatile fiscale, ca urmare a divizarii contractelor in baza carora venitul brut aferent depaseste nivelul plafonului netaxabil de 10.000 lei, in mai multe contracte de munca din venitul brut lunar ce depaseste 10.000 lei nu beneficiaza de facilitati fiscale.

-Se propune eliminarea exceptarii de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii, sectorul agricol, sau in industria alimentara si se incadreaza in conditiile pentru acordarea facilitatilor.

*Cititi aici expunerea de motive

*Cititi aici proiectul integral

 

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani