Grid star
eveniment

Patronatele din Turism, apel catre ministrul Economiei

Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) condusa de Mohammad Murad (foto) i-a trimis ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri Virgil Popescu o scrisoare in care solicita, printre altele, plata impozitului specific in functie de locurile de cazare ocupate.

FPTR arata ca este singura federatie patronala reprezentativa la nivel de ramura turism, avand in componenta angajatori care asigura venituri salariale pentru 37 % din forta de munca angajata in turism.

Iata scrisoarea trimisa de FPTR ministrului Virgil Popescu:

"Stimate domnule ministru ,

Ne permitem sa va informam ca am constatat cu regret ca propunerile si initiativele F.P.T.R., majoritatea apreciate si de specialistii din turism si insusite de secretarul de stat, domnul Emil-Razvan Pirjol, nu au ajuns, din diferite motive, la dumneavoastra, in vederea efectuarii unei analize pertinente si dispunerea de masuri de modificare a actelor normative in vigoare in vederea crearii unor conditii optime pentru restartarea turismului, de indata, ce relaxarea masurilor restrictive o vor permite.

Dupa cum stiti, F.P.T.R. este singura federatie patronala reprezentativa la nivel de ramura turism, avand in componenta angajatori care asigura venituri salariale pentru 37% din forta de munca angajata in turism (73.752 salariati) si ne exprimam ingrijorarea in ceea ce priveste eficienta colaborarii intre dumneavoastra si conducerea departamentului turism.

Propuneri:

1). Propuneri nesolutionate, la care nu s-a primit niciun raspuns.

1.1.Protectia sociala a angajatilor sezonieri - Modificarea stagiului de cotizare de la 12 luni la 8 luni, pentru anii 2020 si 2021, prin derogare de la art. 34 alin. 1 lit. a din Legea nr. 76/2002, pentru somerii sezonieri, prevazuta in Adresa nr.1419/31.03.2020 -Anexa nr.1;

1.2. Prelungirea termenului, pana la data de 31.12.2020, privind rambursarea platilor efectuate de catre calatori pentru pachetele de servicii de calatorie neefectuate-Completarea art. XIII din Ordonanta nr.2/2018 – privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociat, precum si pentru modificarea unor acte normative – Anexa nr.2.

2) Propuneri noi

2.1. Plata impozitului specific in functie de locurile de cazare ocupate - Completarea art 8 din Legea nr.170/2016 privind impozitul specific unor activitati cu un nou alineat (5), care va avea urmatorul cuprins:

'(5) Prin exceptie de la prevederile alin.(1), contribuabilii prevazuti la art 6 alin (3), dupa incheierea perioadei starii de urgenta, declara si platesc impozitul specific pana la 31.12.2021 pentru locurile efectiv ocupate'.

2.2. Suportarea de catre stat, dupa incetarea starii de urgenta pana la data de 31.03.2021, a costurilor cu salariile pentru angajatii din turism, care vor reincepe munca, si a indemnizatiilor de somaj tehnic –prin emiterea unui act normativ care sa prevada:

a). pentru perioada 15.05.2020 (posibil incetare starea de urgenta) – 31.08.2020, suportarea de catre stat a:

-indemnizatiilor de somaj tehnic pentru toti angajatii carora le vor fi suspendate temporar contractele individuale de munca (in vigoare la data incetarii stariii de urgenta);

-75 % din costul salariilor pentru angajatii carora le va inceta suspendarea temporara a contractelor de munca si vor incepe munca, diferenta pana la valoarea salariilor de incadrare fiind suportata de angajator;

b). pentru perioada 31.08 –30.11.2020 suportarea de catre stat a:

-indemnizatiilor de somaj tehnic pentru toti angajatii carora le vor fi suspendate temporar contractele individuale de munca (in vigoare la data incetarii starii de urgenta);

-60% din costul salariilor pentru angajatii carora le va inceta suspendarea temporara a contractului de munca si vor reincepe munca, diferenta pana la valoarea salariilor de incadrare fiind suportata de angajator;

c). pentru perioada 01.12.2020 –31.03.2021 suportareade catre stat a:

-indemnizatiilor de somaj tehnic pentru toti angajatii carora le vor fi suspendate temporar contractele individuale de munca (in vigoare la data incetarii starii de urgenta);

-40% din costul salariilor pentru angajatii carora le vor inceta suspendarea temporara a contractului de munca si vor reincepe munca, diferenta pana la valoarea salariilor de incadrare fiind suportata de angajator.

Aceste ajutoare se vor acorda numai pentru angajatorii care nu concediaza salariatii la data incetarii starii de urgenta, prin desfiintarea locurilor de munca sau concediere colectiva. In cazul in care activitatea va fi intrerupta temporar de autoritati, statul va acoperi integral costurile cu indemnizatia de somaj tehnic pentru angajatii carora le vor fi suspendate contractele individuale de munca.

2.3 Incheierea unui document semnat impreuna cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, tinand cont si de prevederile art.33 alin. (8) din Legea apelor nr.107/1996, pentru diminuarea valorii contractelor aferente anilor 2020/2021, incheiate cu operatorii economici din turism care au in exploatare plaja, in functie si de:

1). Data reluarii activitatii turistice pe litoral in sezonul 2020, comparativ cu intreaga perioada a sezonului estival stabilita conform regelemetarilor in vigoare, respectiv 153 de zile / an (01.05-30.09.);

2). Noile reglementari, care vor modifica actualele criterii obligatorii, prevazute in Anexa nr.4 la Normele Metodologice, aprobate prin Ordinul nr.1.024/2010 privind aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor in scop turistic, inclusiv prin reducerea numarului de sezlonguri pe aceeasi suprafata de plaja. Cele doua reduceri ale valorii contractului se vor aplica cumulativ - prevazute in Anexa nr. 3 litera A.

2.4 Modificarea urgenta a criteriilor de clasificare pentru structurile de primire turistica cu functiuni de cazare si alimentatie publica si pentru prestatiile de servicii balneare, inclusiv cele contractate prin CNPP, in urma modificarilor ce urmeaza a fi impuse de o comisie complexa, aplicabile dupa deschiderea activitatii turistice pentru a proteja

turistii, cat si proprii angajati -Anexa nr.3, litera .

Suportarea de catre stat a cheltuielilor semnificative, ce urmeaza a fi facute de operatorii economici din turism, in vederea respectarii modificarilor legislative prevazute la punctele 2.3 si 2.4, cu recuperarea sumelor din fondurile europene destinate combaterii raspandirii coronavirusului sau prin Schema de minimis-maxim 200.000 euro, folositi pe 3 ani cumulat.

In urma modificarii legislatiei propuse la punctele 2.3 si 2.4, consideram util ca valoarea decontata fiecarui operator economic din turism sa fie stabilita dupa cum urmeaza:

-pentru activitatea de cazare, care include si activitatea de alimentatie publica prin unitati impuse, se va stabili valoarea / loc de cazare, confirmat prin fisa de incadrare nominala a spatiilor de cazare, anexa la certificatul de clasificare;

-pentru activitatea de alimentatie publica desfasurata in unitati independente, se va stabili valoarea / loc, confirmat prin fisa anexa la certificatul de clasificare sau in baza autorizatiei de functionare emisa de primarie. Fiind informati cu privire la numeroasele probleme si sarcini pe care le aveti de rezolvat in aceasta scurta perioada, atat de la Presedintie cat si de la Guvern, ne permitem sa va rugam inca o data, sa va implicati si in rezolvarea problemelor grave prin care trece ramura turism".

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani