Grid star
eveniment

ORDONANTA AUSTERITATII, PUBLICATA - Ministerul de Finante a pus in dezbatere proiectul privind reducerea cheltuielilor bugetare. Se ingheata angajarile la stat, se reduc cheltuielile cu 10%. Alte prevederi (Document)

Ministerul de Finante a pus in dezbatere publica OUG privind reducerea cheltuielilor bugetare. Se estimeaza ca impactul financiar va fi, in 2023, de plus 5,33 miliarde lei in urma masurilor care se vor lua.

Astfel, sefii institutiilor publice trebuie sa ia masuri pentru scaderea cu 10% a cheltuielilor cu bunuri si servici. Prevederile nu se aplica pentru cheltuielile cu medicamentele si materialele sanitare, cu serviciile medicale, pentru cheltuielile cu actiuni si programe de sanatate, precum si in cazul cheltuielilor aferente unitatilor de invatamant preuniversitar si universitar. In plus, ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu exceptia posturilor unice, va fi suspendata.

Iata principalele prevederi ale OUG:

-Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de modul de finantare si subordonare, au obligatia de a dispune masurile necesare in vederea reducerii cu 10% a cheltuielilor aprobate pe anul 2023 la titlul ”Bunuri si servicii”;

-In cazuri temeinic justificate, ordonatorul principal de credite poate aproba ordonatorilor secundari si/sau tertiari de credite din subordine depasirea nivelului prevazut;

-Prevederile nu se aplica pentru cheltuielile cu medicamentele si materialele sanitare, cu serviciile medicale, pentru cheltuielile cu actiuni si programe de sanatate, precum si in cazul cheltuielilor aferente unitatilor de invatamant preuniversitar si universitar.

Interzis la masini si mobilier

In 2023, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de modul de finantare si subordonare, inclusiv activitatilor finantate integral din venituri proprii infiintate pe langa acestea, li se interzice achizitionarea, preluarea in leasing sau inchirierea de:

a) autoturisme;

b) mobilier si aparatura birotica.

In 2023, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu exceptia posturilor unice din instutiile si autoritatile publice. Prin exceptie, in cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat in sedinta Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din institutiile si autoritatile publice, cu justificarea necesitatii si cu incadrarea in cheltuielile de personal.

Se taie si de la demnitari

Potrivit documentului, personalul din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de modul de subordonare si de finantare, pot detine calitatea de membru al consiliului de administratie si/ sau de membru al consiliului de supraveghere la maxim doua intreprinderi publice sau in organele de conducere ale altor entitati detinute de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale al carui sediu se afla pe teritoriul Romaniei. Se propune si reducerea cu 50% a numarului de posturi aferente cabinetelor constituite la nivelul functiilor de demnitate publica din cadrul administratiei publice centrale.

*Cititi aici prevederile proiectului

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani